Вітаю Вас Гість!
Четвер, 09.02.2023, 06:49
Головна | Реєстрація | Вхід | RSS

Меню сайту

Категорії розділу

Форма входу

Наше опитування

Яким проблемам інвалідів слід приділити увагу на нашому сайті
Всього відповідей: 129

Пошук

Друзі сайту

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей

Головна » Статті » Законодавча база щодо інвалідів » Статут неприбуткової організації

Статут неприбуткової організації
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Н А К А З
N 355 від 03.07.2000

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 липня 2000 р. за N 451/4702
м.Київ
 
Про затвердження Порядку визначення структури
ознаки неприбуткових установ (організацій)
Керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову
службу в Україні" ( 509-12 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок визначення структури ознаки
неприбуткових установ (організацій) (додається).
2. Начальнику Головного управління прямих податків
Фурману А.П. у 5-денний термін подати цей наказ до Міністерства
юстиції України на державну реєстрацію.
3. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у 10-денний
термін забезпечити його тиражування та надсилання державним
податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі.
4. Начальнику Головного управління прямих податків
Фурману А.П. щорічно за підсумками першого півріччя (до 25 серпня)
та до 25 лютого наступного за звітним року проводити аналіз втрат
бюджету за рахунок отриманих неприбутковими установами і
організаціями сум доходів, які звільняються від оподаткування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Оперенка Г.М.
Голова М.Я.Азаров
Затверджено
Наказ Державної податкової
адміністрації України
03.07.2000 N 355
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 липня 2000 р.
за N 451/4702
Порядок визначення структури ознаки
неприбуткових установ (організацій)
І. Загальні положення
1. Порядок визначення структури ознаки неприбуткових установ
(організацій) (далі - Порядок) розроблено на виконання пункту 1.4
Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ,
затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України
від 11.07.97 N 232 ( z0291-97 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 06.08.97 за N 291/2095.
Упровадження Порядку забезпечує реєстрацію та облік установ і
організацій та має на меті використання єдиної методики обліку
неприбуткових організацій та установ в органах державної
податкової служби.
Присвоєння установам та організаціям коду ознаки здійснюють
місцеві органи державної податкової служби.
Виключення неприбуткової організації або установи з Реєстру в
разі порушення норм Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) або інших законодавчих актів
відбувається за поданням державних податкових адміністрацій в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі
Державною податковою адміністрацією України. Рішення центрального
податкового органу можуть бути оскаржені в судовому порядку.
2. У цьому Порядку терміни вживаються відповідно до чинних
нормативно-правових актів, зокрема Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), Закону України
"Про страхування" ( 85/96-ВР ).
Безповоротна фінансова допомога - це:
сума коштів, передана платникові податку згідно з договорами
дарування, іншими подібними договорами, які не передбачають
відповідної компенсації чи повернення таких коштів (за винятком
бюджетних дотацій і субсидій), або без укладання таких угод;
сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору
позичальником після списання такої безнадійної заборгованості;
сума заборгованості платника податку перед іншою юридичною чи
фізичною особою, що залишилася нестягнутою після закінчення строку
позовної давності;
кредит або депозит, наданий платнику податку без встановлення
строків повернення його основної суми, за винятком кредитів,
наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у
банківських установах.
Державними послугами вважаються будь-які платні послуги,
обов'язковість отримання яких встановлюється законодавством та які
надаються фізичним чи юридичним особам органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування та створеними ними установами й
організаціями, що утримуються за рахунок коштів відповідних
бюджетів.
Пасивними доходами вважаються доходи, отримані у вигляді
процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також
роялті.
Основною діяльністю вважається діяльність неприбуткових
організацій з надання благодійної допомоги, просвітніх,
культурних, наукових, освітніх та інших подібних послуг для
суспільного споживання, зі створення системи соціального
самозабезпечення громадян та для інших цілей, передбачених
статутними документами, укладеними на підставі норм відповідних
законів про неприбуткові організації. Статутні документи
неприбуткових організацій повинні містити вичерпний перелік видів
їх діяльності. До основної діяльності не включаються будь-які
операції з продажу товарів (робіт, послуг) неприбутковими
організаціями, визначеними абзацами "в" і "г" підпункту 7.11.1
пункту 7.11 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) особам, іншим ніж засновники, учасники
або члени (їх уповноважені особи) таких неприбуткових організацій.
Господарською діяльністю вважається будь-яка діяльність
особи, направлена на отримання доходу в грошовій, матеріальній або
нематеріальній формах, у разі коли безпосередня участь такої особи
в організації такої діяльності є регулярною, постійною та
суттєвою. Під безпосередньою участю слід розуміти зазначену
діяльність особи через свої постійні представництва, філіали,
відділення, інші відокремлені підрозділи, а також через довірену
особу, агента або будь-яку іншу особу, яка діє від імені та на
користь першої особи.
Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - плата
за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику
згідно з договором страхування (Закон України "Про страхування"
( 85/96-ВР ).
3. Центральний податковий орган веде Реєстр неприбуткових
організацій та установ, які звільняються від сплати податку на
прибуток.
Реєстр неприбуткових організацій та установ здійснюється
автоматизовано в складі загальнодержавної Автоматизованої
інформаційно-аналітичної системи підсистеми "Податки юридичних
осіб" Державної податкової адміністрації України.
Коли зареєстровані неприбуткові установи та організації
будуть виключені з Реєстру неприбуткових організацій та установ,
то кошти вважаються доходом та оподатковуються на загальних
підставах. Оподаткування таких організацій буде здійснюватися з
моменту виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.
Усі без винятку підприємства й організації можуть до складу
валових витрат включати суми коштів або вартість майна,
добровільно перерахованих (переданих) до Державного бюджету
України або бюджетів територіальних громад, до неприбуткових
організацій у випадках, визначених у пункті 7.11 цього Закону, але
не більше ніж чотири відсотки оподатковуваного прибутку
попереднього звітного періоду.
Підпунктом 7.11.9 пункту 7.11 статті 7 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) визначено, що у
разі коли доходи неприбуткових організацій, отримані протягом
звітного (податкового) року з джерел, визначених відповідними
підпунктами 7.11.2 - 7.11.7 цієї статті на кінець першого кварталу
наступного за звітним року, перевищують 25 відсотків від загальних
валових доходів, отриманих протягом такого звітного (податкового)
року, така неприбуткова організація зобов'язана сплатити податок з
нерозподіленої суми прибутку за ставкою 30 відсотків до суми
такого перевищення. Внесення до бюджету зазначеного податку
