Вітаю Вас Гість!
Четвер, 21.09.2023, 19:48
Головна | Реєстрація | Вхід | RSS

Меню сайту

Категорії розділу

Форма входу

Наше опитування

Яким проблемам інвалідів слід приділити увагу на нашому сайті
Всього відповідей: 129

Пошук

Друзі сайту

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей

Головна » Статті » Законодавча база щодо інвалідів » Діти, молодь, сім`я

Державна програма підтримки сім`ї до 2010 року
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
 
від 19 лютого 2007 р. N 244
Київ
 
Про затвердження Державної програми підтримки сім'ї
на період до 2010 року
 
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну програму підтримки сім'ї на період до
2010 року (далі - Програма), що додається.
2. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту, іншим
центральним органам виконавчої влади щороку передбачати кошти для
виконання Програми в межах видатків, що визначаються їм під час
складання проекту державного бюджету, і вживати заходів до
залучення коштів з інших джерел.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
розробити в місячний строк регіональні програми підтримки сім'ї на
період до 2010 року та забезпечити їх виконання.
4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям:
забезпечити здійснення визначених у Програмі заходів;
щороку до 1 лютого надсилати Міністерству у справах сім'ї,
молоді та спорту інформацію про стан справ для її узагальнення та
подання Кабінетові Міністрів України до 1 березня.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 лютого 2007 р. N 244
ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
підтримки сім'ї на період до 2010 року

Загальна частина
У ході економічного і соціального реформування з'явився ряд
несприятливих факторів, які негативно впливають на становище
сімей. Передусім це стосується демографічної ситуації,
репродуктивного здоров'я, економіки сімей, сімейного безробіття,
виховання дітей у сім'ї та їх навчання. Потребують розв'язання
проблеми професійної підготовки, продуктивної зайнятості, охорони
здоров'я, соціального забезпечення.
Актуальність розроблення і прийняття цієї Програми зумовлена
необхідністю реалізації сучасної політики держави у сфері
створення сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї та
кожного з її членів, найповнішого виконання сім'єю своїх функцій,
підвищення її життєвого рівня, посилення ролі сім'ї як первинного
осередка суспільства.
Мета та основні завдання Програми
Мета цієї Програми полягає у створенні правових, соціальних і
економічних умов для належного функціонування та розвитку сім'ї,
утвердження духовно і фізично здорової, матеріально та соціально
благополучної сім'ї, забезпечення виконання сім'єю основних її
функцій.
Основними завданнями Програми є:
удосконалення нормативно-правової бази з питань сім'ї для її
належного розвитку та виконання соціальних функцій;
всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад
сімейного життя;
запровадження правової, психолого-педагогічної та
організаційно-методичної системи з метою створення оптимальних
соціально-економічних умов для повноцінного виховання дітей у
сім'ї;
підвищення рівня економічної активності та самостійності
сімей, оптимізація їх соціального захисту, передусім тих, що мають
дітей;
створення системи цілеспрямованої підготовки майбутніх
батьків до подружнього життя, підвищення рівня
психолого-педагогічної культури громадян.
Очікувані результати Програми
Виконання Програми дасть змогу:
удосконалити механізм підтримки різних категорій сімей,
створити правові передумови для повноцінного функціонування кожної
сім'ї;
запровадити систему інтегрованої соціальної допомоги,
заснованої на першочерговому сприянні та реалізації власних
можливостей членів сім'ї, створити сприятливі умови для
використання їх трудового потенціалу;
сформувати у суспільстві потребу у відповідальному ставленні
громадян до збереження свого здоров'я;
підвищити рівень готовності молоді до подружнього життя та
виконання функцій батька і матері;
удосконалити систему запобігання насильству в сім'ї та
створити дієву систему надання допомоги жертвам насильства;
поліпшити науково-методичне забезпечення реалізації державної
політики щодо сім'ї;
удосконалити систему надання допомоги сім'ям, які перебувають
у складних життєвих обставинах, їх соціального супроводження;
сформувати сприятливий соціально-психологічний клімат з метою
позитивної налаштованості громадян на утворення сім'ї та
збереження її кращих традицій;
удосконалити механізм психологічної, юридичної, інших видів
допомоги з питань шлюбу, сім'ї та виховання дітей, розширення
сфери культурних послуг;
підвищити рівень психолого-педагогічної культури молоді у
сфері сімейних стосунків;
створити оптимальні умови для безпечного народження та
повноцінного виховання дітей у сім'ї.
За час виконання Програми:
збільшиться кількість народжених дітей щороку на 40-60 тисяч;
поліпшиться якість соціальних послуг сім'ям, що перебувають у
складних життєвих обставинах;
збільшиться кількість зареєстрованих шлюбів щороку на
20 тисяч;
зменшиться кількість розлучень щороку на 3 тисячі;
поліпшиться організаційне, інформаційне і науково-методичне
забезпечення реалізації державної політики у сфері підтримки
сімей;
зменшиться кількість злочинів, пов'язаних з насильством у
сім'ї.
Передбачається збільшення кількості сімей, що охоплені
соціальним супроводженням, з 26 тис. у 2006 році до 45 тис. у
2010 році. Щороку збільшуватиметься кількість сімей, яким вдається
допомогти, на 10 відсотків і у 2010 році становитиме понад
80 відсотків.
Виконання заходів згідно з додатком сприятиме створенню
належних соціально-економічних умов для повноцінного і
самодостатнього функціонування сім'ї та виховання дітей,
формування культури сімейних стосунків, підвищення
відповідальності батьків за виховання дітей.
Фінансове забезпечення виконання Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів
державного і місцевих бюджетів, а також інших джерел.

