Вітаю Вас Гість!
Четвер, 01.12.2022, 06:37
Головна | Реєстрація | Вхід | RSS

Меню сайту

Категорії розділу

Форма входу

Наше опитування

Яким проблемам інвалідів слід приділити увагу на нашому сайті
Всього відповідей: 129

Пошук

Друзі сайту

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей

Головна » Статті » Законодавча база щодо інвалідів » Статут неприбуткової організації

Статут ГО ВГО В"Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів"
ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчими зборами засновників
громадської організації
«Всеукраїнська громадська організація
«Всеукраїнський парламент
працездатних інвалідів»
«02» вересня 2014 року,
зі змінами, затвердженими
1-м позачерговим з`їздом
громадської організації
«Всеукраїнська громадська організація
«Всеукраїнський парламент
працездатних інвалідів»
«17» жовтня 2014 року.
ЗМІНИ ЗАТВЕРДЖЕНО,
Рішенням 3-го позачергового з`їзду
Громадської організації
«Всеукраїнська громадська організація
«Всеукраїнський парламент
працездатних інвалідів»
«18» квітня 2017 року


С Т А Т У Т
ГРОМАДСЬКОЇ О Р Г А Н І З А Ц І Ї
«ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА
О Р Г А Н І З А Ц І Я
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ПРАЦЕЗДАТНИХ ІНВАЛІДІВ”

нова редакція

Ідентифікаційний код: 39466527

м. КИЇВ – 2017 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Громадська організація «Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів» (далі за текстом — ВГО ВППІ) є добровільною неприбутковою громадською організацією осіб з інвалідністю, що об`єднує громадян, зокрема - осіб з інвалідністю, пов`язаних спільними інтересами, для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. ВГО ВППІ є єдиним правонаступником Всеукраїнської профспілки працездатних інвалідів, створеним в результаті припинення шляхом перетворення Всеукраїнської профспілки працездатних інвалідів.
1.2. ВГО ВППІ діє у відповідності до Конституції України, Законів України "Про громадські об`єднання", «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», чинного законодавства України, власного Статуту.
1.3. ВГО ВППІ діє на засадах:
- добровільності;
- самоврядності;
- вільного вибору території діяльності;
- рівності перед законом;
- відсутності майнового інтересу членів організації;
- прозорості, відкритості та публічності.
1.4. ВГО ВППІ діє зі статусом юридичної особи і має:
1.4.1. Найменування – Громадська організація «Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів»;
1.4.2. Скорочене найменування:
ГО "ВГО ВППІ ".
1.4.3. Місцезнаходження: 03150, м. Київ-150, вул. Велика Васильківська, б. 65.
1.4.4. ВГО ВППІ відкриває необхідні рахунки в установах банків, вступає у цивільно-правові відносини у відповідності до чинного законодавства.
1.4.5. ВГО ВППІ має засоби масової інформації, печатки та штампи, символіку, зразки якої затверджуються Радою ВГО ВППІ. Символіка реєструється в установленому законом порядку.
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
2.1. Метою ВГО ВППІ є діяльність, спрямована на вивчення, дослідження, попередження, подолання і вирішення проблем осіб з інвалідністю та інвалідності шляхом реалізації комплексу освітніх, просвітницьких науково-дослідних, практично-реабілітаційних процесів, а також на задоволення і захист законних соціальних, економічних, творчих, правових, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів.
2.2. Основні завдання ВГО ВППІ:
- здійснення реабілітації, абілітації, соціальної адаптації, соціалізації та інтеграції в суспільство осіб з інвалідністю всіх нозологій, в тому числі – осіб з інвалідністю і учасників АТО та осіб, що отримали фізичні й психологічні травми внаслідок участі в бойових діях на території України, засобами медицини, науки, освіти, просвіти, культури, мистецтва, спорту, інвалідного туризму тощо;
- надання безкоштовної психологічної, соціальної допомоги, здійснення реабілітації та адаптації дітей з інвалідністю, дітей з вадами розвитку, осіб з інвалідністю та інших осіб-учасників АТО;
- професійне навчання і професійна підготовка осіб з інвалідністю комплексу професій, які вони можуть освоїти, та працевлаштування осіб з інвалідністю;
- створення умов і всебічне сприяння професійній орієнтації, професійному навчанню, професійній підготовці та перепідготовці, працевлаштуванню, трудовій реабілітації, захисту трудових інтересів осіб з інвалідністю, в першу чергу – працюючих та працездатних осіб з інвалідністю;
- захист професійних навичок, можливостей, досягнень та потенціалу працюючих і працездатних осіб з інвалідністю в трудових колективах на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, відповідно до чинних норм вітчизняного та міжнародного законодавств; консультативна та інша всебічна допомога в вирішенні проблемних питань осіб з інвалідністю;
- підвищення кваліфікації та перекваліфікація осіб з інвалідністю;
- підготовка і навчання волонтерів для роботи з особами, які мають інвалідність; підготовка і навчання спеціалістів з числа фізично здорових людей для роботи з особами, які мають інвалідність і допомоги особам з інвалідністю в різних галузях, напрямках і професіях, в соціальній, економічній, правовій, культурологічній, реабілітаційній сферах;
- підготовка фахівців з числа осіб з інвалідністю та фізично здорових людей для роботи в напрямках попередження інвалідності;
- організація навчання та підготовки фахівців – працівників інфраструктури, державних установ, сфери послуг (державні адміністрації, заклади проживання, заклади харчування, об`єкти транспортної та соціальної інфраструктури тощо) навичкам та методикам надання допомоги і обслуговування осіб з інвалідністю, а також поводження з ними;
- представництво і захист правових, трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів ВГО ВППІ у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, з роботодавцями та їх об'єднаннями, ЗМІ, іншими об`єктами і суб`єктами громадянського суспільства;
- представлення інтересів своїх членів при реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також міжнародних судових установ;
- забезпечення захисту права громадян, зокрема – осіб з інвалідністю, на працю, участь у розробці та здійсненні державної політики у галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту;