здійснюється за результатами І кварталу наступного за звітним року
у строки, встановлені для інших платників податку. Приклад
розрахунку відповідно до підпункту 7.11.9 пункту 7.11 статті 7
Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ) наведено в додатку до зазначеного Порядку.
ІІ. Структура ознаки
1. Органи державної влади України, органи місцевого
самоврядування та створені ними установи або організації, що
утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів (абзац "а"
пункту 7.11 статті 7 зазначеного Закону ( 334/94-ВР )
1.1. (0001) - органи державної влади України
При визначенні структури ознаки неприбуткових установ
(організацій) для органів державної влади України необхідно
керуватися такими нормативно-правовими актами: Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), Указом Президента України від
12 березня 1996 року N 179/96 "Про загальне положення про
міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади",
Указом Президента України від 15 грудня 1999 року N 1573
( 1573/99 ) "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої
влади", постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1992
року N 182 ( 182-92-п ) "Про державні комітети та інші підвідомчі
Кабінету Міністрів України органи державної виконавчої влади" та
іншими нормативно-правовими актами.
Відповідно до підпункту 7.11.8 пункту 7.11 статті 7
зазначеного Закону України ( 334/94-ВР ) доходи неприбуткових
організацій, визначених у абзаці "а" підпункту 7.11.1, у тому
числі доходи закладів і установ освіти, науки, культури, охорони
здоров'я, а також архівних установ, які утримуються за рахунок
бюджету, зараховуються до складу кошторисів (на спеціальний
рахунок) на утримання таких неприбуткових організацій і
використовуються виключно на фінансування видатків такого
кошторису (включаючи фінансування господарської діяльності згідно
з їх статутами), розрахованого та затвердженого у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
Перелік законодавчих актів щодо платних послуг, які можуть
надаватись зазначеними закладами:
Постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 1997 року
N 534 ( 534-97-п ) "Про затвердження переліку платних послуг, які
можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на
державній та комунальній формі власності";
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року
N 38 ( 38-97-п ) "Про затвердження переліку платних послуг, які
можуть надаватися державними навчальними закладами" (із змінами та
доповненнями);
Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 1999 року
N 969 ( 969-99-п ) "Про перелік платних послуг, які можуть
надаватися установами і організаціями телебачення і радіомовлення,
заснованими на державній формі власності";
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року
N 2266 ( 2266-99-п ) "Про перелік платних послуг, які можуть
надаватися інформаційними підрозділами органів внутрішніх справ";
Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року
N 1214 ( 1214-98-п ) "Про затвердження Положення про виконання
статистичних робіт та надання органами державної статистики послуг
на платній основі" (із змінами та доповненнями);
Постанова Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 року
N 639 ( 639-98-п ) "Про затвердження переліку платних послуг, які
можуть надаватися державними архівними установами";
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 року
N 1379 ( 1379-99-п ) "Про затвердження переліку платних послуг,
які можуть надаватися бюджетними установами та організаціями, що
належать до сфери управління Комітету водного господарства, на
замовлення юридичних і фізичних осіб";
Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2000 року
N 798 ( 798-2000-п ) "Про затвердження переліку платних послуг, що
можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони
Міністерства внутрішніх справ"
та інші.
Згідно з чинним законодавством дохід неприбуткової
організації або установи від здачі в оренду власних приміщень
вважався "пасивним доходом".
У зв'язку з уведенням в дію Закону України від 15 липня 1999
року N 977-ХІV ( 977-14 ) "Про внесення змін до деяких законів
України з метою стимулювання інвестиційної діяльності" внесено
зміни до пункту 1.10 статті 1 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), а саме: до процентів не
належать платежі за використання майна, отриманого в користування,
і тому вони підлягають оподаткуванню у неприбуткових установ та
організацій на загальних підставах. Цей Закон набуває чинності з
дня опублікування та застосовується платниками податків при
визначенні податкових зобов'язань за результатами звітного
податкового періоду на який припадає дата набрання чинності цим
Законом (ІІІ квартал).
Одночасно статтею 6 Закону України від 17 лютого 2000 року
N 1458-ІІІ ( 1458-14 ) "Про Державний бюджет України на 2000 рік"
визначено, що до доходів спеціального фонду Державного бюджету
України на 2000 рік зараховуються власні надходження установ і
організацій, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету,
в тому числі: спеціальні кошти бюджетних установ і організацій;
кошти, отримані бюджетними установами і організаціями на виконання
окремих доручень; інші власні надходження бюджетних установ і
організацій.
1.2. (0002) - установи, організації, створені органами
державної влади України, що утримуються за рахунок коштів
відповідних бюджетів
При визначенні структури ознаки неприбуткових установ
(організацій) для установ, організацій, створених органами
державної влади України, що утримуються за рахунок коштів
відповідних бюджетів, необхідно керуватися такими
нормативно-правовими актами: Конституцією України ( 254к/96-ВР ),
Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ), Указом Президента України від 12 березня 1996 року
"Про загальне положення про міністерство, інший центральний орган
державної виконавчої влади" ( 179/96 ), Указом Президента України
від 15 грудня 1999 року N 1573 ( 1573/99 ) "Про зміни у структурі
центральних органів виконавчої влади", постановою Кабінету
Міністрів України від 8 квітня 1992 року N 182 ( 182-92-п ) "Про
державні комітети та інші підвідомчі Кабінету Міністрів України
органи державної виконавчої влади" та іншими нормативно-правовими
актами.
1.3. (0003) - органи місцевого самоврядування
При визначенні структури ознаки неприбуткових установ
(організацій) для органів місцевого самоврядування необхідно
керуватися такими нормативно-правовими актами: Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про місцеве
самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), Законом України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), іншими
нормативно-правовими актами.
1.4. (0004) - установи, організації, створені органами
місцевого самоврядування, що утримуються за рахунок коштів
відповідних бюджетів
При визначенні структури ознаки неприбуткових установ
(організацій) для установ, організацій, створених органами
місцевого самоврядування, що утримуються за рахунок коштів
відповідних бюджетів, необхідно керуватися такими
нормативно-правовими актами: Конституцією України ( 254к/96-ВР ),
Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні"
( 280/97-ВР ) та "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ), іншими нормативно-правовими актами.
2. Благодійні фонди і благодійні організації, створені у
порядку, визначеному законом для проведення благодійної
діяльності, в тому числі громадські організації, створені з метою
провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної,
культурної, освітньої та наукової діяльності, а також творчі
спілки та політичні партії, науково-дослідні установи та вищі
навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації, внесені до Державного
реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (абзац
"б" підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 зазначеного Закону
( 334/94-ВР )
2.1. (0005) - благодійні фонди (організації), створені у
порядку, визначеному законом для проведення благодійної діяльності
При визначенні структури ознаки неприбуткових установ
(організацій) для зазначених фондів (організацій), необхідно
керуватися такими нормативно-правовими актами: Законами України
"Про благодійництво та благодійні організації" ( 531/97-ВР ), "Про
гуманітарну допомогу" ( 1192-14 ), "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ), іншими нормативно-правовими актами.
Благодійники, які передали своє майно, кошти та інші
матеріальні цінності до благодійної організації, одержують звіт
про використання зазначених майна, коштів та цінностей. Якщо
майно, кошти та інші матеріальні цінності передані за цільовим
призначенням, то звіт про їх використання подається благодійнику в
обов'язковому порядку благодійною організацією.
Органи державної влади і органи місцевого самоврядування, а
також державні і комунальні підприємства, установи, організації
України, що фінансуються з бюджету, не можуть бути засновниками
(засновником) благодійної організації (стаття 5 Закону України
"Про благодійництво та благодійні організації" ( 531/97-ВР ).
Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 30 березня 1998 року N 382 ( 382-98-п ) "Про затвердження
Положення про порядок державної реєстрації благодійних
організацій" всі засновані благодійні фонди без справляння плати
повинні були здійснити перереєстрацію у Міністерстві юстиції
України.
2.2. (0006) - громадські організації, створені з метою
провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної,
культурної, освітньої та наукової діяльності
При визначенні структури ознаки неприбуткових установ
(організацій) для громадських організації, створених з метою
провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної,
культурної, освітньої та наукової діяльності необхідно керуватися
такими нормативно-правовими актами: Законами України "Про
об'єднання громадян" ( 2460-12 ), "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ), іншими нормативно-правовими актами.
2.3. (0007) - творчі спілки
При визначенні структури ознаки неприбуткових установ
(організацій) для творчих спілок необхідно керуватися такими
нормативно-правовими актами: Законами України "Про об'єднання
громадян" ( 2460-12 ), "Про професійних творчих працівників та
творчі спілки" ( 554/97-ВР ), "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ), іншими нормативно-правовими актами.
2.4. (0008) - політичні партії
При визначенні структури ознаки неприбуткових установ
(організацій) для політичних партій необхідно керуватися такими
нормативно-правовими актами: Конституцією України ( 254к/96-ВР ),
Законами України "Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ), "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), іншими
нормативно-правовими актами.
3. Пенсійні фонди, кредитні спілки, утворені у порядку,
визначеному законом (абзац "в" пункту 7.11 статті 7 зазначеного
Закону)
3.1. (0009) - пенсійні фонди
При визначенні структури ознаки неприбуткових установ
(організацій) для пенсійних фондів необхідно керуватися такими
нормативно-правовими актами: Законами України "Про пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ), "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ), "Про страхування" ( 85/96-ВР ), іншими
нормативно-правовими актами.
3.2. (0010) - кредитні спілки
При визначенні структури ознаки неприбуткових установ
(організацій) для кредитних спілок необхідно керуватися такими
нормативно-правовими актами: Законом України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), Указом Президента України від
20 вересня 1993 року N 377 ( 377/93 ) "Про Тимчасове положення про
кредитні спілки в Україні", іншими нормативно-правовими актами.
4. (0011) - інші, ніж визначені в абзаці "б", юридичні особи,
діяльність яких не передбачає одержання прибутку згідно з нормами
відповідних законів (абзац "г" пункту 7.11 статті 7 зазначеного
Закону ( 334/94-ВР )
При визначенні структури ознаки неприбуткових установ
(організацій) для інших, ніж визначені в абзаці "б", юридичних
осіб, діяльність яких не передбачає одержання прибутку згідно з
нормами відповідних законів, необхідно керуватися такими
нормативно-правовими актами: Законами України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), "Про об'єднання громадян"
( 2460-12 ), іншими нормативно-правовими актами.
5. (0012) - спілки, асоціації та інші об'єднання юридичних
осіб, житлово-будівельні кооперативи, створені для представлення
інтересів засновників, що утримуються лише за рахунок внесків
таких засновників та не проводять господарської діяльності, за
винятком отримання пасивних доходів (абзац "д" пункту 7.11 статті
7 зазначеного Закону)
При визначенні структури ознаки неприбуткових установ
(організацій) для спілок, асоціацій та інших об'єднань юридичних
осіб, житлово-будівельних кооперативів, створених для
представлення інтересів засновників, що утримуються лише за
рахунок внесків таких засновників та не проводять господарської
діяльності, за винятком отримання пасивних доходів, необхідно
керуватися такими нормативно-правовими актами: Законами України
"Про підприємства в Україні" ( 887-12 ), "Про об'єднання
громадян" ( 2460-12 ), "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ), іншими нормативно-правовими актами.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31 липня
1995 року N 588 ( 588-95-п ) "Про затвердження Положення про
порядок організації та діяльності об'єднань, що створюються
власниками для управління, утримання і використання майна житлових
будинків, яке перебуває у загальному користуванні" (із змінами та
доповненнями) рекомендовано житловим та житлово-будівельним
кооперативам, члени яких повністю розрахувалися за надані їм на
будівництво кредити, реорганізуватися в товариства (об'єднання)
співвласників будинку. Перереєстрація таких організацій згідно з
указаною постановою проводиться безоплатно.
6. (0013) - релігійні організації, зареєстровані у порядку,
передбаченому законом (абзац "е" пункту 7.11 статті 7 зазначеного
Закону ( 334/94-ВР )
При визначенні структури ознаки неприбуткових установ
(організацій) для релігійних організацій, зареєстрованих у
порядку, передбаченому законом необхідно керуватися такими
нормативно-правовими актами: Конституцією України ( 254к/96-ВР ),
Законом України "Про свободу совісті та релігійні організації"
( 987-12 ), Законом України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ), іншими нормативно-правовими актами.
7. (0014) - науково-дослідні установи та вищі навчальні
заклади ІІІ - ІV рівнів акредитації, внесені до Державного реєстру
наукових установ, яким надається підтримка держави (абзац "б"
пункту 7.11 статті 7 зазначеного Закону).
При визначенні структури ознаки неприбуткових установ
(організацій) для науково-дослідних установ та вищих навчальних
закладів ІІІ - ІV рівнів акредитації, внесених до Державного
реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави,
необхідно керуватися Законами України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ), "Про освіту" ( 1060-12 ), іншими
нормативно-правовими актами.
Заступник начальника Головного
Управління прямих податків Т.Б.Савченко
Додаток
до Порядку визначення структури
ознаки неприбуткових установ
(організацій)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 232 від 11.07.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
6 серпня 1997 р.
vd970711 vn232 за N 291/2095

Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових
організацій та установ
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Державної податкової адміністрації
N 594 ( z1228-03 ) від 10.12.2003
N 20 ( z0149-05 ) від 17.01.2005 )

З метою забезпечення виконання Закону України "Про внесення
змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 283/97-ВР) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Реєстр неприбуткових організацій
та установ (додається).
2. Заступнику начальника Головного управління прямих податків
П.А.Рогозі подати вказане Положення до Міністерства юстиції
України на державну реєстрацію.
3. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у 10-денний
термін з дня реєстрації Положення про Реєстр неприбуткових
організацій та установ в Міністерстві юстиції України забезпечити
тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
вказане Положення.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державної податкової адміністрації України О.Я.Савченка.
Голова Державної податкової
адміністрації України М.Я.Азаров
Затверджено
наказом Державної податкової
адміністрації України від
11 липня 1997 року N 232
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 серпня 1997 р.
за N 291/2095
Положення
про Реєстр неприбуткових організацій та установ
1. Загальна частина
1.1. Реєстр неприбуткових організацій та установ (далі -
Реєстр) - це автоматизована система збору, накопичення та обробки
даних про неприбуткові організації та установи, які згідно із
пунктом 7.11 статті 7 Закону України "Про внесення змін до Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 283/97-ВР )
(далі - Закон) звільняються від сплати податку на прибуток.
1.2. Організації та установи, які не підпадають під
визначення неприбуткових відповідно до підпункту 7.11.1
пункту 7.11 статті 7 Закону, не повинні проходити реєстрацію
згідно із цим Положенням.
1.3. Реєстр неприбуткових організацій та установ створюється
відповідно до статті 7 Закону з метою:
- забезпечення єдиних принципів ідентифікації неприбуткових
організацій та установ, а також їх обліку в податкових органах
України;
- забезпечення податкових органів України інформацією з
Реєстру для здійснення контролю за використанням неприбутковими
організаціями та установами коштів, звільнених від оподаткування;
- організації суцільного і вибіркового аналізу;
- взаємодії на єдиних методологічних засадах із базами даних
Міністерства статистики України, Державної митної служби України,
Національного банку України, Міністерства економіки України, Фонду
державного майна України, інших міністерств і відомств України;
- надання відомостей, що містяться в Реєстрі, іншим державним
органам відповідно до чинного законодавства України.
1.4. При включенні неприбуткової організації або установи до
бази Реєстру їй по її ідентифікаційному номеру ставиться ознака
неприбуткової організації (установи).
Структуру ознаки неприбуткової організації або установи
встановлює Державна податкова адміністрація України.
1.5. Створення і ведення Реєстру здійснюється Державною
податковою адміністрацією України.
2. Реєстрація неприбуткових організацій та установ
2.1. До Реєстру заносяться неприбуткові організації та
установи, які згідно із пунктом 7.11 статті 7 Закону ( 283/97-ВР )
звільняються від сплати податку на прибуток.
2.2. Для внесення до Реєстру неприбуткова організація або
установа повинні подати (надіслати) до податкового органу за її
місцезнаходженням реєстраційну заяву за формою N 1-РН згідно з
додатком 1 до цього Положення, а також копію статутних і
установчих документів. ( Пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державної податкової адміністрації N 594 ( z1228-03 ) від
10.12.2003 )
2.3. Органи державної податкової служби можуть проводити
перевірку відомостей, що містяться в поданих документах. ( Пункт
2.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 594 ( z1228-03 ) від 10.12.2003 )
2.4. За результатами розгляду заяви можуть бути прийняті
рішення за формою згідно з додатком 2 про:
- внесення неприбуткової організації (установи) до Реєстру;
- відмову внесення неприбуткової організації (установи) до
Реєстру.
Рішення готується у двох примірниках - перший надається
організації або установі, а другий залишається в органі державної
податкової служби.
( Пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 594 ( z1228-03 ) від 10.12.2003 )
2.5. Реєстр неприбуткових організацій та установ ведеться
згідно з чинним законодавством.
2.6. Класифікаційні дані формуються з використанням державних
класифікаторів.
2.7. Економічні показники формуються на основі даних
податкових органів.
2.8. Інформаційний фонд Реєстру включає такі види даних про
неприбуткові організації та установи:
- ідентифікаційні - ідентифікаційний номер неприбуткової
організації або установи з Єдиного державного реєстру підприємств
та організацій України (надалі - ЄДРПОУ), а також назву, визначену
статутом та вказану у довідці про включення такої неприбуткової
організації або установи до ЄДРПОУ;
- класифікаційні - дані про галузеву, територіальну, відомчу
підпорядкованість, форму власності, види діяльності та
організаційно-правову форму господарювання;
- довідкові - дані про адресу, телефон неприбуткової
організації або установи, прізвища та ідентифікаційні номери (з
Державного реєстру фізичних осіб) керівника, головного бухгалтера,
засновників (інвесторів);
- реєстраційні - дані про реєстрацію (ліквідацію) в органах
місцевої державної влади та податковому органі;
- економічні - дані, які характеризують фінансово-економічні
показники господарської діяльності юридичної особи та справляння
податку.
2.9. Розпорядником територіальних рівнів Реєстру є відповідні
податкові органи в Автономній Республіці Крим, областях і містах
Києві та Севастополі.
2.10. Державна податкова адміністрація України здійснює:
- розробку організаційних та методологічних принципів ведення
Реєстру, забезпечення організації обліку неприбуткових організацій
та установ, що підлягають оподаткуванню;
- розробку технології та програмно-технічних засобів ведення
Реєстру;
- виконання функцій адміністратора бази даних (накопичення,
аналіз даних, що надходять з регіональних органів податкової
служби, контроль достовірності та актуалізація даних, їх
зберігання, захист, контроль права доступу тощо);
- автоматизоване ведення бази Реєстру;
- організацію взаємодії з базами даних Національного банку
України, Міністерства статистики України, Державної митної служби
України, Міністерства фінансів України та інших міністерств і
відомств України;
- розробку інструктивних, нормативних документів на
створення, ведення та користування даними Реєстру.
( Пункт 2.10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 594 ( z1228-03 ) від 10.12.2003 )
2.11. Регіональні органи податкової служби здійснюють:
- виконання функцій адміністратора бази даних (накопичення,
аналіз даних, що надходять з місцевих органів податкової служби,
контроль достовірності та актуалізація даних, захист, контроль
права доступу тощо);
- облік неприбуткових організацій та установ, які згідно із
пунктом 7.11 статті 7 Закону ( 283/97-ВР ) звільняються від сплати
податку на прибуток, та розташовані на їх території;
- передачу змін і доповнень до Реєстру в центральний
податковий орган України;
- взаємодію з базами даних відповідних територіальних органів
місцевої державної влади.
2.12. Місцеві органи податкової служби здійснюють:
- прийом реєстраційних заяв, контроль повноти даних щодо
відповідності нормативним і установчим документам;
- присвоєння організаціям та установам ознаки неприбуткової;
( Пункт 2.12 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 594 ( z1228-03 ) від 10.12.2003 )
- обробку даних реєстраційних заяв та формування файлів для
передачі в регіональні органи податкової служби;
- формування бази даних неприбуткових організацій та установ;
- взаємодію з базами даних відповідних органів місцевої
державної влади.
3. Внесення змін (доповнень) до реєстраційної заяви
3.1. У разі виникнення змін (доповнень) у даних неприбуткової
організації або установи, визначених реєстраційною заявою, така
неприбуткова організація або установа зобов'язана в 10-денний
термін (після їх виникнення) подати до податкового органу за
місцезнаходженням документи з указаними змінами (доповненнями) та
додаткову реєстраційну заяву з позначкою "зміни" або "доповнення".
Ідентифікаційний номер неприбуткової організації або установи при
внесенні змін (доповнень) до реєстраційної заяви не змінюється.
4. Перереєстрація
4.1. При перереєстрації в органах виконавчої влади або
органах статистики неприбуткова організація або установа
зобов`язана в 10-денний термін подати до податкового органу за
місцезнаходженням доповнення до реєстраційної заяви із змінами
відповідно до змін у нормативних та установчих документах.
5. Скасування ознаки неприбуткової
організації або установи
5.1. Виключення неприбуткової організації або установи з
Реєстру відбувається на підставі рішення за формою згідно з
додатком 2 органу державної податкової служби у разі порушення
неприбутковою організацією або установою Закону та/або інших
законодавчих актів про неприбуткові організації. У разі виключення
організації або установи з Реєстру така організація або установа
повертає оригинал рішення про внесення її до Реєстру неприбуткових
організацій та установ до органу державної податкової служби.
( Пункт 5.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 594 ( z1228-03 ) від 10.12.2003 )
5.2. Виключення організації або установи з Реєстру
відбувається шляхом скасування наданої їй ознаки неприбуткової
організації або установи.
Додаток 1
до Положення про Реєстр
неприбуткових організацій
та установ
Форма N 1-РН
Реєстраційна заява платника податку
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Мова за- ———— Україн-|Дія ——— Реєстрація ——— Зміни ——— Доповнення
повнення ———— ська | ——— ——— ———
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Ідентифікаційний код ———————— Ідентифікаційний код ————————
філії платника податку з ————— Неприбуткової організації
ЄДРПОУ (установи) ———————— з ЄДРПОУ
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
2. Назва
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
3. Назва податкового органу, де реєструється платник
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
4. Дані про державну реєстрацію
Код та назва органу ——————————— ————————————————————————————————
державної реєстрації ——————————— ————————————————————————————————
Дата реєстрації ————— ————— Номер рішення про реєстрацію ————————
————— ————— ————————
Код та назва форми ——————————— ——————————————————————————————————
власності ——————————— ——————————————————————————————————
Організаційно-правова ——————————— ———————————————————————————————
форма ——————————— ———————————————————————————————
Ознака неприбуткової організації ————————————————————————————————
(установи та дата її присвоєння) ————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Види господарської Код основного —————— Ознака зовнішньоеконо-
діяльності виду —————— мічної діяльності
Зовні- Зовні- Зовні-
шньо- шньо- шньо-
еконо- еконо- еконо-
мічна мічна мічна
Неосновні діяль- діяль- діяль-
Код ність Код ність Код ність
——————————— —————— ——————————— —————— ——————————— ——————
——————————— —————— ——————————— —————— ——————————— ——————
——————————— —————— ——————————— —————— ——————————— ——————
——————————— —————— ——————————— —————— ——————————— ——————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Код та назва органу ————————— ——————————————————————————————————
управління ————————— ——————————————————————————————————
Назва відомства у —————— Код форми фінансування ——————
складі орг.управління —————— (бюджет-1, госпрозрахунок-2, ——————
за рахунок членських
внесків-3, змішане-9)
Статутний фонд ———————————— Кількість працюючих згідно зі штатним
(у грн.) ———————————— розкладом на момент реєстрації ——————
——————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
5. Дані про банківські рахунки
МФО банку Рахунок N
———————————————————————————————— ————————————————————————————————
———————————————————————————————— ————————————————————————————————
———————————————————————————————— ————————————————————————————————
———————————————————————————————— ————————————————————————————————
———————————————————————————————— ————————————————————————————————
———————————————————————————————— ————————————————————————————————
———————————————————————————————— ————————————————————————————————
———————————————————————————————— ————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
6. Адресні дані платника податку (місцезнаходження)
Поштовий індекс ———————————————— Країна —————————————————————————
———————————————— —————————————————————————
Область —————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————
Район —————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————
Місто —————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————
Район —————————————————————————————————————————————————————————
міста —————————————————————————————————————————————————————————
Вулиця —————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————
Будинок ———————————— Корпус —————————— Офіс/квартира ————————————
———————————— —————————— ————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
7. Дані про керівників
Керівник (Ідентифікаційний номер із Державного ——————————————————
реєстру, прізвище, ім'я та по батькові) ——————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
|Контактні |
|телефони —————————— Факс ————— ——————————— Факс —————|
| —————————— ————— ——————————— —————|
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Головний бухгалтер (Ідентифікаційний код із
Державного реєстру, прізвище, ім'я та по ——————————————————————
батькові) ——————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
|Контактні |
|телефони —————————— Факс ————— ——————————— Факс —————|
| —————————— ————— ——————————— —————|
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
8. Дані про реєстрацію платника
—————————————————————————————————————————————————————————————————
|Прізвище, ім'я та по батькові працівника, який вводив дані про |
|платника в автоматизовану систему |
|———————————————————————————————————————————————————————————————|
|———————————————————————————————————————————————————————————————|
|———————————————————————————————————————————————————————————————|
|Підпис Дата |
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
|Прізвище, ім'я та по батькові відповідального за реєстрацію |
|платників податків |
|———————————————————————————————————————————————————————————————|
|———————————————————————————————————————————————————————————————|
|———————————————————————————————————————————————————————————————|
|Підпис Дата |
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
М.П.
9. Інформація про засновників (юридичних осіб)
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Ідентифікаційний код засновника - юридичної особи ———————————————
з ЄДРПОУ ———————————————
Назва ———————————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————————————————
Внесок у статутний ———————————————— Назва валюти ————————————————
фонд (сума) ———————————————— ————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Ідентифікаційний код засновника - юридичної особи ———————————————
з ЄДРПОУ ———————————————
Назва ———————————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————————————————
Внесок у статутний ———————————————— Назва валюти ————————————————
фонд (сума) ———————————————— ————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Ідентифікаційний код засновника - юридичної особи ———————————————
з ЄДРПОУ ———————————————
Назва ———————————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————————————————
Внесок у статутний ———————————————— Назва валюти ————————————————
фонд (сума) ———————————————— ————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Ідентифікаційний код засновника - юридичної особи ———————————————
з ЄДРПОУ ———————————————
Назва ———————————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————————————————
Внесок у статутний ———————————————— Назва валюти ————————————————
фонд (сума) ———————————————— ————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Ідентифікаційний код засновника - юридичної особи ———————————————
з ЄДРПОУ ———————————————
Назва ———————————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————————————————
Внесок у статутний ———————————————— Назва валюти ————————————————
фонд (сума) ———————————————— ————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Ідентифікаційний код засновника - юридичної особи ———————————————
з ЄДРПОУ ———————————————
Назва ———————————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————————————————
Внесок у статутний ———————————————— Назва валюти ————————————————
фонд (сума) ———————————————— ————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Сторінка N Ідентифікаційний код ———————————————
платника з ЄДРПОУ ———————————————
10. Інформація про засновників (фізичних осіб)
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Ідентифікаційний код засновника - фізичної особи ———————————————
———————————————
Прізвище, ім'я та по батькові ———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
Внесок у статутний ———————————————— Назва валюти ————————————————
фонд ———————————————— ————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Ідентифікаційний код засновника - фізичної особи ———————————————
———————————————
Прізвище, ім'я та по батькові ———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
Внесок у статутний ———————————————— Назва валюти ————————————————
фонд ———————————————— ————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Ідентифікаційний код засновника - фізичної особи ———————————————
———————————————
Прізвище, ім'я та по батькові ———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
Внесок у статутний ———————————————— Назва валюти ————————————————
фонд ———————————————— ————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Ідентифікаційний код засновника - фізичної особи ———————————————
———————————————
Прізвище, ім'я та по батькові ———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
Внесок у статутний ———————————————— Назва валюти ————————————————
фонд ———————————————— ————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Ідентифікаційний код засновника - фізичної особи ———————————————
———————————————
Прізвище, ім'я та по батькові ———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
Внесок у статутний ———————————————— Назва валюти ————————————————
фонд ———————————————— ————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Ідентифікаційний код засновника - фізичної особи ———————————————
———————————————
Прізвище, ім'я та по батькові ———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
Внесок у статутний ———————————————— Назва валюти ————————————————
фонд ———————————————— ————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Сторінка N Ідентифікаційний код ———————————————
платника з ЄДРПОУ ———————————————
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 594 ( z1228-03 ) від 10.12.2003 )
Пояснення до порядку заповнення форми N 1-РН
Форма N 1-РН "Реєстраційна заява платника податку"
заповнюється в одному примірнику. Мова та дія заяви визначається
позначкою "Х" у відповідному полі.
—————————————————————————————————————————————————————————————————
N гру-|Назва групи показників| Пояснення
пи | |
———————+——————————————————————+——————————————————————————————————
1 | 2 | 3
—————————————————————————————————————————————————————————————————
1 Ідентифікаційний код Це поле залишається незаповненим,
філії платника з якщо заявником є юридична особа.
ЄДРПОУ Якщо заявником є філія, відділення
чи інший відокремлений підрозділ -
наводиться ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ такого відокремленого
підрозділу із довідки з Єдиного
державного реєстру підприємств та
організацій України (ЄДРПОУ)
Ідентифікаційний код Якщо заявником є юридична особа
Неприбуткової чи її філія, відділення, інший
організації (установи) відокремлений підрозділ,
з ЄДРПОУ наводиться ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ цієї юридичної особи із
свідоцтва про державну реєстрацію
або довідки з Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій
України (ЄДРПОУ)
2 Назва Наводиться найменування заявника
із свідоцтва про державну
реєстрацію юридичної особи або
довідки з Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій
України (ЄДРПОУ)
3 Назва податкового ор- Наводиться назва ДПА, де реєструє-
гану, де реєструється ться платник податку
платник
4 Дані про державну реє- Наводяться з довідки про включення
страцію: до ЄДРПОУ:
- ідентифікаційний код органу
державної реєстрації та його наз-
ва;
- дата реєстрації суб'єкта під-
приємницької діяльності та номер
рішення в органах державного упра-
вління;
- код і назва форми власності;
- код і назва організаційно-право-
вої форми;
- ознака неприбуткової організації
(установи) та дата її присвоєння;
- підстави виникнення податкових
зобов'язань;
- коди видів господарської діяль-
ності та ознака зовнішньоекономіч-
ної діяльності. Мінімальна кіль-
кість кодів - 1 (заповнюють непри-
буткові організації (установи),
для яких відповідним законодавст-
вом надано право здійснювати інші
види діяльності);
- код і назва органу управління.
Код форми фінансування - у від-
повідному полі проставляється ци-
фра: бюджет - 1, госпрозрахунок -
2, за рахунок членських внесків -
3, змішане фінансування - 9.
Для платників податку з держав-
ною формою власності проставляєть-
ся назва головної організації
(главку), якій вона безпосередньо
підпорядкована.
Кількість працюючих згідно із
штатним розкладом на момент реєст-
рації.
Наводиться розмір статутного
фонду в національній валюті
5 Дані про банківські Наводяться номери рахунків та коди
рахунки платника МФО відповідних банків на дату за-
повнення заяви
6 Адресні дані платника Наводяться всі реквізити місця
податку розташування платника податку:
поштовий індекс, країна, область,
район, місто або населений пункт,
район міста, вулиця (проспект,
майдан, провулок тощо), будинок,
корпус, офіс/квартира
7 Дані про керівників Наводиться інформація про керівни-
ка та головного бухгалтера:
- ідентифікаційний номер із Дер-
жавного реєстру фізичних осіб;
- прізвище, ім'я та по батькові;
- контактні телефони. Ознака
факсу "Х" проставляється в разі,
коли телефон одночасно є факсом
8 Дані про реєстрацію Заповнюються працівником подат-
платника кового органу, який здійснює реє-
страцію. Наводиться:
- підпис, прізвище, ім'я та по
батькові працівника, який вводив
дані про платника податку в авто-
матизовану систему;
- підпис, прізвище, ім'я та по
батькові працівника, відповідаль-
ного за реєстрацію платників по-
датку
9 Інформація про зас- Наводиться ідентифікаційний код та
новників (юридичних назва засновника з ЄДРПОУ, контак-
осіб) тні телефони, факс, сума та назва
валюти внеску в статутний фонд.
У полі "Сторінка" вказується номер
сторінки групи 9 форми N 1-РН,
якщо кількість засновників переви-
щує 6.
Для зв'язку групи 9 з іншими гру-
пами цієї форми у полі "Ідентифі-
каційний код платника податку з
ЄДРПОУ" наводиться код платника
податку.
У разі відсутності засновників -
юридичних осіб потрібно у першому
полі "Назва" групи 9 вказати
"Засновників - юридичних осіб не-
має".
10 Інформація про зас- Наводиться ідентифікаційний номер
новників (фізичних засновника, фізичної особи з Дер-
осіб) жавного реєстру фізичних осіб,
прізвище, ім'я та по батькові,
контакті телефони, факс, сума та
назва валюти внеску засновника до
статутного фонду.
Поля "Сторінка" та "Ідентифікацій-
ний код платника податку з ЄДРПОУ"
заповнюється аналогічно до
групи 9.
У разі відсутності засновників-фі-
зичних осіб потрібно у першому по-
лі "Назва" групи 10 вказати "Зас-
новників-фізичних осіб немає".
Всі поля форми N 1-РН повинні бути заповнені, якщо в описі
полів цієї інструкції не вказано інше.
При внесенні змін або доповнень до форми N 1-РН у поле "Дія"
вноситься відповідна позначка, обов'язково заповнюються
показники 1-3 та поля, які зазнали змін та доповнень.
У кінці заяви обов'язково проставляється дата подачі заяви,
підпис керівництва, відбиток печатки.
Заява підлягає контролю на повноту заповнення і відповідність
нормативним та установчим документам.
( Пояснення із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
податкової адміністрації N 594 ( z1228-03 ) від 10.12.2003, N 20
( z0149-05 ) від 17.01.2005 )

Додаток 2
до Положення про Реєстр
неприбуткових організацій
та установ

__________________________________________
(назва органу державної податкової служби)
РІШЕННЯ N
від ________200__ року
про внесення, виключення, відмову
у включенні організації (установи) до
Реєстру неприбуткових організацій (установ)
___________________________________________________
(непотрібне закреслити)
На підставі пункту 7.11 статті 7 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" та реєстраційної заяви (за
формою 1-РН)
------------------------------------------------------------------
|Повна назва установи (організації) |
|_______________________________________________________________ |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Місцезнаходження неприбуткової установи |
|(організації) _________________________________________________ |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Номер рішення про внесення до Реєстру |
|неприбуткових організацій (установ) |
|дата ___________ N ____________ |
|(заповнюється у разі виключення з Реєстру |
|неприбуткових організацій (установ)) |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Ознака неприбуткової установи (організації) | | | | |
------------------------------------------------------------------
__________________ ________ ____________________
(посада особи, яка (підпис) (прізвище, ініціали)
прийняла рішення)
М.П.
Примірник рішення отримано:
______________________ ________ ____________________
(посада особи установи (підпис) (прізвище, ініціали)
(організації), яка
отримала рішення) М.П.
"___" ________________________ 200_ року
(дата отримання рішення)

Категорія: Статут неприбуткової організації | Додав: Moder (13.07.2012)
Переглядів: 4250 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0