Вітаю Вас Гість!
Четвер, 21.09.2023, 17:55
Головна | Реєстрація | Вхід | RSS

Меню сайту

Категорії розділу

Форма входу

Наше опитування

Яким проблемам інвалідів слід приділити увагу на нашому сайті
Всього відповідей: 129

Пошук

Друзі сайту

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей

Головна » Статті » Законодавча база щодо інвалідів » Друковані ЗМІ, законодавча база

Положення МІнюсту про реєстрацію ЗМІ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Н А К А З
21.02.2006 N 12/5

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 21 лютого 2006 р.
за N 173/12047

Про затвердження Положення про державну реєстрацію
друкованих засобів масової інформації в Україні та
Положення про державну реєстрацію інформаційних
агентств як суб'єктів інформаційної діяльності
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства юстиції
N 194/5 ( z0410-07 ) від 23.04.2007
N 22/5 ( z0019-09 ) від 13.01.2009 }

На виконання Закону України "Про друковані засоби масової
інформації (пресу) в Україні" ( 2782-12 ) , Закону України "Про
інформаційні агентства" ( 74/95-ВР ) та постанови Кабінету
Міністрів України від 17.11.97 N 1287 ( 1287-97-п ) "Про державну
реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних
агентств та розміри реєстраційних зборів" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про державну реєстрацію друкованих
засобів масової інформації в Україні та Положення про державну
реєстрацію інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної
діяльності ( z0174-06 ) (додаються).
2. Управлінню легалізації об'єднань громадян (Марченко Н.А.):
- довести цей наказ до відома Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь
юстиції;
- забезпечити в установленому порядку реєстрацію цього наказу
в Департаменті державної реєстрації нормативних актів Міністерства
юстиції України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра юстиції України Шупеню М.М.
Міністр Сергій Головатий
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.В.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
21.02.2006 N 12/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
від 23.04.2007 N 194/5
( z0410-07 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 лютого 2006 р.
за N 173/12047