- участь у розробці державної політики зайнятості осіб з інвалідністю і учасників АТО та осіб, що отримали фізичні й психологічні травми внаслідок участі в бойових діях на території України, державних та територіальних програм зайнятості, проведення спільних консультацій з цих проблем з роботодавцями, їх об'єднаннями, а також з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, розробка та втілення пропозицій щодо заходів по соціальному захисту осіб з інвалідністю, в тому членів ВГО ВППІ, які вивільняються в результаті реорганізації або ліквідації підприємств, установ і організацій, здійснення контролю за виконанням законодавства про зайнятість;
- участь у визначенні головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, а також мінімальних розмірів заробітної плати, пенсій, соціальних виплат, політики ціноутворення, розробці соціальних програм, спрямованих на створення умов, які забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини та соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом;
- захист та представлення інтересів осіб з інвалідністю по забезпеченню їх прав і свобод, відповідно до Конвенції про права осіб з інвалідністю, міжнародних норм та стандартів, чинного законодавства України, в тому числі у відносинах з органами влади, роботодавцями, на підприємствах, установах, організаціях;
- захист інтересів членів ВГО ВППІ та інших осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та вадами здоров`я, осіб з інвалідністю та інших осіб-учасників АТО, що потребують підтримки і допомоги, засобами і методами, не забороненими чинним законодавством України;
- створення за рахунок власних та залучених коштів реабілітаційних, навчальних, культурно-освітніх закладів, дослідних, соціально-аналітичних установ та центрів незалежних експертиз без мети отримання прибутку;
- заснування засобів масової інформації та здійснення видавничої діяльності відповідно до чинного законодавства України без мети отримання прибутку;
- організація і здійснення громадського контролю за реалізацією прав осіб з інвалідністю, в тому числі - дітей з інвалідністю та вадами здоров`я, осіб з інвалідністю та інших осіб-учасників АТО, у сфері охорони здоров'я, медико-соціальної допомоги, участь у діяльності експертних, консультативних та наглядових рад при органах та закладах охорони здоров'я;
- виконання державного замовлення відповідно до чинного законодавства України та участь у здійсненні державної регуляторної політики без мети отримання прибутку;
- здійснення господарської і фінансової діяльності відповідно норм чинного законодавства, в тому числі – шляхом створення, у встановленому законодавством порядку, підприємств, установ та організацій із статусом юридичної особи, що мають право бути виконавцем державного замовлення;
- подання пропозицій суб'єктам права і відповідним органам державної влади про прийняття або внесення змін до законів і інших нормативно-правових актів, які стосуються всіх аспектів життєдіяльності осіб з інвалідністю;
- направлення до органів державної влади і місцевого самоврядування вимог і пропозицій щодо прийняття змін або скасування законів і нормативних актів, які обмежують права та інтереси осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та вадами здоров`я, осіб з інвалідністю та учасників бойових дій на території України;
- створення юридично-правових форм, зі статусом та без статусу юридичної особи (служб, центрів, консультацій), стаціонарного і мобільного характеру, для надання соціальної, психологічної, правової, юридичної, матеріальної, нематеріальної тощо підтримки та допомоги особам з інвалідністю (в тому числі – дітям з інвалідністю) та особам, що отримали фізичні і психологічні травми внаслідок участі в бойових діях, членам їх сімей, іншим малозабезпеченим верствам населення, без мети отримання прибутку;
- створення мережі структурних одиниць, завданням яких є організація поглибленої роботи з особами, які мають інвалідність та працюють в конкретних галузях і напрямках економіки, правозахисту, гуманітарної, соціальної тощо політики в Україні;
- організація і проведення конференцій, тренінгів, семінарів, круглих столів, наукових, науково-популярних, тематичних, освітніх, просвітніх, культурно-мистецьких, спортивно-оздоровчих, реабілітаційних, туристичних тощо заходів, в першу чергу - з метою інтеграції фізично здорових людей в середовище осіб з інвалідністю, інтеграції осіб з інвалідністю в суспільство та популяризації потенціалу, талантів, можливостей і здібностей осіб з інвалідністю, в тому числі - безпосередньо здійснюючи забезпечення всього необхідного організаційного процесу заходів (проживання, харчування, транспортне забезпечення, інше інформаційне, технічне, правове тощо обслуговування);
- розробка та впровадження спільно з відповідними органами державної влади, бізнес-структурами, спонсорами, іншими вітчизняними і міжнародними партнерами, проектів та програм по соціальній підтримці, супроводу, навчанню, підготовці (перепідготовці) і працевлаштуванню осіб з інвалідністю з метою їх (осіб з інвалідністю) подальшої успішної трудової реабілітації і застосування та використання потенціалу осіб з інвалідністю в усіх сферах економіки, гуманітарної і соціальної політики в Україні;
- участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що
утворюються органами державної законодавчої та виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності, у порядку, визначеному чинним законодавством України.
- здійснення організації оздоровлення та відпочинку осіб з інвалідністю, в тому числі - членів ВГО ВППІ і членів їх сімей, взаємодія з іншими організаціями в питаннях розвитку санаторно-курортного лікування, дитячого оздоровлення та відпочинку, закладів культури, відпочинку, туризму, в тому числі інвалідного, міжнародного та трансконтинентального туризму, масової фізкультури і спорту;
- вступ, відповідно до власних статутних цілей і завдань, до міжнародних організацій і об'єднань, які представляють інтереси осіб з інвалідністю, в тому числі працездатних осіб з інвалідністю, участь в їх діяльності, співробітництво з громадськими організаціями інших країн, здійснення іншої діяльності, яка не суперечить законодавству України.