Додаток
до Програми
ПЛАН
заходів щодо підтримки сім'ї на період до 2010 року

1. Провести аналіз законодавчих, інших нормативно-правових
актів та підготувати в разі потреби пропозиції щодо внесення до
них змін у частині вдосконалення державної підтримки різних
категорій сімей.
Мінсім'ямолодьспорт, Мінпраці,
МОН, МОЗ, МКТ, Мін'юст,
Мінекономіки, Держкомстат.
2007 рік.
2. Провести моніторинг ефективності реалізації Закону України
"Про попередження насильства в сім'ї" ( 2789-14 ), інших
нормативно-правових актів з цього питання та підготувати в разі
потреби пропозиції щодо внесення до них змін.
Мінсім'ямолодьспорт,
МВС, МОЗ, МОН, Мін'юст.
2007 рік.
3. Підготувати пропозиції стосовно продовження строку дії
обмежень, що встановлені захисним приписом, передбаченим Законом
України "Про попередження насильства в сім'ї" ( 2789-14 ), від
30 діб до трьох місяців.
Мінсім'ямолодьспорт, МВС, Мін'юст.
2007 рік.
4. Розповсюджувати соціальну рекламу щодо пропаганди
позитивного іміджу сім'ї та її соціальної підтримки, проводити
широкомасштабну інформаційну кампанію щодо популяризації сімейного
способу життя, формування національних сімейних цінностей, з
питань здорового способу життя та збереження репродуктивного
здоров'я.
Мінсім'ямолодьспорт, МОЗ, МОН,
Держкомтелерадіо, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
2007-2010 роки.
5. Організовувати роботу з відродження та збереження
національних сімейних традицій і цінностей, сприяти проведенню
Всеукраїнського фестивалю сімейної творчості "Родинні скарби
України", Всеукраїнського фотоконкурсу "Миттєвості сімейного
щастя", Всеукраїнського огляду-конкурсу "Таланти багатодітної
родини", "Національний фестиваль соціальної реклами".
Мінсім'ямолодьспорт, МКТ,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
Щороку.
6. Організовувати заходи етнографічного спрямування щодо
популяризації народних сімейних обрядів.
МКТ, Мінсім'ямолодьспорт,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
2007-2010 роки.
7. Проаналізувати досвід роботи з відродження та
популяризації народних традицій, зміцнення української сім'ї та
поширювати найбільш прогресивні форми роботи серед населення.
МКТ, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації разом з
Українським центром
культурних досліджень.
2007-2010 роки.
8. Сприяти діяльності сімейних клубів з метою піднесення
престижу української сім'ї.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації
разом з Українським
центром культурних
досліджень.
2007-2010 роки.
9. Здійснювати інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані
на подолання ґендерних стереотипів щодо розподілу соціальних ролей
у сім'ї.
Мінсім'ямолодьспорт, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
2007-2010 роки.
10. Вивчити питання щодо включення до навчальних програм у
загальноосвітніх та вищих навчальних закладах тем, які стосуються
державної політики щодо сім'ї, демографічної ситуації, ґендерної
рівності.
МОН.
2007 рік.
11. Проводити інформаційно-просвітницькі заходи із залученням
засобів масової інформації, розповсюджувати інформаційно-довідкові
матеріали і методичну літературу з метою формування культури
сімейних стосунків з гуманними принципами функціонування,
підвищення відповідальності батьків за виховання дітей.
Мінсім'ямолодьспорт, МОН,
Держкомтелерадіо, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
2007-2010 роки.
12. Забезпечити інформування батьків та надання їм
консультаційних послуг з метою набуття вмінь, знань і навичок з
питань виховання дітей.
Мінсім'ямолодьспорт, МОН, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
2007-2010 роки.
13. Вивчити та поширити кращий досвід роботи загальноосвітніх
навчальних закладів з підвищення рівня педагогічної культури
батьків.
МОН.
2009 рік.
14. Удосконалити систему послуг з догляду за дітьми
дошкільного віку, що передбачає, зокрема, розширення сфери таких
послуг; забезпечити доступність та належну якість дошкільної
освіти.
МОН, Мінсім'ямолодьспорт.
2009 рік.
15. Проводити роз'яснювальну роботу серед населення з питань
сприяння розвиткові підприємницької ініціативи сімей, розробити та
