Вітаю Вас Гість!
Четвер, 21.09.2023, 18:19
Головна | Реєстрація | Вхід | RSS

Меню сайту

Категорії розділу

Форма входу

Наше опитування

Яким проблемам інвалідів слід приділити увагу на нашому сайті
Всього відповідей: 129

Пошук

Друзі сайту

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей

Головна » Статті » Законодавча база щодо інвалідів » Відпочинок інвалідів

КОНЦЕПЦІЯ державної цільової програми розвитку туризму в Україні на 2011-2015р.р.

 

КОНЦЕПЦІЯ

Державної цільової програми розвитку туризму і курортів

на 2011-2015 роки

  

Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

Розвиток сфери туризму та курортів України впродовж останніх років характеризується позитивною динамікою. Однак, незважаючи на значний ресурсний потенціал, туризм і курорти не є однією з провідних галузей національної економіки. Місце України на світовому туристичному ринку залишається незначним.

До проблем, що підлягають вирішенню для забезпечення сталого розвитку вітчизняної сфери туризму та курортів, належать:

відсутність комплексної політики держави, недосконалість організаційно-правових та економічних механізмів державної політики в сфері туризму і діяльності курортів, слабка міжвідомча координація і взаємодія між органами державної влади та місцевого самоврядування;

низький рівень конкурентоспроможності національного туристичного та курортно-рекреаційного продукту на світовому туристичному ринку, низька якість складових національного туристичного продукту;

відсутність належної інфраструктури для туристичних відвідувань значної частини природних територій та об'єктів культурної спадщини;

наявність деформацій ринкового механізму сфери туризму та курортів;

недостатній рівень розвитку спеціалізованої інфраструктури туризму та курортів;

відсутність ефективної системи захисту прав та інтересів туристів, забезпечення безпечних умов на об'єктах туристичних відвідувань і за напрямами туристичних маршрутів;

руйнація системи соціального туризму, практична недоступність туризму для малозабезпечених верств населення, дітей, молоді, осіб похилого віку та з обмеженими фізичними можливостями;

недостатність за кількісними, якісними параметрами та за структурою рівня науково-методичного та кадрового забезпечення сфери туризму та курортів.

Програмою передбачається здійснення комплексу заходів щодо удосконалення системи управління туристичною та курортною галузями, розроблення відповідних нормативно-правових актів, формування конкурентоспроможного національного туристичного та санаторно-рекреаційного продукту, розвитку кадрового потенціалу сфери туризму та діяльності  курортів,  формування  позитивного  іміджу  держави,  розвитку міжнародного    співробітництва,    розбудови    туристичної   та    санаторно-курортної інфраструктури.

 

Аналіз причин виникнення проблем і обґрунтування необхідності їх розв'язання шляхом розроблення і виконання Програми

Виникнення проблем вітчизняної сфери туризму та курортів зумовлене дією таких чинників:

невідповідність нормативно-правового й організаційно-фінансового забезпечення сучасним тенденціям розвитку туризму та курортів;

відсутність цілісної та комплексної системи управління і контролю в сфері здійснення туристичної діяльності та використання курортно-рекреаційних ресурсів країни;

недостатність нормативного, методичного й інформаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, об'єднань суб'єктів туристичної діяльності, неприбуткових організацій та суб'єктів підприємницької діяльності в сфері туризму і діяльності курортів;

відсутність належної інфраструктури для туристичних відвідувань значної частини природних територій та об'єктів культурної спадщини;

невідповідність якості послуг, що надаються підприємствами інфраструктури туризму та курортів, європейським і світовим стандартам якості;

відсутність сприятливих умов для розвитку інфраструктури туризму та   курортів,  зокрема,  державної інвестиційної політики  в  цій  сфері, дієвої підтримки  розвитку  пріоритетних  видів  туризму  та розвитку  курортної галузі;

недосконала система підготовки фахівців у сфері туризму та курортів, що не відповідає критеріям і стандартам якості європейської системи освіти.

Для успішного розвитку сфери туризму та діяльності курортів необхідно поєднати зусилля усіх гілок влади по координації робіт, а також забезпечити належне фінансування цього процесу, що можливо лише шляхом прийняття Державної цільової програми розвитку туризму і курортів.

 

Мета Програми

Основною метою Програми є:

удосконалення державної політики в умовах ринкової економіки в туристично-курортній галузі;

забезпечення розвитку в Україні конкурентоспроможної на внутрішньому та міжнародному ринках високорентабельної сфери туризму та курортів;

створення реальних можливостей для задоволення потреб туристів у доброякісних туристичних і санаторно-курортних продуктах;

сприяння соціально-економічному розвитку держави;

забезпечення якісного організаційно-методичного та наукового супроводження діяльності туристичних і курортних підприємств;

зростання якості життя населення, збереженню і раціональному використанню природного середовища та культурно-історичної спадщини.

 

Визначення оптимального варіанта розв'язання проблем на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

Подальший розвиток сфери туризму та діяльності курортів в Україні може бути забезпечений такими варіантами розв'язання проблеми:

Перший варіант передбачає, що розвиток туризму та курортів відбувається стихійно, на принципах саморегуляції.