ПОЛОЖЕННЯ
про державну реєстрацію друкованих
засобів масової інформації

1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України
"Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні"
( 2782-12 ) (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України
від 17.11.97 N 1287 ( 1287-97-п ) "Про державну реєстрацію
друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та
розміри реєстраційних зборів" (далі - Постанова).
1.2. Положення визначає порядок державної реєстрації
Міністерством юстиції, Головним управлінням юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними
управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі
друкованих засобів масової інформації (далі - реєструвальні
органи). Державна реєстрація полягає у проведенні правової
експертизи заяв засновників друкованих засобів масової інформації
на відповідність Конституції ( 254к/96-ВР ), Цивільному ( 435-15 )
та Господарському ( 436-15 ) кодексам, Закону України "Про
друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні"
( 2782-12 ), іншим актам законодавства України та цьому Положенню,
підготовці та оформленні відповідних рішень.
1.3. Державній реєстрації згідно з частиною другою статті
11 Закону ( 2782-12 ) підлягають усі друковані засоби масової
інформації, що видаються на території України, незалежно від сфери
розповсюдження, тиражу і способу їх виготовлення (далі - друковані
ЗМІ, видання).
1.4. Державна реєстрація (перереєстрація) друкованих ЗМІ
залежно від сфери розповсюдження та розгляд заяв з інших питань,
зазначених у пункті 2.6 Положення, здійснюється такими
реєструвальними органами:
1) загальнодержавної, регіональної (дві і більше областей)
та/або зарубіжної сфери розповсюдження - Міністерством юстиції
(далі - Мін'юст);
2) місцевої сфери розповсюдження - Головним управлінням
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі (далі - територіальні органи).
2. Державна реєстрація друкованих ЗМІ
2.1. Для державної реєстрації друкованих ЗМІ подається заява.
2.2. Заява про державну реєстрацію друкованих ЗМІ, додатків
до них у вигляді видань газетного та журнального типу подається до
реєструвального органу засновником (співзасновниками) на кожне
видання окремо в друкованому вигляді державною мовою. Про державну
реєстрацію друкованого видання, випуск якого передбачено кількома
мовами одночасно (паралельними випусками), подається одна заява.
Облік заяв, що надходять до реєструвального органу, ведеться
у спеціальній книзі постійного зберігання.
У заяві про державну реєстрацію друкованого ЗМІ (далі -
заява) мають бути вказані:
1) засновник (співзасновники) видання (засновник - юридична
особа наводить повне найменування згідно з документами, що
підтверджують його цивільну дієздатність; засновник - фізична
особа наводить ім'я та свої паспортні дані);
2) вид видання (газета, журнал, збірник, бюлетень, альманах,
календар, дайджест тощо);
3) назва видання (мовою/мовами, якою/якими виходитиме у
світ);
4) мова/мови видання (одномовне, кількома мовами одночасно
(паралельними випусками), змішаними мовами (декількома мовами в
одному випуску);
5) сфера розповсюдження (місцева - у межах Автономної
Республіки Крим, однієї області, обласного центру або двох і
більше сільських районів, одного міста, району, окремих населених
пунктів, а також підприємств, установ, організацій; регіональна -
дві та більше областей, міста Київ або Севастополь і область,
Автономна Республіка Крим і область; загальнодержавна - у межах
України; зарубіжна - за межами України);
6) програмні цілі (основні принципи) або тематична
спрямованість (їх стисла характеристика: розвиток освіти,
підвищення рівня духовності, розвиток дозвілля, інформування
населення з певних питань та ін.), а також категорія читачів
(верстви населення, на які розраховане видання: усе населення,
дорослі, молодь, діти, чоловіки, жінки, інваліди, студенти,
працівники певної галузі, науковці, педагоги тощо);
7) передбачувані періодичність випуску, обсяг (в умовних
друкарських аркушах) і формат видання;
8) юридична адреса засновника, кожного із співзасновників та
його (їх) банківські реквізити (для фізичних осіб - у разі
наявності);
9) місцезнаходження редакції.
У заяві також указуються відомості, які вносяться до
свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ:
1) статус видання (вітчизняне - друкований ЗМІ, у якого
засновником виступають українська/і/ юридична/і/ та/або фізична/і/
особа/и/; спільне - друкований засіб масової інформації, створений
за участю іноземної/их/ юридичної/их/ та/або фізичної/их/
особи/осіб/);
2) вид видання за цільовим призначенням (загальнополітичне, з
питань економіки і бізнесу, виробничо-практичне, наукове,
науково-виробниче, науково-популярне, навчальне, довідкове,
літературно-художнє, з питань мистецтва, спортивне, юридичне,
еротичне, для дозвілля, медичне, релігійне, уфологічне,
екологічне, туристичне, рекламне /понад 40 відсотків обсягу одного
номера - реклама/, інформаційне, для дітей тощо).
2.3. У разі зміни виду видання, юридичної адреси засновника
(співзасновників), місцезнаходження редакції засновник
(співзасновники) зобов'язаний (зобов'язані) повідомити
реєструвальний орган протягом одного місяця з дня, коли такі зміни
відбулися.
2.4. Реєструвальний орган має право зажадати від засновника
(співзасновників) подання документів, якими підтверджується
цивільна правоздатність, цивільна дієздатність засновника
(співзасновників).
Для юридичної особи такими документами є:
1) копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи,
статуту (положення), установчого договору, засвідчені нотаріально;
2) протокол або витяг з протоколу рішення загальних зборів
(конференції) - у разі заснування друкованого ЗМІ трудовим
колективом згідно з вимогами статті 8 Закону ( 2782-12 );
3) установчий договір між співзасновниками друкованого ЗМІ
(засвідчений нотаріально, якщо одна із сторін - фізична особа);
4) довіреність, доручення (якщо заяву та/чи установчий
договір, угоду між засновником і правонаступником підписує особа,
якій таке право не надано правовстановлювальними документами).
Для фізичної особи таким документом є копія паспорта
(сторінки, що містять інформацію про громадянство та реєстрацію