забезпечити виконання регіональних програм сприяння багатодітним
сім'ям в організації підприємницької діяльності, зокрема
організації зеленого туризму, фермерських господарств, сфери
побутових послуг, харчування тощо.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації,
Мінагрополітики,
Держпідприємництво,
Мінсім'ямолодьспорт.
2007-2010 роки.
16. Внести пропозиції щодо запровадження єдиного посвідчення
для багатодітної сім'ї та визначення механізму його застосування.
Мінсім'ямолодьспорт, Мінпраці,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
2007 рік.
17. Сприяти розвиткові підприємницьких ініціатив молодих
сімей, що проживають у сільській місцевості.
Мінпраці, Мінагрополітики,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
2007-2010 роки.
18. Запровадити в управліннях праці та соціального захисту
населення єдину технологію прийому громадян і призначення всіх
видів державної соціальної допомоги за однією заявою.
Мінпраці, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
2007-2008 роки.
19. Забезпечити виходячи з фінансових можливостей держави
поступове збільшення розміру прожиткового мінімуму, що
застосовується для призначення державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім'ям, з подальшою його диференціацією для
відповідних соціально-демографічних груп населення.
Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки.
2007-2010 роки.
20. Забезпечити поступове наближення до розміру прожиткового
мінімуму суми допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку.
Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки
разом з Фондом соціального
страхування з тимчасової
втрати працездатності.
2007-2010 роки.
21. Проводити інформаційно-просвітницьку роботу серед молоді,
спрямовану на її підготовку до сімейного життя і відповідального
батьківства, популярізацію здорового способу життя.
Мінсім'ямолодьспорт,
Держсоцслужба, МОЗ, МОН,
Держкомтелерадіо, Рада
міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації
разом з громадськими
організаціями.
2007-2010 роки.
22. Здійснити заходи щодо активного залучення дітей із сімей,
які опинилися в складних життєвих обставинах, до гурткової роботи
у позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.
МОН, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
2007 рік.
23. Запровадити єдиний облік багатодітних сімей та сімей, які
опинилися в складних життєвих обставинах, шляхом ведення
відповідного банку даних.
Мінсім'ямолодьспорт, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольска міські
держадміністрації.
2007-2010 роки.
24. Проводити широкомасштабну інформаційно-просвітницьку
роботу шляхом створення та розповсюдження соціальної реклами з
питань запобігання насильству в сім'ї (телевізійні та
радіопрограми і передачі, випуск друкованої продукції);
організувати тренінги і семінари у загальноосвітніх та вищих
навчальних закладах з питань запобігання і протидії насильству в
сім'ї.
Мінсім'ямолодьспорт,
Держкомтелерадіо, МОН,
МВС, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
2007-2010 роки.
25. Проводити щороку Всеукраїнську акцію "16 днів проти
насильства".
Мінсім'ямолодьспорт, МВС, МОЗ, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації разом з
громадськими організаціями.
2007-2010 роки.
26. Розповсюджувати методичну літературу з питань
застосування сучасних форм та методів роботи з особами, які
вчинили насильство в сім'ї, та їх жертвами.
Мінсім'ямолодьспорт, МВС,
Державний інститут розвитку
сім'ї та молоді, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
2007-2010 роки.
27. Забезпечити розроблення та практичне застосування в
практичній роботі методики виявлення, профілактики і
соціально-психологічної реабілітації дітей, що зазнали насильства
в сім'ї.
Академія педагогічних наук,
МОН, Мінсім'ямолодьспорт,
Державний інститут розвитку
сім'ї та молоді.
2007-2009 роки.
28. Включити до планів підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційних рівнів "молодший спеціаліст" та
"спеціаліст" курс лекцій з агресології та віктимології.
МОН, Академія педагогічних
наук, Академія медичних наук.
