Вітаю Вас Гість!
Четвер, 18.04.2024, 04:21
Головна | Реєстрація | Вхід | RSS

Меню сайту

Категорії розділу

Форма входу

Наше опитування

Яким проблемам інвалідів слід приділити увагу на нашому сайті
Всього відповідей: 129

Пошук

Друзі сайту

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей

Головна » Статті » Законодавча база щодо інвалідів » Державне фінансування ВГОІ

Порядок використання бюджетних коштів в 2011 році

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 2 березня 2011 р. № 176
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для надання
фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів, що додається.

Прем’єр-міністр України                                                                    М. АЗАРОВ

Інд.26

 ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2011 р. № 176

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству соціальної політики за програмою "Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів” (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство соціальної політики, відповідальним виконавцем бюджетної програми є Фонд соціального захисту інвалідів (далі — Фонд).

Одержувачами бюджетних коштів є всеукраїнські громадські організації інвалідів та спілки громадських організацій інвалідів, що створені з метою, визначеною статтею 12 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, мають місцеві осередки у більшості областей України (для всеукраїнських громадських організацій інвалідів); не менш як одну всеукраїнську громадську організацію інвалідів у своєму складі (для спілок громадських організацій інвалідів); місцеві (обласні) осередки всеукраїнських громадських організацій інвалідів; підприємства і організації невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, а також підприємства та об’єднання зазначених товариств, які спрямовують такі кошти на утримання своїх соціально-культурних підрозділів (далі — громадські організації (спілки).

3. Бюджетні кошти використовуються громадською організацією (спілкою) для:

1) проведення статутними органами управління громадської організації (спілки) заходів, передбачених статутом (асамблеї, з’їзди, пленуми, засідання ради, президії, правління, конференції, загальні збори);

2) проведення спрямованих на реалізацію статутних завдань конгресів, симпозіумів, конференцій, тренінгів, курсів, навчальних семінарів, фестивалів, виставок, концертів, фізкультурних заходів, засідань за круглим столом, заходів з нагоди Міжнародного дня інвалідів (крім оплати фуршетів та банкетів), а також забезпечення участі представників громадських організацій (спілок) у зазначених та аналогічних міжнародних заходах;

3) навчання голови та членів комітетів з конкурсних торгів (не більш як шість осіб) громадських організацій (спілок), що здійснюють закупівлю товарів, робіт і послуг в установленому законом порядку;

4) здійснення заходів щодо соціального захисту інвалідів, до яких залучаються громадські організації (спілки) відповідно до указів Президента України;

5) випуску згідно з укладеними договорами вітчизняними суб’єктами господарювання книжок, підручників, довідників, брошур, інформаційних листівок, зокрема тих, що надруковані шрифтом Брайля та озвучені, а також газет і журналів з питань соціального захисту і реабілітації інвалідів, доходи від реалізації яких використовуються лише для цілей, визначених цим пунктом;

6) підтримки підприємств і організацій невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, а також підприємств та об’єднань зазначених товариств, які спрямовують бюджетні кошти на утримання своїх соціально-культурних підрозділів, у тому числі матеріального заохочення їх працівників в обсязі, що не перевищує разом з нарахуваннями 80 відсотків загального обсягу бюджетних коштів, передбачених для зазначених товариств.

Перелік підприємств і організацій невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, а також соціально-культурних підрозділів підприємств та об’єднань зазначених товариств, затверджується товариствами за погодженням з Міністерством соціальної політики;

7) підтримки громадських організацій інвалідів, що входять до складу всеукраїнської громадської організації інвалідів і надають інвалідам з розумовою відсталістю послуги з денного догляду за окремим списком, погодженим з Міністерством соціальної політики, в тому числі матеріального заохочення працівників, які безпосередньо надають такі послуги, в обсязі, що не перевищує разом з нарахуваннями 80 відсотків загального обсягу бюджетних коштів, передбачених зазначеним громадським організаціям;

8) оплати (у сумі не більш як 20 відсотків загального обсягу передбачених громадській організації (спілці) бюджетних коштів):

оренди обладнання, інвентарю та приміщень;

комунальних послуг у межах середніх норм споживання;

послуг поштового та електрозв’язку;

послуг з поточного ремонту інвентарю, обладнання та приміщень;

послуг з придбання, встановлення, користування та обслуговування довідково-інформаційних, системних програм і програм бухгалтерського обліку та веб-сторінки громадської організації (спілки), забезпечення доступу до електронної пошти;

придбання канцелярських виробів, витратних матеріалів;

передплати та придбання періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту і реабілітації інвалідів, діяльності громадських організацій (спілок) та бухгалтерського обліку;

9) матеріального заохочення (винагороди) працівників громадської організації (спілки), які забезпечують роботу такої організації (спілки), в обсязі, що не перевищує разом з нарахуваннями 35 відсотків загального обсягу передбачених громадській організації (спілці) бюджетних коштів, крім організацій, визначених підпунктами 6 і 7 цього пункту.

