Вітаю Вас Гість!
Вівторок, 21.05.2024, 12:44
Головна | Реєстрація | Вхід | RSS

Меню сайту

Категорії розділу

Форма входу

Наше опитування

Яким проблемам інвалідів слід приділити увагу на нашому сайті
Всього відповідей: 129

Пошук

Друзі сайту

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей

Головна » Статті » Законодавча база щодо інвалідів » Закони України про освіту

Новий наказ МОН № 873 від 18.09.2009
391179572
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
18.09.2009 N 873
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 жовтня 2009 р. за N 930/16946
 
Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України

На виконання статті 18 Закону України "Про вищу освіту"
( 2984-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів
України, що додаються.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
освіти і науки України від 02.09.2008 N 802( z0892-08 ) "Про
затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.09.2008 за
N 892/15583.
3. Адміністративно-господарському департаменту (Ханюк В.А.) у
встановленому порядку зробити відмітку в архівних справах.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Фінікова Т.В.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр І.О.Вакарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
18.09.2009 N 873
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 жовтня 2009 р.
за N 930/16946

УМОВИ
прийому до вищих навчальних закладів України

I. Загальні положення
1.1. У цих Умовах терміни вживаються у такому значенні:
вступник - особа, яка подала заяву щодо зарахування до вищого
навчального закладу на конкурсній основі;
вступне випробування - перевірка рівня знань, умінь та
навичок особи з конкурсного предмета, з навчальної дисципліни за
програмою вищого навчального закладу, рівня здібностей до певного
виду діяльності, що проводиться з метою оцінювання зазначеного
рівня для конкурсного відбору до вищого навчального закладу у
формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного екзамену або
творчого конкурсу, фахового випробування;
конкурсний бал - підсумкова сума балів вступника, до якої
входять результати оцінювання його знань, умінь, навичок,
здібностей з конкурсних предметів, творчих конкурсів, фахових
екзаменів та інші показники, передбачені цими Умовами та правилами
прийому до вищого навчального закладу;
конкурсний відбір - процедура відбору вступників на навчання
у вищому навчальному закладі за рейтинговим списком вступників;
конкурсний предмет - загальноосвітній предмет, передбачений
цими Умовами, рівень навчальних досягнень з якого враховується при
проведенні конкурсного відбору до вищого навчального закладу;
рейтинговий список вступників - список вступників за
черговістю зарахування на навчання відповідно до цих Умов та
правил прийому до вищого навчального закладу згідно з чинним
законодавством;
творчий конкурс - форма вступного випробування, метою якого є
перевірка та оцінювання здібності особи до творчої діяльності за
напрямами підготовки (спеціальностями) галузей знань: мистецтво,
культура, фізичне виховання, спорт і здоров'я людини, будівництво
і архітектура, журналістика та інформація, видавничо-поліграфічна
справа.
1.2. Ці Умови є обов'язковими для вищих навчальних закладів
незалежно від форм власності та підпорядкування. Підставою для
оголошення прийому для здобуття вищої освіти за
освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста,
бакалавра, спеціаліста, магістра є ліцензія Міністерства освіти і
науки України на надання освітніх послуг, видана в установленому
законодавством України порядку.
1.3. Фінансування підготовки фахівців у вищих навчальних
закладах здійснюється:
за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за
державним замовленням;
за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;
за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.
1.4. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу
освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній
основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин
здобуває вперше.
1.5. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу
освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та
комунальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров'я
втратив можливість виконувати службові чи посадові обов'язки за
отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками
медико-соціальної експертної комісії.
II. Організація прийому до вищих навчальних закладів
2.1. Організацію прийому вступників до вищого навчального
закладу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується
наказом керівника вищого навчального закладу, який є її головою.
Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію
вищого навчального закладу, затвердженим його керівником.
2.2. Керівник вищого навчального закладу забезпечує
дотримання законодавства України, в тому числі цих Умов, правил
прийому до вищого навчального закладу, а також відкритість та
прозорість роботи приймальної комісії.
2.3. Вищий навчальний заклад зобов'язаний створити умови для
ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої
діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідного напряму
(спеціальності). Інформація про правила прийому, ліцензовані
обсяги та обсяги прийому за державним замовленням, у тому числі
про кількість місць, що виділені для цільового прийому, повинна
своєчасно оприлюднюватися.
2.4. Усі питання, пов'язані з прийомом до вищого навчального
закладу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях.
Рішення приймальної комісії повинні своєчасно доводитися до відома
вступників засобами наочної інформації.
2.5. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її
компетенції, є підставою для видання відповідного наказу
керівником вищого навчального закладу.
2.6. Прийом до вищих навчальних закладів на всі
освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно
від форми власності вищого навчального закладу та джерел
фінансування.
III. Вимоги до рівня освіти вступників
3.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного
та ветеринарно-медичного спрямувань) приймаються особи з повною
загальною середньою освітою.
3.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної
середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою
освітою.
3.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста приймаються особи, які здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра. На навчання для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного та