Другий варіант передбачає забезпечення сталого розвитку туризму та курортів через активізацію та впровадження ефективних механізмів державного регулювання.

Третій варіант (пропонований) передбачає значне посилення ролі держави в системному розвитку туризму та діяльності курортів з одночасним формуванням ефективної моделі державно-приватного партнерства та забезпечення на цих засадах сталого розвитку туризму і курортів.

З урахуванням вимог щодо повноти розв'язання проблеми, нормативно-правового забезпечення, оптимальності витрат і термінів, необхідних для подолання проблем, найбільш прийнятним є третій варіант.

 

Шляхи і способи розв'язання проблем, строк виконання Програми

Для розв'язання проблеми необхідно:

ініціювати формування туристичного простору високої привабливості шляхом розроблення та впровадження конкурентоспроможного національного і регіональних туристичних продуктів на основі наявних туристичних та курортно-рекреаційних ресурсів;

створити умови для розроблення туристичного та курортно-рекреаційного продукту високої якості;

забезпечити розвиток спеціалізованої туристично-курортної інфраструктури, здатної забезпечити стійкі темпи зростання туристичних потоків з урахуванням специфіки національного туристичного продукту;

створити умови для залучення інвестицій у розвиток туристично-курортної галузі;

удосконалити існуючу систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для підприємств, установ і закладів сфери туризму та курортів, створити дієву модель управління персоналом, що в комплексі могло б забезпечити соціально-економічну привабливість відповідних професій, підвищення якості наданих послуг, посилення мотивації праці;

забезпечити створення єдиної системи маркетингової підтримки національного туристичного продукту, формування позитивного туристичного іміджу держави, забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у сфері туризму та діяльності курортів;

сформувати єдину, інституційну, соціальну та інформативну взаємодію державних органів управління, об'єднань суб'єктів туристичної діяльності та неприбуткових організацій у сфері туризму та діяльності курортів і суб'єктів малого та середнього підприємництва для забезпечення синхронізованого розвитку як окремих видів туризму, так і для єдиного туристично-рекреаційного комплексу.

Виконання Програми передбачається здійснити у період з 2011 року по 2015 рік.

 

Очікувані результати виконання програми, визначення її ефективності

Виконання Програми дасть можливість:

істотно підвищити ефективність державної політики в сфері туризму і курортів, забезпечити виконання державою функцій з координації, планування, регулювання, стимулювання, захисту інтересів туристів, розвитку соціального туризму, національного та регіональних туристичних та курортних продуктів, стандартизації та сертифікації тощо;

удосконалити існуючі та впровадити нові ефективні механізми взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань суб'єктів туристичної діяльності та неприбуткових організацій у сфері туризму і діяльності курортів, суб'єктів • туристичної діяльності, наукових і освітніх установ сфери туризму в забезпеченні сталого розвитку туризму;

досягти загальноекономічного ефекту за рахунок комплексного, системного розвитку галузей, суміжних галузям з виробництва основних туристичних та курортних товарів і послуг, забезпечити наповнення бюджетів усіх рівнів, надходження валютних коштів;

створити умови для сталого соціально-економічного розвитку регіонів за рахунок розвитку туристичного підприємництва та курортної справи;

забезпечити позитивну динаміку потоків в'їзних і внутрішніх туристів до туристичних та курортних центрів України;

покращити туристично-курортний імідж держави та її окремих територій;

забезпечити збереження та відновлення унікальних природних територій, природних лікувальних та історико-культурних ресурсів, історичних місць України;

залучити інвестиції в розвиток інфраструктури туризму та курортів, інженерно-транспортної та комунальної інфраструктур;

створити сучасні об'єкти курортної та туристичної інфраструктури в межах територій з високою концентрацією цінних природних лікувальних та історико-культурних туристичних ресурсів, за напрямами національної мережі міжнародних транспортних коридорів та основних автомагістралей;

сформувати ефективну систему інформаційного забезпечення сфери туризму та курортів, створити сприятливі умови для забезпечення рівного доступу до інформації;

створити рівні можливості для суб'єктів туристичної діяльності, сформувати передумови для розвитку ефективного та прозоро організованого туристичного ринку, єдиного нормативно-правового простору;

створити нові та зберегти наявні робочі місця, активізувати розвиток малого та середнього підприємництва в сфері туризму та розширити тимчасову зайнятість у сільській місцевості;

забезпечити безпеку туристів і подорожуючих територією України, захист їх прав, законних інтересів і збереження майна;

комплексно розв'язати екологічні проблеми, пов'язані з туристсько-рекреаційним освоєнням територій.

Виконання Програми дасть змогу відновити та розбудувати існуючу матеріально-технічну базу туризму й курортів, створити якісний національний туристичний продукт, здатний максимально задовольнити потреби населення, забезпечити комплексний розвиток регіонів України.

 

Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів,        необхідних для виконання програми

Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, банківських кредитів, міжнародної технічної допомоги, інвестиційних коштів, інших джерел, не заборонених законодавством.

Фінансове забезпечення заходів щодо державної підтримки виконання Програми здійснюється в межах бюджетних призначень передбачених органам виконавчої влади на відповідний рік.


Категорія: Відпочинок інвалідів | Додав: Moder (10.07.2012)
Переглядів: 5138 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0