3. ЧЛЕНИ ВГО ВППІ, ЇХ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ
3.1. Членами ВГО ВППІ можуть бути:
3.1.1. громадяни України з особливими потребами, які працюють, в тому числі - на підприємствах, в організаціях та установах всіх форм власності та в громадських організаціях осіб з інвалідністю чи в структурних одиницях, що їм належать, навчаються в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах, а також ті, що не займаються трудовою діяльністю;
3.1.2. особи, що не мають інвалідності, але стан здоров`я яких через хворобу, отримані травми тощо обмежує і ускладнює працездатність цих осіб;
3.1.3. фізично здорові люди, які:
- є членами сім`ї, родичами, рідними, друзями осіб з інвалідністю;
- допомагають особам з інвалідністю при виконанні службових обов`язків, громадської діяльності, чи в процесі їх життєдіяльності;
- працюють в організаціях, структурних одиницях, на підприємствах ВГО ВППІ;
- надають соціальну, моральну, матеріальну підтримку особам з інвалідністю.
3.2. Членство в ВГО ВППІ є не фіксованим.
3.3. Вступ до ВГО ВППІ здійснюється в індивідуальному порядку за особистою заявою до Ради ВГО ВППІ або керівництва відокремлених підрозділів ВГО ВППІ.
3.4. Членський квиток встановленого зразку надається співробітникам апарату всіх рівнів та активним членам ВГО ВППІ. Порядок видачі членських квитків регулюється внутрішніми документами організації.
3.5. Члени ВГО ВППІ мають право сплачувати членські внески. Порядок сплати та розмір членських внесків регулюються внутрішніми документами ВГО ВППІ. Обов'язковою умовою для вступу до ВГО ВППІ є сплата вступного внеску.
3.6. Вихід із ВГО ВППІ здійснюється за особистою заявою члена ВГО ВППІ.
3.7. Виключення із членів ВГО ВППІ може бути здійснено виборним органом, що здійснив прийом у члени ВГО ВППІ або за рішенням вищих виборних органів у випадках:
- навмисних дій члена ВГО ВППІ, які причинили або могли причинити шкоду (матеріальну чи моральну) організації та її репутації;
- зловживань службовим становищем та порушень Статутних вимог ВГО ВППІ з боку членів її виборних органів.
При виході чи виключенні із членів ВГО ВППІ членський стаж переривається і членські внески не повертаються.
3.8. Права та обов'язки членів ВГО ВППІ.
Члени ВГО ВППІ мають право:
- здійснювати соціальний захист та захист будь-яких інших громадянських прав; своїх власних прав, а також прав членів їх сімей;
- здійснювати опіку над дошкільними, шкільними, позашкільними тощо закладами, установами та підприємствами, де навчаються, працюють або проходять процес реабілітації особи з інвалідністю чи особи, що потребують спеціальної додаткової уваги через значні вади, пов`язані зі станом їх здоров`я;
- з метою досягнення максимально ефективних результатів в галузі освіти та професійної підготовки дітей з інвалідністю чи вадами здоров`я, здійснювати створення власних закладів освіти та професійної підготовки;
- з метою максимально повного розкриття талантів, здібностей і можливостей осіб з інвалідністю і людей, що мають фізичні вади, а також з метою їх працевлаштування, сприяти ВГО ВППІ по всій території України у створенні власних закладів, підприємств, установ, організацій та об`єднань громадян освітнього, просвітницького, культурно-мистецького, лікувально-оздоровчого, туристичного, спортивного, реабілітаційного, соціального і консультативного характеру, створювати мережу структурних одиниць в сфері виробництва, надання послуг та реалізації створених товарів та послуг.
- сплачувати членські внески, в розмірах і формах, що визначені внутрішніми документами ВГО ВППІ;
- отримувати від ВГО ВППІ практичну допомогу в своїй діяльності;
- отримувати інформацію про діяльність ВГО ВППІ.
3.9. Член ВГО ВППІ зобов'язаний:
- визнавати і виконувати Статут ВГО ВППІ;
- приймати участь у роботі відповідної структурної одиниці ВГО ВППІ;
- виконувати рішення виборних органів;
- не допускати дій, що шкодять організації, перешкоджають досягненню мети і завдань ВГО ВППІ.
3.10. Рішення про відмову у прийомі до ВГО ВППІ може бути переглянуте З`їздом ВГО ВППІ. Рішення З`їзду ВГО ВППІ є остаточним і оскарженню не підлягає.
4. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА ВГО ВППІ.
4.1 Керівними органами ВГО ВППІ є:
- З'їзд;
- Рада;
- Президія;
- Виконавчий комітет;
Контрольно-ревізійна комісія.
4.2. Вищим керівним органом ВГО ВППІ є З'їзд, який скликається не рідше одного разу на шість років за рішенням Ради. Не менш як одна десята частина членів ВГО ВППІ мають право ініціювати перед Радою скликання позачергового З`їзду. Якщо вимога членів ВГО ВППІ про скликання З`їзду не виконана, ці члени мають право самі скликати З`їзд.
Рішення про дату проведення, тривалість, місце проведення та норму представництва делегатів З'їзду приймає Рада ВГО ВППІ.
З'їзд:
- формує свої робочі органи та приймає регламент роботи;
- затверджує Статут ВГО ВППІ, приймає і затверджує зміни та доповнення до нього;
- обирає Голову, Раду ВГО ВППІ терміном на шість років;
- обирає Контрольно-ревізійну комісію ВГО ВППІ терміном на шість років, заслуховує і затверджує її звіт;
- встановлює розміри вступних та членських внесків і затверджує порядок їх сплати;
- затверджує основні напрямки діяльності ВГО ВППІ;
- приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію ВГО ВППІ;
- розглядає результати роботи ВГО ВППІ, заслуховує та затверджує звіти Ради та
виконавчого органа, розглядає та затверджує перспективні плани роботи ВГО ВППІ та її бюджет, обговорює найбільш важливі питання діяльності ВГО ВППІ, реалізує право власності на майно та кошти ВГО ВППІ;
- вирішує інші питання діяльності ВГО ВППІ,
З'їзд вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин делегатів. Рішення З'їзду приймаються простою більшістю голосів. Один делегат має один голос. Рішення про внесення змін до Статуту ВГО ВППІ, відчуження майна товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна ВГО ВППІ, та про ліквідацію ВГО ВППІ приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів учасників з`їзду.
Про скликання і порядок денний З'їзду оголошується не пізніше, ніж за 3 місяці до дати проведення З'їзду.
За рішенням Ради ВГО ВППІ З`їзд можуть проводитись шляхом використання засобів зв’язку. В разі прийняття такого рішення Рада ВГО ВППІ розробляє та затверджує порядок проведення З`їзду з використанням засобів зв’язку. Рішення, прийняті на З`їзді, проведеному з застосуванням засобів зв’язку, оформлюються протоколом не пізніше трьох календарних днів з моменту проведення з`їзду.
4.3.Керівним органом між з'їздами є Рада ВГО ВППІ, яка складається з представників ВГО ВППІ та обирається терміном на шість років. Рада ВГО ВППІ:
- визначає розміри вступних та членських внесків і затверджує порядок їх сплати;