При цьому розмір матеріального заохочення (винагороди) працівників громадської організації (спілки) не повинен перевищувати:

для керівника всеукраїнської громадської організації, спілки громадських організацій — розміру посадового окладу директора департаменту центрального органу виконавчої влади з питань інвалідів та ветеранів;

для керівника місцевого осередку всеукраїнської громадської організації — розміру посадового окладу начальника місцевого (обласного) органу виконавчої влади з питань соціального захисту населення;

для інших працівників громадської організації (спілки) — 80 відсотків розміру посадового окладу керівника відповідної громадської організації (спілки);

10) оплати відряджень в межах України для працівників громадської організації (спілки) та відшкодування учасникам заходу витрат на проїзд, проживання та харчування в межах норм, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 663 "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 17, ст. 720).

Використання бюджетних коштів на інші цілі забороняється.

Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

проведення заходів за статтями витрат, які здійснюються за рахунок видатків бюджетів інших рівнів;

оплату послуг організації-посередника з організації та проведення заходу.

4. Для отримання бюджетних коштів громадська організація (спілка) подає Фонду заяву за формою, затвердженою Міністерством соціальної політики.

Для отримання бюджетних коштів у 2012 і наступних роках громадська організація (спілка) подає зазначену заяву до 30 квітня року, що передує періоду, в якому надається фінансова підтримка.

До заяви додаються:

копія статуту громадської організації (спілки), засвідчена нотаріально (подається одноразово під час отримання бюджетних коштів вперше, якщо у зазначений документ не вносилися зміни);

анкета громадської організації (спілки) за формою, затвердженою Міністерством соціальної політики;

копія свідоцтва про реєстрацію всеукраїнської громадської організації, спілки громадських організацій, засвідчена нотаріально (подається одноразово під час отримання бюджетних коштів вперше, якщо у статут не вносилися зміни);

копії документів про легалізацію осередків всеукраїнської громадської організації;

копії свідоцтв про реєстрацію всеукраїнських громадських організацій, які є колективними членами спілок;

копія довідки реєстрації у відповідному органі державної податкової служби;

копія протоколу засідання центрального статутного органу про склад керівництва;

копія звіту про діяльність громадської організації (спілки) за формою державного статистичного спостереження № 1-ПГО "Звіт про політичні партії та громадські організації”;

календарний план та анкета заходу (програми), форма яких затверджується Фондом;

розрахунки та обґрунтування за напрямами використання бюджетних коштів у розрізі напрямів, визначених пунктом 3 цього Порядку;

інформація про обсяги фінансування місцевих осередків громадських організацій (які отримують фінансування за рахунок коштів державного бюджету) за рахунок місцевих бюджетів, а також напрями їх використання.

Громадські організації (спілки), які отримували бюджетні кошти у минулому році, подають також звіт про їх використання з відповідними підтвердними документами.

Зазначені у цьому пункті документи (крім копій статуту та свідоцтва про легалізацію громадської організації (спілки) засвідчуються підписом керівника, скріпленим печаткою громадської організації (спілки).

Подані громадською організацією (спілкою) документи Фонд розглядає протягом одного місяця.

5. Обсяг бюджетних коштів, що виділяється громадській організації (спілці), визначається з урахуванням:

відповідності запланованих заходів (програм) громадської організації (спілки) пріоритетам державної політики у сфері соціального захисту інвалідів;

актуальності та соціальної спрямованості програм (заходів), що виконуються громадською організацією (спілкою);

співвідношення витрат та очікуваного результату від здійснення громадською організацією (спілкою) заходів (програм);

результатів аналізу ефективності використання бюджетних коштів;

детальних розрахунків та обґрунтувань за кожним напрямом використання бюджетних коштів, поданих громадською організацією (спілкою);

інноваційності заходів (програм) громадської організації (спілки);

результатів діяльності громадської організації (спілки) у минулому році;

рівня підвищення розміру мінімальної заробітної плати для підприємств і організацій невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, а також підприємств та об’єднань зазначених товариств, які спрямовують такі кошти на утримання своїх соціально-культурних підрозділів;

наявності кадрового, матеріально-технічного та методичного забезпечення діяльності громадської організації (спілки);

кількості соціально-культурних підрозділів підприємств та об’єднань УТОГу та УТОСу (бібліотек, клубів, навчально-інформаційних центрів, редакцій періодичних видань, будинків звукозапису і друку, реабілітаційних установ тощо).

Розподіл бюджетних коштів здійснюється Фондом на підставі рішення утвореної Державною службою з питань інвалідів та ветеранів робочої групи за участю представників усіх громадських організацій (спілок), що претендують на отримання фінансової підтримки у відповідному бюджетному році. Склад і повноваження робочої групи затверджує зазначена Служба.

6. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в установленому законом порядку.

7. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому Державною казначейською службою.

8. Громадська організація (спілка) подає Фонду до 20 лютого наступного року звіт про використання бюджетних коштів за попередній рік.

Фонд узагальнює надану інформацію та до 1 березня зазначеного періоду подає її Державній службі з питань інвалідів та ветеранів і Міністерству соціальної політики.

9. Складення та подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

Категорія: Державне фінансування ВГОІ | Додав: Moder (09.07.2012)
Переглядів: 626 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0