місця проживання фізичної особи).
Установчі документи, складені іноземною мовою, подаються для
державної реєстрації друкованих засобів масової інформації разом з
їх перекладом на українську мову, засвідчені в установленому
порядку. { Підпункт 2.4 пункту 2 доповнено абзацом четвертим
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 22/5 ( z0019-09 ) від
13.01.2009 }
Органу реєстрації забороняється вимагати від засновника
(співзасновників) додаткові документи, не передбачені Законом
( 2782-12 ) та цим Положенням.
2.5. Заява розглядається у місячний строк з дня її одержання.
2.6. За результатами розгляду заяви приймається одне з таких
рішень:
1) про державну реєстрацію;
2) про відмову в державній реєстрації;
3) про зупинення строку розгляду заяви про державну
реєстрацію;
4) про визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію
друкованого ЗМІ.
2.7. У разі виявлення відсутності (неточного або
неправильного зазначення) в заяві відомостей, які передбачені
Законом ( 2782-12 ) та цим Положенням, реєструвальний орган у
десятиденний строк письмово повідомляє про це засновника
(співзасновників).
2.8. Відмова в державній реєстрації друкованого ЗМІ можлива
виключно з підстав, установлених статтею 15 Закону ( 2782-12 ), а
саме:
1) якщо назва друкованого ЗМІ, його програмні цілі (основні
принципи) або тематична спрямованість суперечать статтям 3, 4
Закону ( 2782-12 );
2) якщо реєструвальним органом уже раніше видане свідоцтво
друкованому ЗМІ з тією самою назвою, за винятком видань, що
виходять різними мовами;
3) якщо заяву подано до закінчення року з дня набрання
законної сили рішенням про припинення діяльності друкованого ЗМІ.
2.9. Зупинення строку розгляду заяви про державну реєстрацію
допускається реєструвальним органом не більше ніж на три місяці,
якщо:
1) засновник (співзасновники) не подав(ли) до органу
реєстрації всі документи, якими підтверджуються його (їх) цивільна
правоздатність та цивільна дієздатність;
2) між співзасновниками не укладено установчого договору,
передбаченого статтею 9 Закону ( 2782-12 );
3) виникли обставини, за яких з незалежних від
реєструвального органу причин своєчасне проведення державної
реєстрації неможливе (невідповідність поданих документів
законодавству України, наявність ухвали суду про заборону розгляду
заяви конкретних засновників або конкретного друкованого ЗМІ, якщо
внаслідок ухвалення реєструвального органом рішення будуть
порушені права і свободи фізичних чи юридичних осіб тощо).
2.10. Зупинений строк розгляду заяви про державну реєстрацію
друкованого ЗМІ поновлюється з дня, коли заявник письмово
повідомить реєструвальний орган про усунення причин, що
перешкоджали державній реєстрації видання.
2.11. У разі неподання засновником (співзасновниками)
протягом трьох місяців письмового повідомлення про усунення
причин, що перешкоджали державній реєстрації видання,
реєструвальний орган залишає заяву без розгляду та письмово
повідомляє про це засновника (співзасновників).
2.12. Після оформлення реєструвальним органом рішення про
державну реєстрацію та сплати збору за державну реєстрацію
заявникові видається свідоцтво встановленого Постановою
( 1287-97-п ) зразка.
2.13. Реєстраційний збір справляється у розмірах,
установлених Постановою ( 1287-97-п ).
2.14. Зареєстрованому друкованому ЗМІ присвоюються
відповідний номер і серія (додаток 1).
2.15. Видача свідоцтва засновнику або його законному
представнику оформляється відповідним записом у книзі обліку
виданих свідоцтв про державну реєстрацію друкованих ЗМІ, який є
документом постійного зберігання, що ведеться реєструвальним
органом.
2.16. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ має
необмежений строк дії.
2.17. Засновник (співзасновники) зберігає право розпочати
випуск друкованого ЗМІ протягом одного року з дня одержання
свідоцтва про державну реєстрацію. У разі пропуску цього строку
без поважних причин реєструвальний орган визнає свідоцтво про
державну реєстрацію таким, що втратило чинність.
3. Перереєстрація друкованих ЗМІ
3.1. Перереєстрація друкованого ЗМІ здійснюється
реєструвальним органом у порядку, установленому для його
реєстрації, у разі зміни:
1) засновника (складу співзасновників), у тому числі зміни
найменування засновника;
2) назви видання;
3) мови видання;
4) сфери розповсюдження видання.
3.2. До реєструвального органу подається заява із зазначенням
підстав перереєстрації. До заяви додаються згадані в пункті 2.4
Положення документи, угода між засновником і правонаступником (у
разі перереєстрації друкованого ЗМІ у зв'язку зі зміною
засновника) та копія попереднього свідоцтва про державну
реєстрацію друкованого ЗМІ.
Зміна засновника (складу співзасновників) повинна оформлятися
угодою між засновником (співзасновниками) і його правонаступником,
укладеною відповідно до вимог Цивільного ( 435-15 ) та
Господарського ( 436-15 ) кодексів, інших актів законодавства
України.
3.3. Після прийняття реєструвальним органом рішення про
перереєстрацію для отримання нового свідоцтва засновник повертає
оригінал попереднього свідоцтва. Нове свідоцтво видається після
надання реєструвальному органу відповідного платіжного документа.
3.4. Якщо оригінал свідоцтва про державну реєстрацію
втрачено, засновник повинен підтвердити факт утрати свідоцтва.
Таким підтвердженням може бути опубліковане в друкованому(них) ЗМІ
оголошення про втрату свідоцтва, у якому вказуються назва
друкованого ЗМІ, засновник друкованого ЗМІ, реєстраційний номер,
серія, дата видачі втраченого свідоцтва та констатується факт
визнання його недійсним.
3.5. Реєструвальний орган має право надавати на запити
фізичних та юридичних осіб відомості щодо зареєстрованих
друкованих ЗМІ та відомості, що вказані у свідоцтві про державну
реєстрацію таких ЗМІ.
4. Видача дубліката свідоцтва про державну
реєстрацію друкованого ЗМІ
4.1. У разі пошкодження або втрати свідоцтва про державну
реєстрацію засновник (співзасновники) має право на одержання
дубліката.
4.2. Для отримання дубліката свідоцтва про державну
реєстрацію у разі його втрати засновник (співзасновники) подає до
органу реєстрації заяву та примірник друкованого ЗМІ, у якому
опубліковано оголошення про втрату свідоцтва.
4.3. У разі пошкодження свідоцтва про державну реєстрацію