- приймає доповнення до Статуту з подальшим затвердженням на З'їзді;
- визначає порядок вирішення майнових питань;
- затверджує зразки печаток і штампів, символіки;
- приймає та затверджує рішення про створення чи ліквідацію структурних одиниць ВГО ВППІ, в тому числі представництв ВГО ВППІ на місцях, підприємств, установ, організацій;
- визначає напрямки використання коштів;
- приймає і затверджує бюджет і кошторис;
- здійснює координацію діяльності ВГО ВППІ;
- в разі дострокового припинення повноважень Голови ВГО ВППІ обирає виконуючого обов'язки Голови ВГО ВППІ та приймає рішення про проведення позачергового З'їду;
- один раз на шість років звітує перед З'їздом про свою діяльність;
- здійснює зв'язки та співробітництво з міжнародними та іноземними організаціями, компаніями, фірмами та окремими громадянами;
- скликає та готує З'їзд;
- за поданням Голови ВГО ВППІ затверджує заступників Голови Ради, які за його дорученням організовують діяльність ВГО ВППІ в окремих напрямках. Засідання Ради ВГО ВППІ проводяться згідно затвердженого регламенту.
Засідання Ради ВГО ВППІ скликається Головою ВГО ВППІ по необхідності, але не рідше одного разу на рік. Про чергове засідання Ради її члени мають бути повідомлені не менше ніж за 5 днів до засідання із зазначенням місця, часу проведення засідання і порядку денного.
Позачергове засідання Ради ВГО ВППІ скликається за вимогою не менше 1\3 членів Ради, що мають право вирішального голосу. Відповідальність за підготовку, проведення та виконання рішень позачергового засідання Ради несуть ініціатори. Засідання Ради вважається чинним, якщо на ньому присутні більшість членів Ради ВГО ВППІ, що мають право вирішального голосу.
Повідомлення про позачергове засідання Ради, що скликається з питань, які вимагають термінового вирішення, можуть надсилатися шляхом передачі телеграм, телефонограм, факсограм чи електронних листів за 3 дні до дати проведення засідання. При цьому допускається прийняття рішень з невідкладних питань шляхом опитування членів Ради і обміну факсограмами, повідомленнями по електронній пошті. Прийняте таким чином рішення має бути запротокольоване і підтверджене на наступному засіданні Ради Організації. За рішення Ради Організації Засідання можуть проводитись шляхом використання засобів зв’язку. В разі прийняття такого рішення Ради Організації розробляє та затверджує порядок проведення засідання з використанням засобів зв’язку. Рішення прийняті Радим з застосуванням засобів зв’язку оформлюються протоколом не пізніше наступного дня.
При прийнятті рішень Ради кожен член Ради ВГО ВППІ має один голос Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Ради ВГО ВППІ, включно з рішенням про виключення члена зі складу Організації.
Члени Ради ВГО ВППІ, які протягом календарного року не брали участі у половині засідань Ради, що регулярно скликалися, і/або не приймали участь в обговорені за допомогою телеграм, телефонограм, факсограм чи електронних листів, підлягають виключенню з членів Ради ВГО ВППІ і переобранню на З`їзді ВГО ВППІ.
Рішення Ради ВГО ВППІ про проведення позачергового З'їзду вважається чинним, якщо за нього проголосувало не менше двох третин членів Ради ВГО ВППІ.
Прийняті Радою рішення оформляються протоколом. На підставі прийнятих рішень Голова ВГО ВППІ видає розпорядження та накази, що є обов’язковими для виконання всіма членами Організації.
Якщо член Ради подає письмову заяву про припинення повноважень або з інших причин втрачає здатність виконувати свої обов'язки, у зв'язку з чим кількість членів Ради стає меншою, Рада більшістю голосів призначає (кооптує) нового члена на строк до чергового З`їзду ВГО ВППІ. Рішення Ради, прийняті у кооптованому складі, мають ту ж юридичну силу, що й рішення Ради, обраної З’їздом.
4.4. Президія Ради ВГО ВППІ обирається Радою ВГО ВППІ з членів Ради терміном на 6 років та:
- приймає рішення про прийняття до ВГО ВППІ нових членів та виключення членів ВГО ВППІ з організації.
- приймає від імені ВГО ВППІ заяви, звернення, декларації та інші документи, формує робочі органи для їх розробки;
- раз на 6 років звітує про проведену роботу перед з`їздом.
Засідання Президії вважається чинним, якщо на ньому присутні більшість членів Президії Ради ВГО ВППІ.
Рішення Президії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Президії ВГО ВППІ.
4.5. Голова ВГО ВППІ:
- відповідає за організацію проведення з'їздів та засідань Ради;
- головує на засіданнях Ради;
- контролює виконання рішень, прийнятих З'їздом та Радою;
- раз на 6 років звітує перед з`їздом про проведену роботу;
- представляє інтереси ВГО ВППІ та її окремих членів в усіх структурах державної влади, підприємствах, установах і організаціях, незалежно від форм власності, в Україні та за її межами;
- для виконання статутних завдань ВГО ВППІ вирішує майнові питання та розпоряджається коштами відповідно до затвердженого Радою бюджету та кошторису;
- приймає рішення з поточних питань;
- керує роботою Виконавчого Комітету;
- приймає та звільняє найманих працівників Виконкому.
4.6. Обов`язки Голови ВГО ВППІ може виконувати інвалід 1-ї або 2-ї групи, який має вищу освіту; практичний досвід громадської роботи, як член ВГО ВППІ ( не менше 5 років); не притягався до кримінальної відповідальності; керівник обласної (місцевої, первинної) структурної одиниці ВГО ВППІ, в разі, якщо стан його здоров`я дозволяє виконання ним своїх посадових обов`язків.
4.7. Виконавчий Комітет (Виконком) ВГО ВППІ формується з найманих працівників у відповідності до штатного розкладу, затвердженого Радою, та діє під керівництвом Голови ВГО ВППІ. Обов'язки працівників Виконкому обумовлюються трудовим договором.
4.8. Контрольно-ревізійна комісія (КРК):
4.8.1. КРК ВГО ВППІ обирається З'їздом терміном на 6 років та підзвітна тільки З'їзду.
4.8.2. КРК зі свого складу обирає Голову та секретаря.
4.8.3. КРК контролює правильність використання коштів згідно затвердженого бюджету і кошторису, майна ВГО ВППІ; розглядає листи і заяви членів ВГО ВППІ. Члени КРК мають право бути присутніми на засіданнях будь-яких органів ВГО ВППІ, а також отримувати для вивчення їх документи.
4.8.4. Діяльність КРК будується відповідно до затвердженого Радою ВГО ВППІ регламенту. Рішення КРК приймаються більшістю голосів всіх членів комісії.
4.8.5. Періодичність засідань контрольно–ревізійна комісії – по необхідності, але не рідше одного разу на півроку.
4.8.6. Про результати проведених перевірок КРК інформує Раду ВГО ВППІ для прийняття рішень.
4.8.7. КРК ВГО ВППІ звітує про свою діяльність перед з`їздом, один раз на 6 років.
4.9. Порядок звітування вищих керівних органів ВГО ВППІ перед її членами:
Рада ВГО ВППІ; Президія Ради ВГО ВППІ та Голова ВГО ВППІ зобов'язані періодично (один раз на шість років) звітувати перед членами ВГО ВППІ на З`їзді з питань, пов'язаних з реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань ВГО ВППІ.
Звіт по виконанню статутних завдань підлягає оприлюдненню протягом 30 днів з дня озвучування.
Всі вищі керівні органи ВГО ВППІ мають у 30 денний терміни надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів ВГО ВППІ щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.
Всі вищі керівні органи ВГО ВППІ мають забезпечити для членів ВГО ВППІ вільний доступ в будь-якій формі, в тому числі – з використанням засобів зв`язку, до інформації про їх діяльність, включаючи інформацію про прийняті рішення та про здійснені статутні завдання.
4.10. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності вищих керівних органів
ВГО ВППІ та розгляду скарг.
Члени ВГО ВППІ мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена ВГО ВППІ, Голови ВГО ВППІ, Ради ВГО ВППІ або З`їзду шляхом подання письмової скарги, а саме:
на дії, бездіяльність або рішення члена ВГО ВППІ - первинна скарга подається до Голови ВГО ВППІ, який зобов'язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги - повторна скарга подається до Ради, яка зобов'язана розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов'язковим викликом члена
ВГО ВППІ, який скаржиться, а також члена ВГО ВППІ, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Радою - повторна скарга подається до З`їзду ВГО ВППІ, який зобов'язаний розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена ВГО ВППІ, який скаржиться, а також члена ВГО ВППІ, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
на дії, бездіяльність або рішення Голови ВГО ВППІ - первинна скарга подається до Ради, яка зобов'язана розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов'язковим викликом члена ВГО ВППІ, який скаржиться, а також Голови ВГО ВППІ, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Радою - повторна скарга подається до З`їзду, який зобов'язаний розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена ВГО ВППІ, який скаржиться, а також Голови ВГО ВППІ, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
на дії, бездіяльність або рішення члена Ради ВГО ВППІ- первинна скарга подається до Голови ВГО ВППІ, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов'язковим викликом члена ВГО ВППІ, який скаржиться, а також члена Ради ВГО ВППІ, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою ВГО ВППІ - повторна скарга подається до З`їзду ВГО ВППІ, який зобов'язаний розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена ВГО ВППІ, який скаржиться, а також члена Ради ВГО ВППІ, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.
Скарга, яка потребує розгляду на позачерговому З`їзді ВГО ВППІ, є підставою для скликання такого З`їзду протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги;
Дії, бездіяльність або рішення З`їзду ВГО ВППІ можуть бути оскаржені в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.
5. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ: ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ВГО ВППІ, ПОВНОВАЖЕННЯ ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЙ І ВИБОРНИХ ОРГАНІВ, ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ЇХ СКЛАДУ.
5.1. Організаційна структура ВГО ВППІ складається з відокремлених підрозділів, які діють на місцевому та обласному (республіканському в АР Крим) рівнях.
5.2. Відокремлений підрозділ є основою ВГО ВППІ, він створюється за територіальним принципом, на засадах добровільності, при наявності не менше 2 осіб, які виявили бажання об'єднатися у відокремлений підрозділ, самостійно здійснює облік своїх членів, виконує ті ж функції і завдання, вирішує ті ж питання, що і організація в цілому, в межах своєї компетенції, згідно цього Статуту та Положення про відокремлений підрозділ ВГО ВППІ.
Рішення про створення відокремленого підрозділу приймається установчими зборами членів ВГО ВППІ чи осіб, які бажають створити новий відокремлений підрозділ, або Радою ВГО ВППІ. Одночасно приймається рішення про входження відокремленого підрозділу до ВГО ВППІ. Про прийняте рішення повідомляється центральний виборний орган ВГО ВППІ.
5.3. Відокремлений підрозділ діє без статусу юридичної особи і здійснює свої функції на підставі власного Положення. Положення відокремленого підрозділу не може суперечити чинному законодавству України та Статуту ВГО ВППІ.
Відокремлений підрозділ не відповідає по зобов'язанням членів ВГО ВППІ та інших відокремлених підрозділів ВГО ВППІ, як і члени ВГО ВППІ та інші відокремлені підрозділи ВГО ВППІ не відповідають по зобов'язанням даного відокремленого підрозділу ВГО ВППІ.
5.4. Відокремлені підрозділи ВГО ВППІ діють на місцевому та обласному (республіканському в АР Крим) рівнях.
5.5. Відокремлений підрозділ ВГО ВППІ може мати печатку та штампи, за встановленим вищим виборним органом ВГО ВППІ зразком, може мати поточні рахунки у банках або Державному казначействі України, які відкриваються (закриваються) за письмовим дозволом вищого виборного органу ВГО ВППІ. Відокремлений підрозділ користується єдиною символікою ВГО ВППІ.
5.6. Рішення центральних керівних органів ВГО ВППІ з програмних та статутних питань є обов’язковими для виконання її відокремленим підрозділом.
5.7. Відокремлений підрозділ, виходячи зі Статутних цілей і завдань ВГО ВППІ самостійно визначає пріоритети своєї діяльності та принципи організаційного устрою.
Втручання керівних органів вищестоящих рівнів у діяльність відокремленого підрозділу допускається тільки у випадках порушення керівним органом відокремленого підрозділу законодавства України, статутних вимог, а також у разі утиску законних прав та інтересів члена відокремленого підрозділу з боку її керівного органу (керівника).
5.9. Керівними органами відокремленого підрозділу є конференція, правління та голова відокремленого підрозділу.
5.9.1. Вищим керівним органом відокремленого підрозділу є конференція, на якій обирається керівний орган – правління відокремленого підрозділу.
5.9.2. Конференція скликається за рішенням правління відокремленого підрозділу, з подальшим затвердженням Радою ВГО ВППІ. Конференція відокремленого підрозділу також може бути скликана за рішенням Правління ВГО ВППІ.
5.9.3. Дата скликання та порядок денний конференції оголошуються не пізніше ніж за два тижні до проведення зборів. Форми голосування /закрите, відкрите/, порядок виборів, чисельний склад правління, встановлюється конференцією. Вибори голови правління, а також ревізійної комісії /ревізора/ проводяться прямим голосуванням на конференції з обов'язковою участю повноважного представника вищестоящого керівного органу. конференції членів відокремленого підрозділу ухвалюються простою більшістю голосів та подаються на затвердження Президії Правління ВГО ВППІ.