ветеринарно-медичного спрямувань також приймаються особи з повною
загальною середньою освітою.
3.4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний
рівень бакалавра або спеціаліста. На навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня магістра медичного та
ветеринарно-медичного спрямувань також приймаються особи з повною
загальною середньою освітою.
3.5. Вищі навчальні заклади мають право приймати на перший
(зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним
терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за
умови вступу на споріднену спеціальність, яка визначається
відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11.09.2007
N 1117 ( 1117-2007-п ) "Про затвердження Державного переліку
професій з підготовки кваліфікованих робітників у
професійно-технічних навчальних закладах" та від 20.06.2007 N 839
( 839-2007-п ) "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста" і
зазначається у правилах прийому до вищого навчального закладу.
3.6. Вищі навчальні заклади мають право приймати на перший
(зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з
нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста,
магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) за умови
вступу на споріднений напрям підготовки, який визначається
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007
N 839( 839-2007-п ) "Про затвердження переліку спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах
за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста" та
зазначається у правилах прийому до вищого навчального закладу.
IV. Правила прийому до вищого навчального закладу
4.1. Правила прийому до вищого навчального закладу
розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі
цих Умов, затверджуються керівником вищого навчального закладу не
пізніше 1 листопада календарного року, що передує року прийому на
навчання вступників, і погоджуються з Міністерством освіти і науки
України.
4.2. Правила прийому до вищого навчального закладу повинні
містити, зокрема:
перелік напрямів підготовки (спеціальностей), за якими вищий
навчальний заклад оголошує прийом на навчання, та кількість
напрямів підготовки (спеціальностей), на які прийматимуться заяви
від вступника для участі у конкурсному відборі на зарахування, та
ліцензовані обсяги за кожним напрямом підготовки (спеціальністю)
для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня, кількість місць у
гуртожитку та умови проживання вступників;
кількість місць для прийому на навчання зі скороченим
терміном за кожним напрямом підготовки (спеціальністю)
відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня;
порядок і строки прийому заяв і документів;
порядок проведення вступних екзаменів у передбачених цими
Умовами випадках;
порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування
вступників;
порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних
екзаменів, що проведені вищим навчальним закладом.
4.3. Правила прийому до вищого навчального закладу залежно
від статусу, типу та підпорядкування повинні містити:
порядок і строки прийому заяв і документів, поданих
іноземцями та особами без громадянства, які перебувають на
території України на законних підставах;
перелік конкурсних предметів із зазначенням профільних, з
яких вступники подаватимуть сертифікат Українського центру
оцінювання якості освіти для вступу на основі повної загальної
середньої освіти;
перелік конкурсних предметів із зазначенням профільних, з
яких проводяться вступні випробування для прийому на навчання за
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на основі
базової загальної середньої освіти;
порядок формування та показники для конкурсного відбору на
навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста
(магістра);
порядок проходження медичного огляду вступників до вищих
навчальних закладів, що проводять підготовку фахівців для галузей,
які потребують обов'язкового професійного медичного відбору, або
проходження зазначеного огляду в інших медичних установах;
порядок проходження психологічного обстеження, оцінки рівня
фізичної підготовки та медичний огляд військово-лікарською
(лікарсько-льотною) комісією вступників до вищих військових
навчальних закладів та до військових навчальних підрозділів вищих
навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян на посади
осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу для
проходження військової служби за контрактом, а також вищих
навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців для інших
утворених відповідно до законів України військових формувань, а
також органів внутрішніх справ, правоохоронних органів
спеціального призначення та Державної спеціальної служби
транспорту;
порядок та форми проведення творчих конкурсів для вступу на
навчання до вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку за
напрямами підготовки (спеціальностями) галузей знань: мистецтво,
культура, фізичне виховання, спорт і здоров'я людини, будівництво
і архітектура, журналістика та інформація, видавничо-поліграфічна
справа.
значення мінімальної кількості балів з кожного предмета у
сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних
екзаменів), з якими вступник може бути допущений до участі в
конкурсі або зарахований на навчання поза конкурсом, за
співбесідою, але не нижче 124 балів з непрофільних та профільних
предметів.
V. Строки прийому заяв та документів,
конкурсного відбору та зарахування на навчання
5.1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору
та зарахування на навчання визначаються правилами прийому до
вищого навчального закладу з урахуванням зазначеного.
5.2. Прийом заяв та документів від вступників на денну форму
навчання розпочинається 15 липня.
5.3. Прийом документів від вступників на денну форму навчання
на основі повної загальної середньої освіти закінчується 31 липня,
крім випадків, передбачених пунктами 5.4 та 5.5 цього розділу.
5.4. Прийом документів від осіб, які вступають на основі
повної загальної середньої освіти і мають складати вступні
екзамени у вищих навчальних закладах відповідно до пунктів 8.1,
8.2 розділу VIII цих Умов, закінчується 22 липня. Вступні екзамени
проводяться з 23 до 31 липня.
5.5. Прийом заяв та документів від осіб, які для вступу на
навчання мають проходити творчі конкурси у вищих навчальних
закладах відповідно до пунктів 7.3, 7.5 розділу VII цих Умов,
закінчується 22 липня. Творчі конкурси проводяться з 23 до
31 липня.
5.6. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на
навчання на основі базової загальної середньої освіти,
закінчується 22 липня. Вступні екзамени проводяться з 23 до
31 липня.
5.7. Рейтинговий список вступників, які вступають на основі
базової та повної загальної середньої освіти, із зазначенням
рекомендованих до зарахування, оприлюднюється не пізніше 1 серпня.
5.8. Строки прийому заяв та документів на навчання та
оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на
навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста,
магістра (на основі базової або повної вищої освіти), а також за
скороченими термінами відповідно до пунктів 3.5, 3.6 розділу III
цих Умов, визначаються правилами прийому до вищого навчального
закладу до початку навчального року.
5.9. Зарахування вступників на основі базової та повної
загальної середньої освіти на денну форму навчання за державним
замовленням здійснюються не пізніше 10 серпня за кошти фізичних та
юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення
відповідного напряму підготовки (спеціальності), але не пізніше
25 серпня.
5.10. Строки прийому заяв та документів на навчання без
відриву від виробництва (вечірнє, заочне, екстернат) визначаються
правилами прийому до вищого навчального закладу і становлять не
більше 30 днів. Зарахування проводиться не пізніше ніж через
15 днів після завершення прийому заяв та документів, протягом яких
проводиться конкурсний відбір.
VI. Порядок прийому заяв та документів
для вступу до вищих навчальних закладів
6.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до вищого
навчального закладу, в якій вказують напрям підготовки (у разі
вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,
спеціаліста, магістра) та форму навчання.
6.2. До заяви вступник додає:
документ державного зразка про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється
вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або
завірені копії;
медичну довідку за формою 086-о( va302282-99 ) або її копію;
шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
6.3. Вступники, які вступають на основі повної загальної
середньої освіти, додатково подають сертифікат Українського центру
оцінювання якості освіти (або його копію), виданий у поточному
році, з оцінками з предметів, що визначені правилами прийому до
вищого навчального закладу для конкурсного відбору щодо вступу на
обраний напрям підготовки (спеціальність). Вступники, які подають
сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче
встановленої цими Умовами та правилами прийому до вищого
навчального закладу мінімальної кількості балів, до участі у
конкурсному відборі не допускаються.
6.4. Особи, зазначені у пунктах 8.1, 8.2 розділу VIII цих
Умов, які не проходили зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних
конкурсних предметів, подають документи, що засвідчують їхнє право
на складання вступних екзаменів у вищому навчальному закладі.
6.5. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності
сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі
даних цього центру. Письмове підтвердження Українським центром
оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою
для відмови в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання
(анулювання наказу про зарахування).
6.6. Приймальна комісія розглядає документи вступників та
приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для
вступу на навчання до вищого навчального закладу.
6.7. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною
ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму
підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на
оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання
(вступних екзаменів) та наявності підстав для вступу поза
конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його
особистим підписом.
6.8. Паспорт громадянина України, паспорт громадянина України
для виїзду за кордон або інший документ, який засвідчує особу і
громадянство (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не
мають паспорта), та військовий квиток (посвідчення про приписку до
призовної дільниці) і документи, що підтверджують його право на
вступ, вступник пред'являє особисто.
6.9. Інші документи подаються вступником, якщо це викликано
обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними
напрямами підготовки (спеціальностями), установленими чинним
законодавством, у терміни, визначені для прийому документів.
6.10. При прийнятті на навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі
базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про
здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов'язковою
є процедура нострифікації документа про здобутий
освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством
освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих
документів здійснюється протягом першого року навчання.
6.11. Усі копії документів завіряються за оригіналами вищим
навчальним закладом, до якого вони подаються, або в установленому
законодавством порядку.
VII. Організація і проведення конкурсу
7.1. Приймальні комісії вищих навчальних закладів допускають
до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників,
які подають сертифікат Українського центру оцінювання якості
освіти (або його копію) з відповідних загальноосвітніх предметів з
результатами оцінювання їх знань у поточному році:
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста - не нижче 124 балів з непрофільних та профільних
предметів;
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра
(спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань) - не нижче 124 балів з непрофільних та профільних
предметів.
Вищий навчальний заклад на окремі напрями підготовки
(спеціальності) може встановити вищу кількість балів сертифіката з
профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник
допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на
навчання.
7.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної
загальної середньої освіти вступають до вищих навчальних закладів
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра
(спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), зараховуються бали сертифіката Українського центру
оцінювання якості освіти, виданого в поточному році, з:
української мови та літератури;
математики або історії України (відповідно до правил прийому
до вищого навчального закладу);
ще не менше одного предмета на кожний напрям підготовки
(спеціальність).
7.3. Для осіб, які вступають на навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямами підготовки
галузей знань "фізичне виховання, спорт і здоров'я людини",
"культура" (напрям підготовки - народна художня творчість),
"мистецтво", "журналістика та інформація" (напрям підготовки -
журналістика), "будівництво та архітектура" (напрям підготовки -
архітектура), зараховуються бали сертифіката Українського центру
оцінювання якості освіти, виданого в поточному році, з:
української мови та літератури;
математики або історії України (відповідно до правил прийому
до вищого навчального закладу);
ще не менше одного предмета або результати творчого конкурсу.
Один або два конкурсні предмети визначаються як профільні.
7.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної
загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,
зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання
якості освіти, виданого в поточному році, з української мови та
літератури та ще не менше одного предмета на кожну спеціальність.
Один або два конкурсні предмети визначаються як профільні.
7.5. Для осіб, які вступають на навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за
спеціальностями галузей знань "фізичне виховання, спорт і здоров'я
людини", "культура" (спеціальність - народна художня творчість),
"мистецтво", "видавничо-поліграфічна справа" (спеціальність -
дизайн друкованої продукції), "будівництво та архітектура"
(спеціальність - архітектурне проектування та внутрішній
інтер'єр), зараховуються бали сертифіката Українського центру
оцінювання якості освіти, виданого в поточному році, з:
української мови та літератури;
ще не менше одного предмета або результати творчого конкурсу.
7.6. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського
центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) визначається
правилами прийому до вищого навчального закладу з числа
загальноосвітніх предметів, з яких Український центр оцінювання
якості освіти проводитиме зовнішнє незалежне оцінювання навчальних
досягнень випускників навчальних закладів системи загальної
середньої освіти: українська мова та література, математика,
історія України, біологія, фізика, хімія, географія, іноземна мова
(англійська, німецька, французька, іспанська).
7.7. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної
загальної середньої освіти вступають для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра
(спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), враховується середній бал документа про повну
загальну середню освіту з округленням до десятих частин бала (за
12-бальною шкалою) шляхом додавання до суми балів сертифіката з
конкурсних предметів. Оцінки з документа про повну загальну
середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються
таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5"
відповідає "12". При використанні інших шкал оцінювання порядок
перерахунку визначає приймальна комісія вищого навчального
закладу.
7.8. При вступі на навчання на основі повної загальної
середньої освіти подання сертифікатів Українського центру
оцінювання якості освіти з результатами проходження у поточному
році незалежного оцінювання є обов'язковим, крім передбачених
пунктами 8.1, 8.2 розділу VIII цих Умов випадків.
7.9. Конкурсний бал особи, що вступає на основі повної
загальної середньої освіти, обчислюється як сума балів визначених
правилами прийому до вищого навчального закладу предметів із
сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти,
середнього бала документа про повну загальну середню освіту,
результатів творчих конкурсів та вступних екзаменів у передбачених
цими Умовами випадках.
7.10. При прийомі на навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра, а також при
прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого
спеціаліста, бакалавра перелік показників конкурсного відбору
визначається правилами прийому до вищого навчального закладу.
7.11. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
магістра на основі базової вищої освіти обов'язковим є складання
вступного екзамену з іноземної мови.
7.12. Зарахування до екстернату проводиться згідно з
Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах
України, затвердженим наказом Міністерства освіти від 08.12.95
N 340( z0001-96 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 03.01.96
за N 1/1026.
VIII. Допуск до участі у конкурсі
за результатами вступних екзаменів
на основі повної загальної середньої освіти
8.1. Право брати участь у конкурсі за результатами вступних
екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі або
за результатами зовнішнього незалежного оцінювання за їх вибором
мають особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди I та II
груп, діти-інваліди).
8.2. Право брати участь у конкурсі за результатами вступних
екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі в
разі їх неучасті у зовнішньому незалежному оцінюванні мають:
військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених
відповідно до законів України військових формувань, а також
правоохоронних органів спеціального призначення та Державної
спеціальної служби транспорту, звільнені з військової служби в рік
вступу до вищого навчального закладу;
військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського
складу, які проходять військову службу за контрактом - при вступі
на заочну форму навчання;
особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань,
що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього
незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки
України та Міністерством охорони здоров'я України, для яких
Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити
проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних
досягнень.
IX. Проведення вступних екзаменів
та творчих конкурсів
9.1. Для проведення відповідно до пунктів 3.1, 3.2 розділу
III цих Умов вступних екзаменів для вступників на основі базової
та повної загальної середньої освіти створюються предметні
екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань для
інших категорій вступників створюються атестаційні комісії.
9.2. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для
вступників, які вступають на основі базової загальної середньої
освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.
9.3. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для
вступників, які вступають на основі повної загальної середньої
освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
9.4. Програми творчих конкурсів розробляються і
затверджуються вищими навчальними закладами не пізніше як за
чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається
введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі
зазначених програм. Програми творчих конкурсів обов'язково
оприлюднюються на веб-сайтах вищих навчальних закладів.
9.5. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні
екзамени та творчі конкурси у визначений розкладом час, особи,
знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами
прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи
після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних
вступних екзаменах, творчих конкурсах та у конкурсному відборі не
допускаються.
9.6. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені
вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія цього
вищого навчального закладу, склад та порядок роботи якої
затверджується наказом його керівника.
X. Цільовий прийом до вищих навчальних закладів
10.1. Цільовий прийом організовується:
відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи"( 796-12 ) особи з числа потерпілих від
Чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях
радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з
планом цільової підготовки або договорами з підприємствами,
зараховуються поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського
центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче
встановленого правилами прийому до вищого навчального закладу
рівня;
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
29.06.99 N 1159( 1159-99-п ) "Про підготовку фахівців для роботи
в сільській місцевості";
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України та
Міністерства оборони України військовослужбовці військової служби
за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу,
випускники поточного року військового ліцею та ліцеїв з посиленою
військово-фізичною підготовкою зараховуються до вищих військових
навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих
навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян для
проходження військової служби за контрактом на посадах осіб
офіцерського, сержантського та старшинського складу.
10.2. Особи, які вступають до вищих навчальних закладів на
підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому
згідно з установленими квотами, додають направлення, видане
відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій (для закладів I - II рівнів акредитації -
відповідними органами освіти районних, районних у містах Києві та
Севастополі державних адміністрацій), а також міністерствами,
іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами,
організаціями, установами, що уклали договори з вищими навчальними
закладами відповідно до Закону України "Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи"( 796-12 ).
10.3. Установлена квота не повинна перевищувати 75 відсотків
обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з кожної
спеціальності у вищих сільськогосподарських, 50 відсотків - у
вищих педагогічних та у вищих навчальних закладах залізничного
транспорту, митної служби і 25 відсотків - в інших вищих
навчальних закладах.
10.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим
конкурсом на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів
молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного
та ветеринарно-медичного спрямувань). Конкурс відбувається
відповідно до суми набраних балів.
10.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим
конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.
10.6. Вищі навчальні заклади укладають угоди на цільову
підготовку за державним замовленням відповідно до чинного
законодавства України.
XI. Зарахування за співбесідою
11.1. За результатами співбесіди зараховуються до вищого
навчального закладу особи, яким Законом України "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи"( 796-12 ) надане таке право.
11.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб
затверджує голова приймальної комісії.
11.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до
зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на
загальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії
сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти.
XII. Зарахування вступників на основі базової
та повної загальної середньої освіти,
які досягли визначних успіхів
у вивченні профільних предметів
12.1. Зараховуються до вищого навчального закладу відповідно
до розділу XV цих Умов за умови подання сертифіката Українського
центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче
мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі
учасники міжнародних олімпіад, призери (особи, нагороджені
дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад з базових предметів, у тому числі:
основи інформатики - при вступі на напрями "прикладна
математика", "інформатика", "системний аналіз", "комп'ютерні
науки", "комп'ютерна інженерія", "програмна інженерія";
трудове навчання - при вступі на напрями "технологічна
освіта", "професійна освіта";
основи економіки - при вступі на напрями (спеціальності)
галузі знань "економіка та підприємництво";
основи правознавства - при вступі на напрями (спеціальності)
галузі знань "право";
історія - при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань,
для яких профільним визначено предмет "історія України";
біологія з екологією - при вступі на напрями (спеціальності),
для яких профільними визначено предмети "біологія", "хімія".
12.2. Таке право надається призерам Всеукраїнських та
учасникам міжнародних олімпіад, що відбулися у поточному
навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і
науки України.
XIII. Зарахування поза конкурсом
13.1. Зараховуються поза конкурсом:
особи, яким відповідно до Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"( 3551-12 )
надане таке право;
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а
також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 N 226
( 226-94-п ) "Про поліпшення виховання, навчання, соціального
захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування" (зі змінами);
інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років,