засновник (співзасновники) подає до органу реєстрації заяву та
пошкоджене свідоцтво, яке залишається у справі реєструвального
органу.
4.4. За видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію
друкованого ЗМІ справляється збір у розмірі, установленому
Постановою ( 1287-97-п ).
5. Визнання недійсним свідоцтва
про державну реєстрацію друкованого ЗМІ
5.1. Реєструвальний орган приймає рішення про визнання
недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ на
підставі письмового повідомлення засновника (співзасновників),
погодженого з редакцією, або рішення суду про припинення випуску
друкованого засобу масової інформації.
5.2. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ, яке
визнано недійсним, підлягає поверненню у десятиденний термін з дня
отримання відповідного повідомлення реєструвального органу.
6. Підготовка та оформлення рішень
реєструвальним органом
6.1. Рішення, зазначені в пункті 2.6 Положення, приймаються
залежно від результатів правової експертизи в межах установленого
строку виключно на підставах, установлених законами, відповідно до
Постанови ( 1287-97-п ) та цього Положення. Такі рішення
оформлюються наказами, до яких додаються висновок про реєстрацію
(перереєстрацію) або про відмову в реєстрації (перереєстрації)
друкованого ЗМІ (додаток 2), висновок про видачу дубліката або про
відмову у видачі дубліката свідоцтва про державну реєстрацію
друкованого ЗМІ (додаток 3), висновок про визнання недійсним
свідоцтва про державну реєстрацію (додаток 4). Рішення про
визнання свідоцтва про державну реєстрацію таким, що втратило
чинність, зазначене в підпункті 2.17 цього Положення, оформлюється
наказом, до якого додається правовий висновок про визнання
свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової
інформації таким, що втратило чинність (додаток 5). Висновок є
невід'ємною частиною наказу.
{ Підпункт 6.1 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 22/5 ( z0019-09 ) від 13.01.2009 }
6.2. Висновок у Мін'юсті підписується виконавцем, начальником
відділу, погоджується директором Департаменту і затверджується
заступником Міністра.
6.3. Висновок у територіальному органі підписується
виконавцем, погоджується начальником структурного підрозділу, який
виконує функції легалізації об'єднань громадян, або іншою
посадовою особою і затверджується керівником або заступником
керівника відповідного територіального органу.
6.4. Наказ готується на підставі правових висновків і
підписується Міністром юстиції, керівником відповідного
територіального органу.
6.5. Наказ може бути оформлений індивідуально на кожний
друкований ЗМІ або включати список друкованих ЗМІ, щодо яких
прийнято рішення.
6.6. У преамбулі наказу вказуються норми Закону ( 2782-12 ),
які стали підставою для державної реєстрації друкованого
(друкованих) ЗМІ, у пунктах наказу викладається рішення
реєструвального органу.
6.7. Разом з наказом на його підставі оформлюється свідоцтво
про державну реєстрацію (перереєстрацію) друкованого ЗМІ, яке
підписується Міністром юстиції, керівником відповідного
територіального органу.
6.8. Реєструвальний орган протягом десяти днів з дня
підписання наказу направляє засновнику (співзасновникам) листа за
підписом керівника Департаменту, територіального органу юстиції, у
якому інформує про прийняте рішення, указує на необхідність сплати
реєстраційного збору, зазначає суму реєстраційного збору та
банківські реквізити. { Абзац перший підпункту 6.8 пункту 6 в
редакції Наказу Міністерства юстиції N 22/5 ( z0019-09 ) від
13.01.2009 }
Реєструвальний орган надсилає лист на юридичну адресу
засновника (співзасновників) або на іншу адресу, указану в заяві.
6.9. Засновник (співзасновники) сплачує реєстраційний збір
протягом одного місяця з дня одержання листа.
У разі неподання засновником (співзасновниками) протягом
трьох місяців з дня підписання наказу платіжного документа про
сплату реєстраційного збору прийняти рішення про вилучення з
Державного реєстру друкованих ЗМІ відомостей про це друковане ЗМІ
та визнати свідоцтво про державну реєстрацію цього друкованого ЗМІ
таким, що не підлягає видачі. Рішення про визнання свідоцтва про
державну реєстрацію таким, що не підлягає видачі, оформлюється
наказом, до якого додається правовий висновок про визнання
свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової
інформації таким, що не підлягає видачі (додаток 6). { Підпункт
6.9 пункту 6 доповнено абзацом другим згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 22/5 ( z0019-09 ) від 13.01.2009 }
6.10. Відомості про зареєстровані (перереєстровані) друковані
ЗМІ вносяться до Державного реєстру друкованих засобів масової
інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної
діяльності в порядку, установленому Положенням про цей реєстр.
6.11. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ
видається засновнику (співзасновникам) або його законному
представнику після надання відповідного платіжного документа, який
залишається у реєструвального органу.
6.12. У разі, якщо є установлені Законом ( 2782-12 ) підстави
для відмови в державній реєстрації друкованого ЗМІ, реєструвальний
орган готує правовий висновок про відмову в державній реєстрації
друкованого ЗМІ з викладенням підстав відмови - конкретних
положень законодавства України. У преамбулі наказу вказуються
норми Закону, які стали підставою для відмови в державній
реєстрації, у пунктах наказу викладається рішення реєструвального
органу та роз'яснюється порядок оскарження рішення до суду.
6.13. Наказ про відмову в державній реєстрації друкованих ЗМІ
є індивідуальним і готується на кожне друковане ЗМІ окремо.
6.14. Копія наказу про відмову в державній реєстрації
друкованого ЗМІ надсилається заявникові супровідним листом за
підписом керівника Департаменту, територіального органу юстиції на
адресу одного із засновників, зазначену в заяві, в установлений
законом строк.
6.15. Рішення про відмову в державній реєстрації друкованого
ЗМІ або порушення встановленого статтею 13 Закону ( 2782-12 )
порядку розгляду заяви про державну реєстрацію друкованого ЗМІ
може бути оскаржене засновником (співзасновниками) у суді.
{ Положення в редакції Наказу Міністерства юстиції N 194/5
( z0410-07 ) від 23.04.2007 }