5.9.4. Конференція відокремленого підрозділу:
- обирає правління та голову організації;
- обирає ревізійну комісію (ревізора);
- організовує виконання розпоряджень, рішень та постанов керівних органів вищестоящих організацій ВГО ВППІ, їх виборних органів та Правління ВГО ВППІ;
- затверджує кошторис витрат відокремленого підрозділу ВГО ВППІ;
- заслуховує звіти правління відокремленого підрозділу, голови відокремленого підрозділу та ревізійної комісії (ревізора);
- визначає основні напрямки своєї діяльності з урахуванням місцевих особливостей, економічного та соціального стану підприємства, організації, установи або території;
- приймає рішення про передачу частини повноважень конференції до правління або його голові;
5.10. Виборним органом відокремленого підрозділу є правління, яке організовує діяльність відокремленого підрозділу, керує її поточною роботою у період між конференціями і обирається конференцією на термін, обумовлений Положенням підрозділу.
5.10.1. Порядок формування правління відокремленого підрозділу визначається Положенням цього підрозділу.
До складу правління відокремленого підрозділу входять:
голова і заступник голови відокремленого підрозділу;
виборні члени правління, обрані зборами.
Число виборних членів правління визначається зборами відокремленого підрозділу.
5.10.2. Правління відокремленого підрозділу ВГО ВППІ зобов’язане доводити до членів підрозділу рішення і документи З’їзду ВГО ВППІ і Ради ВГО ВППІ.
5.10.3. Правління відокремленого підрозділу ВГО ВППІ проводить засідання з періодичністю, обумовленою Положенням цього підрозділу, але не рідше одного разу на рік.
Засідання правління відокремленого підрозділу можуть скликатися за рішенням голови і чинні за умови участі в них не менше половини членів правління. Рішення правління ухвалюються більшістю голосів членів правління, присутніх на засіданні.
5.10.4. Правління відокремленого підрозділу:
- організовує роботу відокремленого підрозділу в період між конференціями;
- здійснює захист прав і свобод своїх членів на місцевому рівні;
- виконує рішення конференцій відокремленого підрозділу, забезпечує виконання рішень З'їзду та Правління ВГО ВППІ, конференцій вищих за статусом відокремлених підрозділів та їх виборних органів, рішень ревізійних комісій;
- в межах, визначених чинним законодавством, цим Статутом, іншими нормативно-правовими документами ВГО ВППІ, виступає з ініціативами і вирішує питання, що належить до його компетенції з роботодавцями, органами влади, іншими підприємствами, установами, організаціями різних форм власності,
- в межах своєї компетенції бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг;
- здійснює контроль за дотриманням органами влади на місцях, іншими юридичними і фізичними особами, посадовцями, норм чинного законодавства України;
- скликає конференції членів відокремленого підрозділу ВГО ВППІ;
- подає звіт про свою діяльність на конференція не рідше одного разу на рік та до вищестоящої організації в установлені строки;
- може делегувати частину своїх повноважень голові правління або до вищих виборних органів ВГО ВППІ.
5.11. В період між засіданнями Правління відокремленого підрозділу керівництво його діяльністю здійснює голова, який за посадою очолює відповідний виборний орган та забезпечує виконання вимог законодавства України, цього Статуту, Положення про обласну (місцеву, республіканську) організацію ВГО ВППІ, відповідно до наданих повноважень, несе відповідальність за здійснення діяльності відокремленого підрозділу і правомірність використання майна та коштів підрозділу.
5.11.1. Кандидатура на посаду Голови відокремленого підрозділу ВГО ВППІ обласного (республіканського) та місцевого рівнів обирається Конференцією відповідного підрозділу з числа претендентів, що є членами ВГО ВППІ не менше 1 року, запропонованих в установленому порядку:
відокремленими підрозділами ВГО ВППІ;
вищестоящими ланками ВГО ВППІ;
центральними органами ВГО ВППІ,
на підставі офіційно оформлених і поданих у встановленому порядку в місцеві і центральні органи ВГО ВППІ матеріалів для організації і проведення конференції.
5.11.2. Кандидатура на посаду Голови відокремленого підрозділу ВГО ВППІ обласного (республіканського) та місцевого рівнів І, обрана Конференцією, в місячний термін з дня прийняття рішення про обрання, підлягає затвердженню Головою ВГО ВППІ. На період затвердження, посадові обов`язки Голови відокремленого підрозділу ВГО ВППІ обласного (республіканського) та місцевого рівнів виконує її діючий Голова, або, в окремих випадках, тимчасово виконуючий обов`язки Голови, призначений відповідно до спеціального протоколу ВГО ВППІ за підписом Голови ВГО ВППІ. Кандидат на посаду Голови відокремленого підрозділу може бути не затверджений Головою ВГО ВППІ, у випадках, коли:
кандидат не є членом відокремленого підрозділу ВГО ВППІ;
кандидат допускав дисциплінарні та організаційні порушення, в рамках своєї роботи в ВГО ВППІ;
діяльність кандидата на посаду Голови відокремленого підрозділу ВГО ВППІ обласного (республіканського) та місцевого рівнів вступала в протиріччя з Конституцією, законами України, зі Статутом, іншими програмними документами ВГО ВППІ, напрямками і засадами діяльності ВГО ВППІ.
5.11.3. Рішення про затвердження кандидата на посаду Голови відокремленого підрозділу Голова ВГО ВППІ приймає після консультації з Радою ВГО ВППІ, на підставі аналізу всіх вищенаведених чинників.
В разі, якщо кандидатура на посаду Голови відокремленого підрозділу не була затверджена, обов`язки Голови до наступного проведення Конференції (позачергової) з розгляду цього питання здійснює виконуючий обов`язки Голови, на підставі повноважень, делегованих йому Радою і Головою ВГО ВППІ.
5.11.4. Рішення про дострокове припинення виконання обов`язків Голови відокремленого підрозділу ВГО ВППІ, заступника Голови відокремленого підрозділу ВГО ВППІ, інших членів керівних органів відокремленого підрозділу ВГО ВППІ, приймає Рада ВГО ВППІ, з подання Голови ВГО ВППІ, в разі:
якщо їх діяльність вступає в протиріччя з Конституцією та іншими законами України, Статутом ВГО ВППІ, Положенням та іншими програмними документами відокремленого підрозділу ВГО ВППІ, принципами і засадами його діяльності:
якщо ними були допущені дисциплінарні та організаційні порушення в рамках роботи в відокремленому підрозділі ВГО ВППІ тощо.
Обов`язки Голови відокремленого підрозділу ВГО ВППІ, повноваження якого були достроково припинені, здійснює виконуючий обов`язки Голови, на підставі повноважень, делегованих йому Радою і Головою ВГО ВППІ до моменту обрання Конференцією нового Голови відокремленого підрозділу ВГО ВППІ.