яким не протипоказане навчання за обраним напрямом
(спеціальністю), відповідно до Закону України "Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні"( 3551-12 );
особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи"( 796-12 ) надане таке право;
діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на
вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими
спеціальностями відповідно до Указу Президента України від
19.05.99 N 524 ( 524/99 ) "Про державну допомогу дітям, які
вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або
стали інвалідами на вугледобувних підприємствах";
діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших
військових формувань, працівників правоохоронних органів, які
загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до
Указу Президента України від 21.02.2002 N 157( 157/2002 ) "Про
додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни,
їх правового і соціального захисту, поліпшення
військово-патріотичного виховання молоді";
члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули
внаслідок аварії на орендному підприємстві "Шахта імені
О.Ф.Засядька", згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів
України від 09.01.2008 N 6( 6-2008-п ) "Деякі питання соціального
захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників";
особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення
престижності шахтарської праці"( 345-17 ) надане таке право.
13.2. Зазначені особи зараховуються поза конкурсом лише за
умови подання оригіналів сертифіката Українського центру
оцінювання якості освіти (одержанні відповідної кількості балів на
вступних випробуваннях, що проводить вищий навчальний заклад) не
нижче встановленої правилами прийому мінімальної кількості балів
(124 бали) та інших документів, які засвідчують право на прийом
поза конкурсом.
XIV. Право на першочергове зарахування
14.1. Право на першочергове зарахування до вищих навчальних
закладів мають:
особи, яким відповідно до Закону України "Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні"( 875-12 ) надане таке
право;
особи, яким відповідно до Указу Президента України від
21.02.2002 N 157( 157/2002 ) "Про додаткові заходи щодо посилення
турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального
захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді"
надане таке право;
особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону
дитинства"( 2402-14 ) надане таке право;
особи, яким відповідно до Указу Президента України від
12.09.2007 N 849( 849/2007 ) "Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року "Про основні
напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого
рівня населення у 2008 році" надане таке право;
особи, яким відповідно до Закону України "Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"
( 2011-12 ) надане таке право при вступі до вищих військових
навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних
закладів;
випускники старшої школи (повна загальна середня освіта),
нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на базі повної
загальної середньої освіти;
особи, які проживають на території населеного пункту, якому
відповідно до Закону України "Про статус гірських населених
пунктів в Україні"( 56/95-ВР ) надано статус гірського.
14.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за
черговістю, визначеною пунктом 14.1 цього розділу.
XV. Формування та оприлюднення
рейтингового списку вступників
15.1. Список вступників, які мають цільове направлення,
впорядковується за кількістю балів від більшого до меншого. У
списку виділяються вступники, які рішенням приймальної комісії
рекомендовані до зарахування відповідно до виділеної квоти.
15.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями
в такій послідовності:
особи, які мають право на зарахування поза конкурсом;
особи, рекомендовані до зарахування за результатами
співбесіди;
особи, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних
предметів;
особи, які зараховуються за конкурсом.
До рейтингового списку не включаються особи, рекомендовані до
зарахування на місця цільового прийому.
15.3. У межах кожної зазначеної в пункті 15.2 категорії
рейтинговий список впорядковується:
за конкурсним балом від більшого до меншого;
з урахуванням права на першочергове зарахування при
однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його
набуття.
15.4. У рейтинговому списку зазначаються:
прізвище, ім'я та по батькові вступника;
бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти
(вступних випробувань, що проводить вищий навчальний заклад) з
конкурсних предметів, середній бал документа про повну загальну
середню освіту;
результати творчих конкурсів, якщо такі передбачені;
наявність підстав для вступу поза конкурсом;
наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з
відміткою про результати співбесіди;
наявність визначних успіхів у вивченні профільних предметів
із зазначенням предмета та олімпіади;
наявність права на першочергове зарахування.
15.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом
розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та
веб-сайтах вищих навчальних закладів із зазначенням категорій
списку та конкурсного бала кожного вступника. Зазначені списки
оновлюються щодня протягом строку проведення конкурсного відбору.
XVI. Надання рекомендацій для зарахування
16.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку
вступників приймає рішення щодо рекомендування до зарахування на
навчання на місця державного замовлення. Рекомендації на
зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних
(юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників
на місця державного замовлення.
16.2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до
зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на
офіційних стендах приймальної комісії вищого навчального закладу.
16.3. Одночасно ця інформація оприлюднюється на веб-сайті
вищого навчального закладу.
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись
повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку
відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу.
16.4. За рекомендацією органів охорони здоров'я та
соціального захисту населення приймальна комісія вищого
навчального закладу розглядає питання про можливість зарахування
до вищих навчальних закладів понад державне замовлення за
результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання
інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також
створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною
формою.
XVII. Реалізація права вступників
на вибір місця навчання
17.1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі для
зарахування до декількох вищих навчальних закладів або на декілька
напрямів підготовки (спеціальностей) чи на різні форми навчання в
одному вищому навчальному закладі, впродовж п'яти календарних днів
після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування,
зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного
замовлення: подати оригінали документа про освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної
довідки та сертифіката Українського центру оцінювання якості
освіти до приймальної комісії вищого навчального закладу
(відбіркової комісії структурного підрозділу вищого навчального
закладу).
17.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома
освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або
спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за
різними формами навчання) оригінал документа про освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного
зразка, а також оригінали сертифіката Українського центру
оцінювання якості освіти зберігаються у вищому навчальному закладі
за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок
державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку
навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними
програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем
навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені
копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень
державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката
Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки.
Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному
закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого
навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів.
Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у
якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.
17.3. Особи, які в установлений строк (п'ять календарних
днів) не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали
документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка
до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів
Українського центру оцінювання якості освіти (не виконали вимог
для зарахування), утрачають право зарахування на навчання за
державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних
пільгових довгострокових кредитів.
XVIII. Коригування списку рекомендованих до зарахування
18.1. Після завершення встановленого строку вибору
вступниками місця навчання (п'ять календарних днів) приймальна
комісія вищого навчального закладу здійснює коригування списку
рекомендованих для зарахування осіб:
оголошує списки рекомендованих раніше вступників, які
виконали вимоги для зарахування;
відкликає надані раніше рекомендації вступникам, які не
виконали вимог для зарахування;
формує нові списки рекомендованих осіб з числа вступників,
які не отримували рекомендацію раніше, з урахуванням рейтингового
списку вступників на наявні місця.
18.2. Після виконання всіх вимог вступниками для зарахування
на навчання за державним замовленням у визначених обсягах
формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за
кошти юридичних та фізичних осіб.
Вступники, у яких було відкликано рекомендацію для
зарахування на місця державного замовлення, можуть бути
рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та
фізичних осіб.
Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та
фізичних осіб встановлюються приймальною комісією вищого
навчального закладу, але не пізніше 25 серпня.
18.3. Коригування рекомендацій до зарахування може
здійснюватися приймальною комісією протягом встановленого строку
зарахування відповідних категорій вступників.
18.4. Оголошення списків рекомендованих для зарахування
здійснюється відповідно до розділу XVI цих Умов.
XIX. Наказ про зарахування
19.1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником
вищого навчального закладу після виконання вступниками вимог для
зарахування за формою, встановленою Міністерством освіти і науки
України, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної
комісії і веб-сайті вищого навчального закладу.
19.2. Накази про зарахування на навчання на основі повної
загальної середньої освіти надсилаються до Міністерства освіти і
науки України.
19.3. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його
навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту
приймається за заявою вступника, що подається до приймальної
комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до
встановленої вищому навчальному закладу квоти.
XX. Особливості прийому та навчання
іноземців та осіб без громадянства
у вищих навчальних закладах України
20.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства
здійснюється згідно із Законом України "Про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства" ( 3929-12 ) (із змінами),
Указами Президента України від 25.03.94 N 112( 112/94 ) "Про
заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України
з суміжними прикордонними областями Російської Федерації" та від
03.06.94 N 271( 271/94 ) "Про заходи щодо розвитку економічного
співробітництва областей України з суміжними областями Республіки
Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки
Молдова", постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93
N 136( 136-93-п ) "Про навчання іноземних громадян в Україні" (із
змінами) та від 05.08.98 N 1238( 1238-98-п ) "Про затвердження
Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на
навчання до вищих навчальних закладів". Іноземці, яким надаються
державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними
програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України,
приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти
і науки в межах обсягів державного замовлення.
20.2. Іноземці українського походження, які отримали
направлення на навчання від українських національно-культурних
товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України за
напрямами підготовки галузей знань "педагогічна освіта",
"мистецтво", "гуманітарні науки", "журналістика та інформація",
"соціально-політичні науки" користуються такими самими правами на
здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі
на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у
конкурсі щодо зарахування на навчання з кількістю балів
сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або з
кількістю балів вступних екзаменів відповідно до пунктів 8.1, 8.2
розділу VIII цих Умов.
20.3. При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності)
іноземці українського походження, які отримали направлення на
навчання від українських національно-культурних товариств,
користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й
громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад
із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких
визначено вищим навчальним закладом як профільне для вступу на
обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).
XXI. Особливості прийому до військових
навчальних закладів та структурних
підрозділів, вищих навчальних закладів,
які здійснюють підготовку фахівців
для Збройних Сил України, Міністерства
внутрішніх справ України, Служби безпеки України,
Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи
21.1. Правила прийому до вищих військових навчальних закладів
та/або розділи правил прийому до військових навчальних підрозділів
вищих навчальних закладів щодо підготовки громадян для проходження
військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського,
сержантського та старшинського складу також узгоджуються з
Міністерством оборони України.
21.2. Строки прийому документів вступників на денну форму
навчання для вступу на навчання до вищих військових навчальних
закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних
закладів, що здійснюють підготовку громадян для проходження
військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського,
сержантського та старшинського складу, визначаються Міністерством
освіти і науки України та Міністерством оборони України.
21.3. Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні
підрозділи вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку
громадян для проходження військової служби за контрактом на
посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу у
Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених
відповідно до законів України, приймають на навчання за
відповідними програмами підготовки осіб, які мають повну загальну
середню освіту та відповідають установленим вимогам проходження
військової служби.
21.4. Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні
підрозділи вищих навчальних закладів приймають на навчання
військовослужбовців військової служби за контрактом рядового,
сержантського та старшинського складу за окремим конкурсом на
місця державного замовлення для підготовки фахівців за напрямами
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, що визначаються щороку
Міністерством освіти і науки України та Міністерством оборони
України.
21.5. Вступники з числа осіб, які не є військовослужбовцями,
що виявили бажання вступити до вищих військових навчальних
закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних
закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб
офіцерського складу для проходження військової служби за
контрактом, для оформлення особової справи кандидата на навчання
подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за
місцем проживання у період з 1 січня до 1 червня року вступу.
Вступники з числа військовослужбовців подають рапорт за командою з
1 лютого до 1 квітня року вступу.
XXII. Додаткове зарахування до вищих навчальних
закладів та зберігання робіт вступників
22.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять
протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого
навчального закладу. На звільнені при цьому місця може проводитися
додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати
Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали
вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад) до
цього чи іншого вищого навчального закладу і не пройшли за
конкурсом на навчання.
22.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної
відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних
екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах,
які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року,
потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник
рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за
результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи
надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним
запитом.
XXIII. Забезпечення відкритості та прозорості
при проведенні прийому до вищих навчальних закладів
23.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути
присутніми представники засобів масової інформації не більше двох
осіб від одного засобу. Правилами прийому до вищого навчального
закладу може бути визначено порядок акредитації журналістів у
приймальній комісії.
23.2. Громадські організації можуть звернутися до
Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права
вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські
організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки
України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх
спостерігачів. Приймальні комісії зобов'язані створити належні
умови для присутності громадських спостерігачів на своїх
засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з
документами, які надаються членам комісії до засідання.
23.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про
засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В
особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку
засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання
оприлюднюється.
23.4. Подання вступником недостовірних персональних даних,
недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза
конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування
за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про проходження
зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування
студента.
23.5. Інформування громадськості про хід подання заяв на
вступ до вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації
здійснюється за допомогою інформаційної системи "Конкурс".
Приймальні комісії зобов'язані щодобово подавати інформаційні
звіти до системи "Конкурс".
 
Заступник директора
департаменту вищої освіти                                          Ю.М.Коровайченко
Категорія: Закони України про освіту | Додав: Moder (11.07.2012)
Переглядів: 657 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0