Вітаю Вас Гість!
Четвер, 21.09.2023, 17:31
Головна | Реєстрація | Вхід | RSS

Меню сайту

Категорії розділу

Форма входу

Наше опитування

Яким проблемам інвалідів слід приділити увагу на нашому сайті
Всього відповідей: 129

Пошук

Друзі сайту

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей

Головна » Статті » Законодавча база щодо інвалідів » Діти, молодь, сім`я

Постанова Про затвердження типового положення про молод. центр праці

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 24 січня 2001 р. N 40 Київ

 

Про затвердження Типового положення
про молодіжний центр праці
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1172 ( 1172-2003-п ) від 25.07.2003 )

 Відповідно до  статті  7   Закону   України   "Про   сприяння
соціальному становленню  та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 )
Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
 
     1. Затвердити Типове положення  про  молодіжний  центр  праці
(додається).
 
     2.   Державному   комітетові   у   справах  сім'ї  та  молоді
координувати  роботу  з  утворення   та   організації   діяльності
молодіжних центрів праці.
(  Пункт  2  в  редакції  Постанови  КМ N 1172 ( 1172-2003-п ) від
25.07.2003 )
 
 
              Перший
     віце-прем'єр-міністр України                     Ю.ЄХАНУРОВ
 
     Інд. 28
 
                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                   від 24 січня 2001 р. N 40
 
                         ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
                    про молодіжний центр праці
 
 
     1. Молодіжний  центр праці (далі - центр) - це спеціалізована
державна установа, яка діє на госпрозрахунковій основі.
 
     Метою діяльності центру є вирішення  питань  працевлаштування
молоді,  забезпечення  її  зайнятості  у вільний від навчання час,
сприяння  розвитку  молодіжних   ініціатив   у   трудовій   сфері,
перепідготовка та підвищення кваліфікації молоді.
 
     2. Центр  утворюється  Радою  міністрів Автономної Республіки
Крим,   обласними,   Київською   та   Севастопольською   міськими,
районними,    районними    у    містах    Києві   та   Севастополі
держадміністраціями при їх структурних підрозділах,  що займаються
реалізацією державної молодіжної політики.
 
     3. Центр  у  своїй  діяльності взаємодіє з місцевими органами
виконавчої влади,  органами місцевого самоврядування,  установами,
закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури,
органами  внутрішніх  справ,  служби  зайнятості,  підприємствами,
організаціями та об'єднаннями громадян.
 
     4. Центр є юридичною особою,  має самостійний баланс, рахунки
в  установах  банків,  печатку  із  зображенням  Державного  Герба
України,  власну символіку. 
(  Пункт  4  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 1172
( 1172-2003-п ) від 25.07.2003 )
 
     5. Перевірка   роботи   і   ревізія   фінансово-господарської
діяльності    центру   здійснюються   в   порядку,   встановленому
законодавством.
 
     6. Основними завданнями центру є:
 
     забезпечення прав та  інтересів  молодих  громадян  на  ринку
праці;
 
     сприяння працевлаштуванню,   підготовці,   перепідготовці  та
підвищенню кваліфікації молоді;
 
     організація зайнятості молоді у позанавчальний час;
 
     залучення молоді  до  підприємницької  діяльності,  створення
відповідних    умов   функціонування   та   ефективного   розвитку
молодіжного підприємництва;
 
     надання молоді  послуг,  пов'язаних  з   профорієнтацією   та
підготовкою до роботи за новою професією;
 
     вивчення та поширення передового вітчизняного та міжнародного
досвіду з питань забезпечення зайнятості та професійної підготовки
молоді.
 
     7. Центр відповідно до покладених на нього завдань:
 
     1) створює  бази  даних про молодь,  яка звернулась до центру
щодо працевлаштування,  та про наявність вільних робочих місць для
молоді на підприємствах регіону та за кордоном;
 
     2) бере участь у дослідженні ринку праці в регіоні;
 
     3) підбирає місця роботи для молодих громадян, які звернулися
з проханням про працевлаштування;
 
     4) здійснює пошук місця роботи для учнівських і  студентських
трудових загонів (бригад), молодіжних трудових об'єднань та сприяє
організації їх діяльності;
 
     5) надає інформацію з питань отримання освіти  або  професії,
працевлаштування,   ситуації   на   регіональному   ринку   праці,
діяльності молодіжних організацій,  центрів  науково-технічної  та
художньої творчості, здійснювання культурно-освітніх заходів;
 
     6) забезпечує  участь  у  громадських  роботах  учнівської та
студентської молоді у позанавчальний час;
 
     7)  здійснює  міжнародні  зв'язки  з  метою сприяння навчанню
молоді, стажуванню та проходженню практики за кордоном; ( Підпункт
7  пункту  7  в  редакції  Постанови КМ N 1172 ( 1172-2003-п ) від
25.07.2003 )
 
     8) сприяє  створенню  молодіжних  підприємств  шляхом надання
юридичних та інших  консультаційних  послуг,  послуг  з  відкриття
розрахункових    рахунків    в    установах   банків,   підготовки
засновницьких документів тощо;
 
     9) організовує  професійну  підготовку,   перепідготовку   та
підвищення кваліфікації молоді;  проводить семінари,  тренінги,  у
тому числі  з  сучасних  методик  саморегуляції,  самонавчання  та
самовдосконалення,  основ підприємництва, інших напрямів знань, що
сприяють  розв'язанню  проблем  працевлаштування   та   зайнятості
молоді;
 
     10) організовує  та  здійснює  разом з навчальними закладами,
заінтересованими  установами  та  організаціями   профорієнтаційні
заходи;
 
     11) організовує   консультації   для  молоді  з  економічних,
фінансових, юридичних та інших питань;
 
     12) залучає молодь  до  участі  в  різноманітних  фестивалях,
культурних   акціях,   олімпіадах   тощо,  які  відповідають  меті
діяльності центру;
 
     13) здійснює заходи,  спрямовані  на  підтримку  вітчизняного
товаровиробника;
 
     14) організовує   ярмарки,   виставки   товарів,   вироблених
молоддю;
 
     15) організовує  провадження  видавничої,  інформаційної   та
іншої діяльності,  що відповідає завданням центру та не суперечить
законодавству;
 
     16)  здійснює  посередництво  у  працевлаштуванні  молоді  на
роботу  за  кордоном,  за  умови  отримання  відповідної ліцензії;
(  Пункт  7  доповнено підпунктом 16 згідно з Постановою КМ N 1172
( 1172-2003-п ) від 25.07.2003 )
 
     17) сприяє    організації    внутрішнього,    іноземного   та
зарубіжного  туризму.  (  Пункт 7 доповнено підпунктом 17 згідно з
Постановою КМ N 1172 ( 1172-2003-п ) від 25.07.2003 )
 
     8. Для  провадження   видів   діяльності,   які   згідно   із
законодавством  підлягають ліцензуванню,  центр отримує відповідну
ліцензію.
 
     9. З метою забезпечення виконання покладених на нього завдань
центр має право:
 
     одержувати від органів державної служби зайнятості інформацію
про наявність вільних робочих місць (вакантних посад);
 
     укладати договори  про  надання  послуг   з   підприємствами,
установами   та   організаціями  і  одержувати  для  їх  виконання
матеріальні ресурси;
 
     укладати в  установленому  порядку   договори   оренди   щодо
належного  йому  майна  та інші угоди,  що не суперечать завданням
діяльності центру та законодавству;
 
     утворювати структурні підрозділи;
 
     залучати  окремих  фахівців  до  виконання завдань центру (за
угодами);  (  Пункт  9  доповнено  абзацом  згідно з Постановою КМ
N 1172 ( 1172-2003-п ) від 25.07.2003 )
 
     самостійно чи  на  пайових  засадах  здійснювати будівництво,
розвивати  виробничу  базу  та  іншу  діяльність,  спрямовану   на
створення  нових робочих місць; ( Пункт 9 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 1172 ( 1172-2003-п ) від 25.07.2003 )
 
     вносити пропозиції  до  місцевих  органів  виконавчої  влади,
органів  місцевого  самоврядування  з  питань  діяльності  центру.
(  Пункт  9  доповнено  абзацом  згідно  з  Постановою  КМ  N 1172
( 1172-2003-п ) від 25.07.2003 )
 
     10. Майном центру є:
 
     майно, необхідне для здійснення  його  статутної  діяльності,
яке  передано  йому  в  оперативне  управління  засновником  або у
безоплатне користування громадянами, підприємствами, установами та
організаціями;
 
     майно, придбане   за  рахунок  власних  коштів  чи  на  інших
підставах, не заборонених законодавством.
 
     11. Джерелами фінансування центру можуть бути:
 
     кошти, отримані від госпрозрахункової діяльності;
 
     благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб;
 
     інші джерела, не заборонені законодавством України.
 
     12. Кошти центру використовуються  на  провадження  статутної
діяльності та утримання апарату центру.
 
     13. Центр  очолює  директор,  який призначається на посаду та
звільняється  з  посади  керівником  структурного   підрозділу   з
реалізації державної молодіжної політики Ради міністрів Автономної
Республіки Крим,  обласних, Київської та Севастопольської міських,
районних,    районних    у    містах    Києві    та    Севастополі
держадміністрацій.
 
     14. Директор  центру  відповідно  до  покладених   на   нього
завдань:
 
     самостійно вирішує    питання    діяльності   та   забезпечує
організацію роботи центру, розпоряджається його коштами;
 
     діє від імені центру  і  представляє  його  інтереси  в  усіх
підприємствах, організаціях та установах;
 
     видає накази та контролює їх виконання;
 
     подає структурному    підрозділу   з   реалізації   державної
молодіжної політики Ради  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,
відповідних    держадміністрацій   на   розгляд   і   затвердження
перспективні та поточні  плани  діяльності,  а  також  звітує  про
результати роботи відповідно до законодавства;
 
     приймає на роботу і звільняє з роботи працівників центру;
 
     вживає заходи  щодо  заохочення  та накладення дисциплінарних
стягнень;
 
     здійснює інші повноваження.
 
     15. Умови праці,  прийом  та  звільнення  працівників  центру
регулюються трудовим договором та законодавством України.
 
     16.   Реорганізація   та  ліквідація  центру  здійснюється  в
порядку,   встановленому  законодавством.  (  Положення  доповнено
пунктом  16  згідно  з  Постановою  КМ  N 1172 ( 1172-2003-п ) від
25.07.2003 )

 Категорія: Діти, молодь, сім`я | Додав: Moder (07.07.2012)
Переглядів: 680 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0