5.11.5. Призначення і звільнення Голови відокремленого підрозділу ВГО ВППІ, виконуючого обов`язки Голови відокремленого підрозділу ВГО ВППІ, заступників Голови відокремленого підрозділу ВГО ВППІ, інших посадових осіб керівних органів відокремлених підрозділів ВГО ВППІ обласного (республіканського) або місцевого рівнів, здійснюється за погодженням з Радою ВГО ВППІ і Головою ВГО ВППІ та набуває чинності з моменту затвердження такого рішення Головою ВГО ВППІ
5.11.6. Головою відокремленого підрозділу ВГО ВППІ може бути інвалід 1-3 групи. В разі необхідності, за рішенням Ради ВГО ВППІ, затвердженим Головою ВГО ВППІ, відокремлений підрозділ ВГО ВППІ обласного (республіканського) та місцевого рівнів може очолювати фізично здорова особа.
5.11.7.Голова відокремленого підрозділу:
- організовує роботу підрозділу, звітує перед ним, репрезентує його в центральних керівних органах ВГО ВППІ;
- відповідно до наданих повноважень, несе відповідальність за здійснення діяльності організації і правомірність використання майна та коштів відповідної організації;
- представляє відокремлений підрозділ у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, неурядовими та міжнародними організаціями, на підприємствах, в установах, організаціях, судових органах, за наявності доручення, наданого Головою ВГО ВППІ;
- здійснює свою діяльність на підставі чинного законодавства, даного Статуту, власного Положення відокремленого підрозділу;
має право підпису документів від імені підрозділу;
скликає засідання правління відокремленого підрозділу та головує на його засіданнях;
здійснює управління коштами та майном відокремленого підрозділу у межах, визначених конференцією та правлінням відокремленого підрозділу;
відкриває рахунки підрозділу в установах банку та Державного казначейства;
формує виконавчий апарат виборного органу та здійснює управління ним, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників виконавчого апарату (в разі його створення) відокремленого підрозділу;
видає накази та розпорядження в межах своєї компетенції;
має інші права, передбачені трудовим законодавством України.
Голова відокремленого підрозділу та його заступники несуть повну персональну відповідальність за виконання статутних вимог, за організаційну та фінансово-господарську діяльність очолюваного ними відокремленого підрозділу.
5.12. Припинення діяльності відокремленого підрозділу ВГО ВППІ може бути здійснене рішенням відповідної конференції або в судовому порядку.
5.13. Контроль за фінансово - господарською діяльністю виборних органів здійснюють ревізійні комісії. Ревізійні комісії організацій ВГО ВППІ підзвітні та підконтрольні керівним органам, що їх обрали, та КРК ВГО ВППІ.
Ревізійні комісії діють та виконують свої функції у відповідності зі Статутом ВГО ВППІ та Положенням про ревізійну комісію на основі гласності, колегіальності та законності.
Рішення ревізійних комісій є обов'язковими для виконання виборними органами.
5.14. Всі відокремлені підрозділи ВГО ВППІ здійснюють свою діяльність на засадах територіального підпорядкування: місцеві в районах міста в містах з районним поділом – відокремленому підрозділу міського рівня; міські та районні, створені на рівні районів області (АР Крим) – відокремленому підрозділу обласного (республіканського в АР Крим) рівня; обласні – безпосередньо ВГО ВППІ. Відокремлені підрозділи ВГО ВППІ підзвітні та підконтрольні Раді ВГО ВППІ, яка координує, спрямовує та контролює їх діяльність.
5.15. Відокремлені підрозділи в плановому порядку один раз на рік, а в разі необхідності – частіше (на підставі рішення, прийнятого Радою або Головою ВГО ВППІ чи рішення керівництва вищестоящого відокремленого підрозділу, узгодженого з Головою ВГО ВППІ, стосовно підпорядкованого йому за територіальною ознакою підрозділу) надають вищестоящим організаціям, а останні – безпосередньо голові ВГО ВППІ текстову і фінансову звітності про проведену за відповідний період роботу та використання відокремленим підрозділом (підрозділами) майна і коштів, отриманих протягом звітного періоду, незалежно від джерела їх походження.
5.16. В разі відсутності будь-якої проміжної ланки між відокремленими підрозділами, вони звітують підрозділу, що легалізованій у встановленому порядку і є вищестоящим за територіальною ознакою.
5.17. За результатами означеної перевірки Рада ВГО ВППІ, за подачі Голови ВГО ВППІ, має право прийняти рішення при винесення в тій чи іншій формі заохочення, відповідно до керівництва нижчестоящого відокремленого підрозділу (ця процедура є підставою для визначення кращого відокремленого підрозділу ВГО ВППІ за територіальним принципом) або винесення в тій чи іншій формі негативного рішення, аж до відсторонення того чи іншого керівника відокремленого підрозділу від виконання обов`язків на період до прийняття спеціального рішення щодо даного працівника у відповідності до Статуту ВГО ВППІ.
5.18. Відокремлений підрозділ ВГО ВППІ має право залучати майно та кошти з будь-яких джерел, не заборонених чинним законодавством України і витрачати їх на потреби, визначені законодавством України та цим Статутом. Кошти та майно, залучені відокремленими підрозділами, належать ВГО ВППІ.
5.19. Відокремлені підрозділи ВГО ВППІ за територіальним принципом є розпорядниками відповідних майна та коштів, відповідно до норм чинного законодавства, цього Статуту, власних Положень, внутрішніх документів ВГО ВППІ. Використання майна та коштів є предметом підлягає суворій звітності, як діяльність, що формує в суспільстві імідж ВГО ВППІ та її відокремлених підрозділів.
6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ВГО ВППІ.
6.1. ВГО ВППІ може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності.
Право власності ВГО ВППІ виникає на підставі:
- придбання майна за рахунок членських внесків, інших власних коштів, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій або інших підставах, не заборонених законодавством;
- передачі у власність коштів або іншого майна членами ВГО ВППІ, органами державної влади або органами місцевого самоврядування.
ВГО ВППІ має право власності на майно та кошти, придбані в результаті господарської діяльності створених нею підприємств та організацій.
6.2. Кошти і майно ВГО ВППІ формуються із вступних та щомісячних членських внесків (за їх наявності), відрахувань підприємств, установ або організацій на культурно-масову і фізкультурну роботу, пожертвувань у вигляді коштів або майна від юридичних та фізичних осіб, безповоротної фінансової допомоги, благодійних внесків організацій та приватних осіб, рухомого та нерухомого майна, майнових прав, роялті, придбаних самостійно чи отриманих безкоштовно від інших юридичних або фізичних осіб, надходжень від проведення статутної діяльності, надходжень від господарської та фінансової діяльності створених ВГО ВППІ підприємств, установ або організацій, пасивних доходів, інших надходжень, не заборонених законодавством України.