Начальник Управління
легалізації об'єднань громадян Н.А.Марченко

Додаток 1
до Положення про державну
реєстрацію друкованих
засобів масової інформації

СЕРІЇ,
які позначаються у свідоцтві про державну
реєстрацію друкованого засобу масової інформації

------------------------------------------------------------------
|Міністерство юстиції України |- КВ |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Головне управління юстиції Міністерства |- КМ |
|юстиції України в Автономній Республіці | |
|Крим | |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Обласні управління юстиції: | |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Вінницьке |- ВЦ |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Волинське |- ВЛ |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Дніпропетровське |- ДП |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Донецьке |- ДЦ |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Житомирське |- ЖТ |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Закарпатське |- ЗТ |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Запорізьке |- ЗЗ |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Івано-Франківське |- ІФ |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Київське |- КІ |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Кіровоградське |- КГ |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Луганське |- ЛГ |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Львівське |- ЛВ |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Миколаївське |- МК |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Одеське |- ОД |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Полтавське |- ПЛ |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Рівненське |- РВ |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Сумське |- СМ |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Тернопільське |- ТР |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Харківське |- ХК |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Херсонське |- ХС |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Хмельницьке |- ХМ |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Черкаське |- ЧС |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Чернівецьке |- ЧЦ |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Чернігівське |- ЧГ |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Київське міське |- КУ |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Севастопольське міське |- СВ |
------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 194/5
( z0410-07 ) від 23.04.2007 }
Додаток 2
до Положення про державну
реєстрацію друкованих
засобів масової інформації

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Департаменту Заступник Міністра
(відповідна посадова особа (керівник
територіального органу) територіального органу)
____________________________ ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище) (підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 200_ року "___" ____________ 200_ року

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо заяви ____________________________________
(назва засновника (співзасновників)
про реєстрацію (перереєстрацію) друкованого
засобу масової інформації
Заява надійшла до реєструвального органу ________________________
(дата надходження)
Правовою експертизою встановлено (оцінка відповідності заяви та
інших доданих до заяви документів законодавству України):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Висновок (рекомендоване рішення та правові підстави його
прийняття): ______________________________________________________
_________________________________________________________________
Начальник відділу ___________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Виконавець ___________ ____________________________
(спеціаліст) (підпис) (посада, ініціали, прізвище)
Висновок підготовлено ______________
(дата)
{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 194/5
( z0410-07 ) від 23.04.2007 }
Додаток 3
до Положення про державну
реєстрацію друкованих
засобів масової інформації

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Департаменту Заступник Міністра
(відповідна посадова (керівник територіального
особа територіального органу) органу)
____________________________ ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище) (підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 200_ року "___" ____________ 200_ року

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо заяви ___________________________________
(назва засновника (співзасновників)
про видачу дубліката свідоцтва про державну
реєстрацію друкованого засобу масової інформації
___________________________________
(назва видання)

Заява надійшла до реєструвального органу ________________________
(дата надходження)
Правовою експертизою встановлено (оцінка відповідності заяви та
інших доданих до заяви документів законодавству України):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Висновок (рекомендоване рішення та правові підстави його
прийняття): ______________________________________________________
_________________________________________________________________
Начальник відділу ___________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Виконавець ___________ ____________________________
(спеціаліст) (підпис) (посада, ініціали, прізвище)
Висновок підготовлено ______________
(дата)
{ Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 194/5
( z0410-07 ) від 23.04.2007 }
Додаток 4
до Положення про державну
реєстрацію друкованих
засобів масової інформації

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Департаменту Заступник Міністра
(відповідна посадова (керівник територіального
особа територіального органу) органу)
____________________________ ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище) (підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 200_ року "___" ____________ 200_ року

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
про визнання недійсним свідоцтва про державну
реєстрацію друкованого засобу масової інформації
_____________________________________________
(назва видання)

Дата реєстрації ________________, свідоцтво N _______
Рішення про припинення випуску видання __________________________
(назва засновника (співзасновника)
прийнято засновником (співзасновниками), судом __________________
(дата, номер рішення)
_________________________________________________________________
Висновок (рекомендоване рішення та правові підстави його
прийняття): _____________________________________________________
_________________________________________________________________
Начальник відділу ___________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Виконавець ___________ ____________________________
(спеціаліст) (підпис) (посада, ініціали, прізвище)
Висновок підготовлено ______________
(дата)

{ Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 194/5
( z0410-07 ) від 23.04.2007 }

Додаток 5
до Положення про державну
реєстрацію друкованих
засобів масової інформації
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Департаменту Заступник Міністра
(відповідна посадова особа (керівник територіального
територіального органу) органу)
____________________________ ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище) (підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року "___" ___________ 20__ року

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
про визнання свідоцтва про державну
реєстрацію друкованого засобу масової
інформації таким, що втратило чинність

Правовою експертизою встановлено:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Висновок (рекомендоване рішення та правові підстави його
прийняття):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
Начальник відділу ___________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Виконавець (спеціаліст) _________ ____________________________
(підпис) (посада, ініціали, прізвище)
Висновок підготовлено _____________
(дата)
{ Положення доповнено Додатком 5 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 22/5 ( z0019-09 ) від 13.01.2009 }

Додаток 6
до Положення про державну
реєстрацію друкованих
засобів масової інформації
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Департаменту Заступник Міністра
(відповідна посадова (керівник територіального
особа територіального органу) органу)
____________________________ ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище) (підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року "___" ___________ 20__ року

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
про визнання свідоцтва про державну
реєстрацію друкованого засобу масової
інформації таким, що не підлягає видачі

Правовою експертизою встановлено:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Висновок (рекомендоване рішення та правові підстави його
прийняття):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Начальник відділу ___________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Виконавець (спеціаліст) _________ ____________________________
(підпис) (посада, ініціали, прізвище)
Висновок підготовлено _____________
(дата)
{ Положення доповнено Додатком 6 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 22/5 ( z0019-09 ) від 13.01.2009 }
Категорія: Друковані ЗМІ, законодавча база | Додав: Moder (13.07.2012)
Переглядів: 828 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0