2007-2008 роки.
29. Забезпечити підготовку проекту державної доповіді про
становище сімей та стан реалізації сімейної політики в Україні за
підсумками поточного року.
Мінсім'ямолодьспорт, МОН, МОЗ,
Мінпраці, Мін'юст, Мінекономіки,
МВС, МКТ, МЗС, МНС,
Мінагрополітики,
Держкомтелерадіо, Держкомстат,
Національна академія наук,
Академія педагогічних наук,
Академія медичних наук, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
Щороку.
30. Організувати роботу з підготовки та видання:
спеціальної психолого-педагогічної літератури і методичних
розробок серії "На допомогу батькам";
інформаційних та методичних матеріалів з питань підготовки
молоді до подружнього життя і виконання батьківських обов'язків.
МОН, Академія педагогічних наук,
Мінсім'ямолодьспорт, Державний
інститут розвитку сім'ї та
молоді.
2007-2010 роки;
методичних матеріалів з питань запобігання насильству в
сім'ї, проведення роботи з особами, що схильні до вчинення такого
насильства та їх жертвами.
Мінсім'ямолодьспорт, МВС,
Академія педагогічних наук.
2007-2010 роки;
інформаційних та методичних матеріалів з питань формування
здорового способу життя у сім'ї, збереження репродуктивного
здоров'я, планування сім'ї.
Мінсім'ямолодьспорт, МОН,
Академія медичних наук.
2007-2010 роки.
31. Забезпечити розроблення:
програми підготовки молоді до сімейного життя і
відповідального батьківства.
Мінсім'ямолодьспорт, МОН,
Мін'юст, Академія педагогічних
наук, Академія медичних наук
разом з громадськими
організаціями.
2007 рік;
комплекту матеріалів за тематикою "Насилля над дитиною з
проблемної сім'ї: причини і профілактика" для практичної роботи з
батьками.
МОН, Інститут проблем виховання.
2010 рік.
32. Видати довідник та посібник з сімейного виховання.
Академія педагогічних наук.
2007 рік.
33. Проводити:
наукове дослідження за темою "Психологічна допомога дітям, що
потерпають від насильства в сім'ї".
МОН, Державний інститут розвитку
сім'ї та молоді, Інститут
психології імені Г.С. Костюка.
2007-2010 роки;
раз на два роки всеукраїнські науково-практичні конференції з
питань становища української родини, проблем та перспектив
реалізації державної сімейної політики.
Мінсім'ямолодьспорт, МОН, МОЗ,
Мінпраці, Мін'юст, Мінекономіки,
Держкомстат, Національна
академія наук, Академія
педагогічних наук,
Академія медичних наук.
2007-2010 роки;
навчальні тренінги і семінари для фахівців з питань сім'ї
щодо вжиття заходів для запобігання насильству в сім'ї.
Мінсім'ямолодьспорт, МОН, МВС, МОЗ,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації, Державний
інститут розвитку сім'ї та молоді
разом з громадськими організаціями.
2007-2010 роки.
34. Включити до планів підготовки психологів, соціальних
працівників та інших фахівців у галузі педагогіки курс лекцій з
реабілітації жертв насильства в сім'ї; запровадити у закладах
післядипломної освіти педагогічних працівників курс лекцій з
питань запобігання насильству в сім'ї та надання допомоги жертвам
такого насильства.
Академія педагогічних наук.
2007-2010 роки.
35. Включити до планів підготовки у медичних вищих навчальних
закладах курс лекцій з питань запобігання насильству в сім'ї та
надання допомоги жертвам такого насильства; забезпечити
перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців первинної
лікувально-профілактичної допомоги, іншого медичного персоналу, що
працює з жертвами насильства в сім'ї.
МОЗ, Академія медичних наук.
2007-2010 роки.
36. Удосконалити систему відомчої та запровадити державну
статистичну звітність з питань запобігання насильству в сім'ї та
щодо проявів жорстокого поводження з дітьми.
Мінсім'ямолодьспорт, МВС,
Держкомстат.
2007-2010 роки.
37. Розробити показники оцінки ефективності виконання
Програми.
Мінсім'ямолодьспорт, Державний
інститут розвитку сім'ї та
молоді.
2007 рік.
38. Сприяти висвітленню у засобах масової інформації стану
реалізації сімейної політики.
Держкомтелерадіо,
Мінсім'ямолодьспорт, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
2007-2010 роки.
Категорія: Діти, молодь, сім`я | Додав: Moder (21.07.2012)
Переглядів: 685 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0