6.3. Сплата членських внесків структурними одиницями ВГО ВППІ вищестоящим структурним одиницям здійснюється відповідно до Положення про сплату членських внесків ВГО ВППІ.
6.4. ВГО ВППІ має право створювати прибуткові і неприбуткові, освітні, культурно-мистецькі, підприємницькі, туристичні, лікувально-оздоровчі, фізкультурно-спортивні, реабілітаційні тощо підприємства, установи, організації, структурні одиниці, юридичні чи неюридичні особи, організовувати види діяльності (творчі галереї, фестивалі, акції, заходи; тимчасові та постійно діючі; місцевого, всеукраїнського і міжнародного рівнів), започатковувати вшанування, нагороди, відзнаки інше, які функціонуватимуть на підставі власних статутів, положень, наказів, інших внутрішніх документів ВГО ВППІ, розроблених і введених в дію на підставі рішень Ради чи Голови ВГО ВППІ, затверджених Головою ВГО ВППІ.
6.5. В разі вчинення рейдерських дій щодо ВГО ВППІ, незаконної зміни Голови та інших керівних органів Засновника чи раптової кардинальної зміни складу Ради ВГО ВППІ тощо, наявність яких офіційно (письмово) підтверджена легітимним до настання рейдерських дій Головою ВГО ВППІ, підприємства, організації, установи, на підставі Голови або рішення Ради, затвердженого головою ВГО ВППІ, під час якого були засновані вищезгадані підприємства, установи та організації ВГО ВППІ, має право на зміну власного організаційного статусу.
6.6. Рішення про зміни в формах, видах, організаційному статусі тощо роботи підприємств, установ та організацій ВГО ВППІ приймає Рада ВГО ВППІ, того складу керівного органу організації, що прийняв рішення про створення підприємств, установ, організацій, які є власністю ВГО ВППІ, з обов`язковим затвердженням такого рішення Головою ВГО ВППІ.
6.7. Придбане чи отримане майно ВГО ВППІ є колективною власністю та не може бути розподілено між членами ВГО ВППІ. Вилучення майна організації можливе тільки за письмовою згодою Ради ВГО ВППІ та органів судової влади.
6.8.Кошти та майно ВГО ВППІ використовуються у напрямках, визначених Радою ВГО ВППІ, для вирішення мети та завдань діяльності ВГО ВППІ у рамках діючого законодавства України.
6.9. Загальними напрямками використання коштів та майна ВГО ВППІ є досягнення її статутної мети і завдань, виконання її соціальних програм, проектів та акцій, спрямованих на розбудову громадянського суспільства в Україні, участь в спільних з іншими об`єднаннями громадян проектах та акціях.
Кошти ВГО ВППІ спрямовуються також на реабілітацію освітньо-просвітницькими, культурно-мистецькими, туристично-спортивними, фізкультурно-оздоровчими, медично-лікувальними тощо засобами; культурно-масову і спортивну роботу серед членів ВГО ВППІ, юридичну, правову, психологічну підтримку і допомогу; науково-дослідницьку діяльність; оплату юридичних та інших консультативних послуг, наданих третіми особами, адміністративно-господарські, організаційні та представницькі витрати, оплату праці працівників апарату ВГО ВППІ, фінансування власних реабілітаційно-оздоровчих закладів.
Кошти та майно ВГО ВППІ, отримані нею доходи (прибутки) або їх частина не можуть бути розподілені серед засновників (учасників), членів ВГО ВППІ, працівників апарату ВГО ВППІ (крім оплати їх праці і нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.
6.10. Позбавлення ВГО ВППІ, її відокремлених підрозділів та заснованих нею підприємств, закладів, установ, організацій права власності може мати місце лише за рішенням суду на підставах, визначених законодавством України.
6.11. Фінансовий контроль за коштами ВГО ВППІ, її відокремлених підрозділів органами державної влади та органами місцевого самоврядування не здійснюється. Контроль за надходженням та витрачанням коштів ВГО ВППІ, її відокремлених підрозділів та заснованих нею підприємств, закладів, установ, організацій здійснюють відповідні ревізійні комісії ВГО ВППІ.
6.12. Для виконання статутних завдань ВГО ВППІ може створювати підприємства, заклади, установи або організації зі статусом юридичної особи, формувати відповідні фонди.
6.13. Метою та завданнями цих підприємств, закладів, установ або організацій є діяльність, спрямована на поліпшення та зміцнення фінансового стану чи відповідної матеріально-технічної бази ВГО ВППІ, створення нових робочих місць переважно для членів організації, сприяння благодійної діяльності.
6.14. Безпосередній контроль за діяльністю створених у рамках ВГО ВППІ підприємств, закладів, установ або організацій здійснює за територіальною ознакою відповідний відокремлений підрозділ ВГО ВППІ та ревізійна комісія цього підрозділу.
6.15. Реорганізація (злиття, приєднання, розділення, виділення, перетворення) або ліквідація підприємств, закладів, установ, організацій ВГО ВППІ здійснюється за рішенням вищестоящого виборного органу.
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
7.1. Пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту вносяться конференціями (зборами) у встановленому порядку.
7.2. Пропозиції, з обґрунтуванням їх доцільності, подаються у письмовій формі до Ради
ВГО ВППІ, яка в місячний термін розглядає надані пропозиції і приймає або відхиляє їх. В разі прийняття, Рада подає надані пропозиції на затвердження з`їзду ВГО ВППІ, в разі відхилення - обґрунтовує своє рішення.
7.3. Зміни та доповнення до Статуту ВГО ВППІ затверджуються на з'їзді ВГО ВППІ. 7.4. Роз'яснення положень Статуту є виключною компетенцією Ради ВГО ВППІ.
8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВГО ВППІ
8.1.Припинення діяльності ВГО ВППІ здійснюється у формі реорганізації чи саморозпуску на підставі рішення з'їзду ВГО ВППІ чи рішення суду. При реорганізації ВГО ВППІ її права та обов'язки переходять до правонаступників.
8.2.Діяльність ВГО ВППІ може бути припинена за рішенням З'їзду ВГО ВППІ, якщо за таке рішення проголосує не менше 3\4 учасників З'їзду, або за рішенням судових органів.
8.3. Припинення діяльності ВГО ВППІ здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється з'їздом або рішенням суду.
8.4. Після припинення ВГО ВППІ її активи (майно та кошти), що залишаються після обов'язкових розрахунків з бюджетом і задоволення претензій кредиторів, не можуть бути перерозподілені між членами ВГО ВППІ, і мають бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
Категорія: Статут неприбуткової організації | Додав: vuppi (29.09.2018)
Переглядів: 428 | Коментарі: 6 | Теги: нова редакція, Статут ГО ВГО ВППІ | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: