Вітаю Вас Гість!
Вівторок, 21.05.2024, 13:09
Головна | Реєстрація | Вхід | RSS

Меню сайту

Категорії розділу

Форма входу

Наше опитування

Яким проблемам інвалідів слід приділити увагу на нашому сайті
Всього відповідей: 129

Пошук

Друзі сайту

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей

Головна » Статті » Законодавча база щодо інвалідів » Закони України про освіту

Проект про освіту інвалідів, розумово відсталих
Проект
Вноситься народним
депутатом України
Самойлик К.С.
(реєстраційна картка №420)
 

ЗАКОН України

«Про освіту осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (спеціальну освіту)»

Цей Закон спрямований на забезпечення права осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на рівний доступ до початкової загальної, базової загальної, повної загальної середньої освіти шляхом створення спеціальних умов для їх навчання, адаптації та інтеграції у суспільство.
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Законодавство України у сфері спеціальної освіти
1. Законодавство України у сфері спеціальної освіти базується на Конституції України і складається із законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», «Про охорону дитинства», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», цьому Закону, інших нормативно-правових актах та міжнародних договорах України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.
2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми міжнародного договору.
Стаття 2. Визначення термінів
1.У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
вада – фізичне або розумове порушення, яке обмежує соціальну діяльність особистості, підтверджене у порядку, встановленому законодавством України;
тяжка вада – підтверджене в установленому порядку порушення фізичного чи розумового розвитку, виражене такою мірою, що навчання відповідно до державних освітніх стандартів для осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, є недоступним;
складна вада - поєднання двох або більше порушень фізичного та (або) розумового розвитку в однієї особи;
особа, яка потребує корекції фізичного та (або) розумового розвитку – особа з фізичними та (або) розумовими порушеннями, які обмежують її навчальну та соціальну діяльність;
корекція фізичного та (або) розумового розвитку – система психолого-педагогічних, лікувально-профілактичних заходів для виправлення, подолання та запобігання наслідків порушеного розвитку;
психолого-педагогічна реабілітація – система психолого-педагогічних заходів, спрямованих на відновлення недорозвинених чи порушених функцій, що обмежують життєдіяльність;
спеціальна освіта – процес здобуття освіти відповідного рівня особами, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, в спеціальних умовах;
спеціальні умови – безперешкодний доступ до навчальних та інших приміщень, спеціальні навчальні програми, підручники, наочно-дидактичні посібники, методи навчання, індивідуальні та колективного користування технічні засоби корекції та навчання, відповідне кадрове забезпечення;
інтегроване навчання – спільне навчання осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та осіб, які такої корекції не потребують, за програмами загальноосвітніх навчальних закладів та наявності відповідного кадрового забезпечення;
інклюзивне навчання – спільне навчання осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та осіб, які такої корекції не потребують, у спеціальних умовах;
спеціальний загальноосвітній навчальний заклад - навчальний заклад для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
спеціальний клас – окремий клас у загальноосвітньому навчальному закладі для навчання осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, у спеціальних умовах.
Стаття 3. Державна політика у сфері спеціальної освіти
1. Державна політика у сфері спеціальної освіти спрямована на:
- забезпечення особам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, необхідних умов для здобуття початкової загальної, базової, повної загальної середньої безоплатної освіти відповідно до їх здібностей, інтересів і можливостей;
- створення умов для інтегрованого та інклюзивного навчання осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, виходячи з пріоритету збереження права дитини виховуватись у сім’ї;
- збереження та розвиток мережі загальноосвітніх навчальних закладів різних типів з метою забезпечення варіативності форм здобуття освіти особами, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
- забезпечення педагогічним та науково-педагогічним працівниками та іншим категоріям працівників закладів освіти гарантії та соціальний захист відповідно до законодавства.
2. Реалізація державної політики щодо освіти осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, здійснюється відповідно до законодавства в галузі освіти і науки.
Розділ IІ. УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ
Стаття 4. Органи управління у сфері спеціальної освіти
1.Управління спеціальною освітою здійснюється:
- спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки у складі окремого структурного підрозділу;
- іншими центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є навчальні заклади;
- Радою міністрів Автономної Республіки Крим, Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим;
- обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями та підпорядкованими їм органами управління освіти і науки, у складі яких створюється окремий структурний підрозділ;
- органами місцевого самоврядування.
Стаття 5. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері спеціальної освіти
1. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері спеціальної освіти визначаються відповідно до законодавства у галузі освіти і науки.
2. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки:
розробляє, затверджує і контролює додержання Державних стандартів освіти;
встановлює термін навчання у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
розробляє та погоджує в установленому порядку державні нормативи матеріально-технічного та фінансового забезпечення здобуття освіти у спеціальних умовах особами, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, у навчальних закладах всіх типів;
затверджує типові положення про спеціальні загальноосвітні навчальні заклади, навчально-реабілітаційні центри, положення про інтегроване та інклюзивне навчання та інші;
визначає статус спеціальних засобів навчання та спілкування (дактильно-жестового мовлення для осіб з вадами слуху, системи Брайля для осіб з вадами зору).
3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в галузі загальної середньої освіти в межах їх компетенції забезпечують:
створення спеціальних умов для освіти осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, відповідно до державних нормативів матеріально-технічного та фінансового забезпечення;
транспортними засобами і транспортування осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, до навчальних закладів;
архітектурну доступність приміщень навчальних закладів, де здійснюється навчання осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
здійснення контролю за додержанням законодавства у сфері спеціальної освіти, визначення перспектив її розвитку, прогнозування мережі навчальних закладів через спеціальний структурний підрозділ, створений в обласних, міських, районних органах управління освітою.
Стаття 6. Контроль за діяльністю навчальних закладів для осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
1. Державний контроль за діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчаються особи, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. здійснюється відповідно до законодавства у сфері загальної середньої освіти.
Розділ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ
Стаття 7. Форми здобуття освіти особами, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
1. Особи, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, відповідно до законодавства можуть здобувати освіту у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів за груповою, індивідуальною, дистанційною формами навчання.
2. Для осіб, які за станом здоров’я тимчасово або постійно не можуть відвідувати навчальні заклади, органи управління освітою за висновками відповідної лікувально-профілактичної установи або психолого-медико-педагогічної консультації організовують навчання за індивідуальною формою.
Положення про індивідуальне навчання розробляє спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.
3. При організації спеціальної освіти осіб, які потребують корекції фізичної та (або) розумового розвитку, допускається можливість поєднання групової та індивідуальної форм навчання.
Рішення про поєднання двох форм навчання приймає відповідний орган управління освітою з урахуванням рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації.
Стаття 8. Навчальні заклади для здобуття освіти особами, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
1. Особи, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, можуть навчатися у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах (школи, школи-інтернати), загальноосвітніх навчальних закладах всіх типів (загальноосвітні школи, гімназії, ліцеї, колегіуми та інші), навчально-реабілітаційних центрах.
2.Особливості функціонування, порядок прийому, комплектування учнями (вихованцями), режиму роботи, фінансування, кадрового забезпечення та інше закладів, у яких навчаються особи, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки та погоджуються у встановленому порядку.
Стаття 9. Спеціальні загальноосвітні навчальні заклади
1. Для осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, з урахуванням індивідуальних особливостей створюються такі спеціальні загальноосвітні навчальні заклади (школи, школи-інтернати):
з тяжкими порушеннями мовлення;
з порушеннями слуху;
з порушеннями зору;
із затримкою психічного розвитку (інтенсивної педагогічної корекції);
з розумовою відсталістю;
з порушеннями опорно-рухового апарату;
зі складними порушеннями (сліпоглухі, аутичні діти та інші).
2. Перелік спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів та термін навчання в них визначається центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров`я.
3. Утримання у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, здійснюється за рахунок держави.
Стаття 10. Навчально-реабілітаційний центр
1. Навчально-реабілітаційний центр – загальноосвітній навчальний заклад для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, а також спеціальних умов для навчання, утримання, медичного обслуговування, психолого-педагогічної реабілітації, соціальної адаптації.
2.Засновником навчально-реабілітаційного центру за наявності учнів (вихованців) з тяжкими, складними вадами та з урахуванням особливості навчально-виховного, реабілітаційного процесу може встановлюватися відповідна структура, штати, режим роботи та інше.
Стаття 11. Навчання осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, у загальноосвітніх навчальних закладах
1. Особи, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, можуть здобувати освіту відповідного рівня у загальноосвітніх навчальних закладах разом із однолітками шляхом організації інтегрованого або інклюзивного навчання.
2. Загальноосвітній навчальний заклад створює спеціальні умови для інтегрованого та інклюзивного навчання осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку відповідно до встановлених державних нормативів матеріально-технічного та фінансового їх забезпечення.
3. У загальноосвітньому навчальному закладі, в якому створені спеціальні умови для навчання осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, відкриваються: спеціальні класи, класи з інтегрованим навчанням, класи з інклюзивним навчанням.
4. Наповнюваність класів з інтегрованим або інклюзивним навчанням не повинна перевищувати 20 учнів. Кількість учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку не повинна перевищувати 20 відсотків від загальної кількості учнів у класі.
5. До штатного розпису загальноосвітніх навчальних закладах, з інтегрованим, інклюзивним навчанням осіб, які потребують фізичного та (або) розумового розвитку, вводиться посада вчителя-дефектолога з розрахунку одна посада на один клас з інтегрованим або інклюзивним навчанням.
6. До штатного розпису загальноосвітніх навчальних закладах, з інтегрованим, інклюзивним навчанням осіб, які потребують фізичного та (або) розумового розвитку, та самостійно не пересуваються вводиться посада соціального працівника.
7. При визначенні граничних обсягів бюджетного фінансування загальноосвітніх навчальних закладів враховуються додаткові витрати на навчання осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. Нормативи та норми, що використовуються для складання кошторисів навчальних закладів, розробляються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади і затверджуються в установленому порядку.
Стаття 11. Державні стандарти освіти
1. Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, встановлює державні вимоги до змісту освіти таких дітей, а також державні гарантії у набутті такої освіти.
Базовий навчальний план початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, визначає структуру обов`язкової складової змісту освіти відповідно до державних вимог щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів з урахуванням особливостей психофізичного розвитку таких дітей і інваріантна складова його передбачає години для проведення корекційно-розвиткових занять, що зумовлено особливістю організації навчально-виховного процесу з такими учнями.
2. Державні вимоги до рівня базової і повної загальної середньої освіти учнів і випускників, із числа осіб, які потребують корекції, фізичного та (або) розумового розвитку, та гарантії держави у її досягненні визначаються у Державному стандарті базової і повної середньої освіти.
Базовий навчальний план основної і старшої школи для осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, розробляється відповідно до Базового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів ІІ-ІІІ ступенів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, з урахуванням особливостей психофізичного розвитку таких дітей і інваріантна складова його передбачає години для проведення корекційно-розвиткових занять.
Базовий навчальний план основної і старшої школи для осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки.
Стаття 12 Державна підсумкова атестація осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
1. Державна підсумкова атестація осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку проводиться відповідно до законодавства у галузі загальної середньої освіти.
2. Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку визначаються і затверджуються спеціально повноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.
Стаття 13. Навчання осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку в лікувально-профілактичних установах
1. З метою реалізації права громадян на освіту, створення умов для її здобуття органи управління освітою та органи охорони здоров’я зобов’язані організовувати навчання осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку та перебувають на тривалому лікуванні в лікувально-профілактичних установах.
2. Порядок навчання осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, у лікувально-профілактичних установах розробляється спільно спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров`я.
Розділ ІУ. Система корекційно-розвиткової, консультативно-методичної роботи у сфері спеціальної освіти
Стаття 14. Центри корекційно-розвиткової роботи
1. Для системної консультативно-методичної роботи з дітьми, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, їх батьками, опікунами та піклувальниками, педагогічними працівниками, іншими учасниками навчально-виховного процесу в системі освіти створюються Центри корекційно-розвиткової роботи.
Центри корекційно-розвиткової роботи здійснюють консультативно-діагностичну, педагогічну, корекційно-розвиткову, соціально-психологічну, методичну, інформаційно-аналітичну, профілактичну (виявлення дітей) та іншу діяльність.
2.Центри корекційно-розвиткової роботи створюються в Автономній Республіці Крим, у кожній області, у містах Києві, Севастополі, у районах (містах), підпорядковуються і фінансуються відповідним органом управління освітою.
3. Обов`язковим структурним підрозділом Центру корекційно-розвиткової роботи є психолого-медико-педагогічна консультація.
4. Психолого-медико-педагогічна консультація на основі висновку відповідної медичної установи визначає особливості психофізичного розвитку дитини та відповідні форми, методи, зміст її навчання.
5. Для координації діяльності республіканського (Автономна Республіка Крим), обласних, міських, районних (міських) центрів корекційно-розвиткової роботи при спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади в галузі освіти і науки створюється Всеукраїнський центр корекційно-розвиткової роботи, який фінансується з державного бюджету.
Всеукраїнський центр корекційно-розвиткової роботи здійснює координування діяльності, науково-методичне забезпечення центрів корекційно-розвиткової роботи, розроблення та впровадження методик вивчення особливостей психофізичного розвитку дітей; ведення банку даних дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, організацію підвищення кваліфікації працівників центрів корекційно-розвиткової роботи; беруть участь у науково-педагогічних дослідженнях щодо навчання та комплексної реабілітації дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.
5. Типові Положення про Всеукраїнський, республіканський (Автономна Республіка Крим), обласний, міський, районний центри корекційно-розвиткової роботи, Типові штатні нормативи розробляються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки та погоджуються в установленому порядку.
Стаття 15. Логопедична допомога
1. Учням загальноосвітніх навчальних закладів всіх типів, які мають різні порушення мовлення, надається логопедична допомога.
2. Логопедична допомога здійснюється шляхом:
введення в штати загальноосвітніх навчальних закладів всіх типів посади вчителя-логопеда;
створення в структурі органів управління освітою логопедичних пунктів.
2. Типове положення про логопедичну допомогу розробляється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки та погодженим в установленому порядку.
Стаття 16. Права батьків, опікунів, та піклувальників) осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
Батьки, опікуни та піклувальники осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, мають право:
- бути присутніми при вивченні психофізичного розвитку дитини у Центрі корекційно-розвиткової роботи, брати участь у обговоренні результатів обстеження та рекомендації;
- брати участь у розробленні та реалізації індивідуальних навчальних програм;
- бути присутніми за погодженням з керівництвом загальноосвітнього навчального закладу уроки з метою одержання спеціальних знань для більш ефективного виховання і розвитку дитини в сім`ї;
Розділ V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ ОСОБАМИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ КОРЕКЦІЇ ФІЗЧИНОГО ТА (АБО) РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ
Стаття 17. Фінансування спеціальної освіти
1. Фінансування загальноосвітніх навчальних закладів, де навчаються особи, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, здійснюється засновниками на основі державного нормативу фінансування, що розробляється центральним органом державної виконавчої влади у галузі фінансів та економіки з урахуванням спеціальних умов навчання осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.
2. Кошти на задоволення освітніх потреб осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку передбачаються центральним уповноваженим органом виконавчої влади у сфері фінансів за рахунок коштів державного бюджету.
3. Нормативи фінансування спеціальної освіти за рахунок коштів державного бюджету встановлюються відповідно до законодавства.
Стаття 18. Науково-методичне забезпечення освіти осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
1. Науково-методичне забезпечення освіти осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, здійснюється відповідно до законодавства в галузі освіти і науки.
2. Розроблення та видання підручників і навчальних посібників для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів, навчально-реабілітаційних центрів здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, виділених в ньому окремим рядком.
3. Для розроблення науково-методичних засад здобуття освіти особами, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, державним бюджетом передбачається фінансування відповідних наукових досліджень.
Розділ VI. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ КАДРАМИ
Стаття 19. Підготовка фахівців у сфері спеціальної освіти
1. Підготовка та курсова перепідготовка фахівців у сфері спеціальної та корекційної освіти здійснюються вищими навчальними закладами відповідно до Закону України «Про вищу освіту».
2. Обов’язковим компонентом навчальних планів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації є курс «Основи корекційної педагогіки» .
Стаття 20. Гарантії держави педагогічним працівникам
1. Державні гарантії педагогічним працівникам у сфері спеціальної освіти визначаються відповідно до законодавства у галузі освіти.
2. Педагогічним працівникам, які навчають осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, в тому числі у загальноосвітніх закладах з інтегрованим та інклюзивним навчанням здійснюється оплата праці за підвищеними на 25-30% тарифними ставками (окладами) з урахуванням особливих умов роботи.
3. Незрячий або нечуючий педагогічний працівник забезпечується секретарем (перекладачем).
Розділ VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Стаття 21. Міжнародне співробітництво України у сфері спеціальної освіти
Органи управління освітою, установи і навчальні заклади системи загальної середньої освіти мають право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв`язки з органами управління освітою та навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями,фондами у встановленому законодавством порядку.
Розділ VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування крім:
частин п`ятої – шостої статті 11 щодо введення посад вчителя дефектолога, соціального працівника, яка вступає в дію з 1 вересня 2009 року;
статті 14, яка вступає в дію з 1 січня 2010 року;
частини другої та третьої статті 20 щодо підвищення заробітної плати, та забезпечення секретарем, яка вступає в дію з 1 січня 2009 року.
2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України протягом року з дня набрання чинності цим Законом:
- підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність з цим Законом;
- привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
- забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону, в частині створення в центральному органі виконавчої влади в галузі освіти і науки структурного підрозділу – департаменту спеціальної освіти та інтернатних закладів;
- забезпечити прийняття центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, а також перегляд і скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
Категорія: Закони України про освіту | Додав: Moder (11.07.2012)
Переглядів: 1916 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0