Вітаю Вас Гість!
Вівторок, 21.05.2024, 13:26
Головна | Реєстрація | Вхід | RSS

Меню сайту

Категорії розділу

Форма входу

Наше опитування

Яким проблемам інвалідів слід приділити увагу на нашому сайті
Всього відповідей: 129

Пошук

Друзі сайту

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей

Головна » Статті » Законодавча база щодо інвалідів » Закони України про освіту

Старий наказ МОН від 2008 року
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

02.09.2008 N 802
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 вересня 2008 р.
за N 892/15583
 
Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України
 
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 1065 від 25.11.2008 )
На виконання статті 18 Закону України "Про вищу освіту" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 25.12.2007 N 1172 "Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.12.2007 за N 1413/14680 (із змінами).
3. Адміністративно-господарському департаменту (Ханюк В.А.) у встановленому порядку зробити відмітку в архівних справах.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Шинкарука В.Д.
Міністр І.О.Вакарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
02.09.2008 N 802
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 вересня 2008 р.
за N 892/15583
УМОВИ
прийому до вищих навчальних закладів України
1. Ці Умови є обов'язковими для вищих навчальних закладів незалежно від форми власності та підпорядкування, що акредитовані за I-IV рівнями або отримали ліцензію на надання освітніх послуг з підготовки фахівців за напрямами (спеціальностями), затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 24.05.97 N 507 "Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями" (із змінами), від 13.12.2006 N 1719 "Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра" (із змінами) та від 20.06.2007 N 839 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста".
Громадяни України мають право на безоплатну освіту в усіх державних та комунальних навчальних закладах незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин, їм гарантується здобуття на конкурсній основі вищої освіти всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів у вищих навчальних закладах за кошти державного бюджету в межах вимог державних стандартів, якщо вищу освіту за цим освітньо-кваліфікаційним рівнем громадянин здобуває вперше.
Громадяни України, які за станом здоров'я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов'язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних навчальних закладах.
2. До вищих навчальних закладів України приймаються громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.
3. Прийом до вищих навчальних закладів I рівня акредитації (технікумів, училищ та прирівняних до них закладів) здійснюється для підготовки фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
Прийом до вищих навчальних закладів II рівня акредитації (коледжів та прирівняних до них закладів) здійснюється для підготовки фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та за напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.
Прийом до вищих навчальних закладів III рівня акредитації (університетів, академій, консерваторій, інститутів та прирівняних до них закладів) здійснюється для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також за окремими спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня магістра.
Прийом до вищих навчальних закладів IV рівня акредитації здійснюється для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра.
4. До участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів допускаються особи, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту.
Особи з базовою загальною середньою освітою приймаються на перший курс вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації для навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти.
Вищі навчальні заклади мають право приймати осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень - кваліфікований робітник, для навчання із скороченим терміном підготовки молодшого спеціаліста за умови обрання ними відповідного напряму підготовки.
Вищі навчальні заклади II-IV рівнів акредитації мають право зараховувати на конкурсній основі на перший курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, зокрема для продовження навчання із скороченим терміном підготовки бакалавра за умови вступу на відповідний напрям підготовки.
Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра здійснюється на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.
Прийом на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань здійснюється на базі повної загальної середньої освіти.
Прийом на підготовку за кошти фізичних (юридичних) осіб фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра здійснюється також на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.
Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу, приймають на навчання за відповідними програмами підготовки осіб, які відповідають установленим вимогам проходження військової служби. Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів приймають на навчання без відриву від служби військовослужбовців військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу за окремим конкурсом на місця державного замовлення для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, що визначаються щорічним наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства оборони.
5. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (із змінами), постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 N 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні" (із змінами) та від 05.08.98 N 1238 "Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів", Указів Президента України від 25.03.94 N 112 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації" та від 03.06.94 N 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова". Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки в межах обсягів державного замовлення.
При прийнятті на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста, магістра осіб, які подають документ про здобутий в іноземних державах освітньо-кваліфікаційний рівень, обов'язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.
Іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України за напрямами підготовки галузей знань "педагогічна освіта", "мистецтво", "гуманітарні науки", "журналістика та інформація", "соціально-політичні науки" користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання з кількістю балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або з кількістю балів вступних випробувань відповідно до пункту 16 цих Умов.
При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено вищим навчальним закладом як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).
6. Прийом до вищих навчальних закладів на всі освітньо-професійні програми підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра здійснюється за конкурсом незалежно від форми власності вищого навчального закладу та джерел фінансування навчання.
7. Фінансування підготовки фахівців у вищих навчальних закладах здійснюється:
за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;
за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;
за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.
Обсяги прийому на навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра за рахунок видатків державного бюджету визначаються щороку міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких перебувають вищі навчальні заклади, з урахуванням видатків державного бюджету.
Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої вищому навчальному закладу квоти.
8. Цільовий прийом при вступі до вищих навчальних закладів організовується:
( Абзац перший пункту 8 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 1065 від 25.11.2008 )
відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (із змінами) особи з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або договорами з підприємствами, зараховуються поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не нижчою встановленого правилами прийому до вищого навчального закладу рівня відповідно до пункту 16 цих Умов;
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 N 1159 "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості" (із змінами). Місця для цільового прийому виділяються в межах обсягу підготовки за державним замовленням відповідно до установлених квот.
( Абзац третій пункту 8 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 1065 від 25.11.2008 )
Установлена квота не повинна перевищувати 75 відсотків обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з кожної спеціальності у вищих сільськогосподарських, 50 відсотків - у вищих педагогічних та у вищих навчальних закладах залізничного транспорту, митної служби і 25 відсотків - в інших вищих навчальних закладах.
( Абзац четвертий пункту 8 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 1065 від 25.11.2008 )
Вищі навчальні заклади укладають угоди на цільову підготовку за державним замовленням відповідно до чинного законодавства України.
( Абзац п'ятий пункту 8 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 1065 від 25.11.2008 )
9. Організацію прийому вступників до вищого навчального закладу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом керівника вищого навчального закладу, який є її головою.
Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженим його керівником.
Конкурсний відбір вступників з загальноосвітніх предметів, визначених у правилах прийому до вищого навчального закладу відповідно до пункту 16 цих Умов, здійснюється приймальними комісіями за сумою балів, зазначених у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти, виданих вступникам у поточному році.
Додаткових вступних випробувань із загальноосвітніх предметів вищі навчальні заклади не проводять (крім випадків, передбачених пунктом 16 цих Умов).
Для проведення вступних випробувань для окремих категорій вступників, визначених пунктом 16 цих Умов створюються предметні екзаменаційні комісії вищого навчального закладу.
Для проведення вступних випробувань на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра, а також за скороченими програмами підготовки бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, скороченими програмами молодшого спеціаліста на базі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник відповідно до пункту 16 цих Умов створюються атестаційні комісії. Склад предметних екзаменаційних і атестаційних комісій затверджується керівником вищого навчального закладу. Повноваження приймальної комісії, предметних екзаменаційних і атестаційних комісій та структурних підрозділів вищого навчального закладу з питань організації прийому до вищого навчального закладу визначаються керівником відповідно до положення про приймальну комісію.
Вищий навчальний заклад має право оголошувати прийом вступників тільки за наявності ліцензії на здійснення освітньої діяльності за відповідними напрямами підготовки та спеціальностями і зобов'язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності певного напряму.
Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності певного напряму фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.
10. Вищий навчальний заклад відповідно до законодавства України, у тому числі цих Умов і власних статутів не пізніш як до 1-го листопада календарного року, що передує року проведення прийому на навчання розробляє власні правила прийому на навчання. Правила прийому затверджуються керівником вищого навчального закладу, який є головою приймальної комісії, після чого примірник правил у триденний строк надсилається до Міністерства освіти і науки та інших центральних органів виконавчої влади за підпорядкуванням.
( Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 1065 від 25.11.2008 )
Правила прийому до вищих військових навчальних закладів та/або розділи правил прийому до військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів щодо підготовки громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу розробляються приймальною комісією та узгоджуються з Міністерством оборони.
У правилах прийому до вищого навчального закладу обумовлюються:
перелік напрямів підготовки (спеціальностей), за якими вищий навчальний заклад оголошує прийом документів відповідно до виданої Міністерством освіти і науки ліцензії;
перелік загальноосвітніх предметів, з яких вступники подаватимуть сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти та/або вищі навчальні заклади проводитимуть вступні випробування відповідно до пункту 16 цих Умов, система оцінювання знань;
порядок організації конкурсу на відповідну форму навчання за напрямами підготовки (спеціальностями) та порядок зарахування вступників, які за інших рівних умов (набрали однаковий конкурсний бал) мають переважне право на зарахування (відповідно до пункту 24 цих Умов);
порядок конкурсного відбору та зарахування вступників на базі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів - кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, бакалавр (відповідно до пункту 16 цих Умов);
порядок і терміни розгляду заяв і документів, поданих іноземцями (відповідно до пункту 5 цих Умов);
порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені вищим навчальним закладом (відповідно до пункту 26 цих Умов);
порядок проходження огляду медичної комісії вступниками до вищих навчальних закладів, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов'язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах;
порядок проходження психологічного обстеження та оцінки рівня фізичної підготовки вступників до вищих військових навчальних закладів та до військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом;
порядок прийому на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра (відповідно до пункту 16 цих Умов).
11. Строки прийому документів, сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (проведення вступних випробувань відповідно до пункту 16 цих Умов) та зарахування визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу з урахуванням нижчезазначеного.
Прийом документів на денну форму навчання розпочинається 29 червня і закінчується:
а) для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань):
19 липня - у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу (документ про здобуту повну загальну середню освіту та сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти подаються вступником при прибутті до вищого навчального закладу);
29 липня - у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації;
б) 5 серпня - для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста.
Конкурс сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та вступні випробування (для визначених у пункті 16 цих Умов прийому категорій вступників) на денну форму навчання проводиться:
а) для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань):
з 20 липня - у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу;
з 30 липня - у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації;
вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку фахівців з мистецтва, архітектури, можуть самостійно встановлювати строки творчих конкурсів, але не раніше ніж з 10 липня, за умови подання абітурієнтом сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти із загальноосвітніх предметів.
( Пункт 11 доповнено абзацом одинадцятим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 1065 від 25.11.2008 )
б) для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста з 6 серпня.
Зарахування на денну форму навчання проводиться:
а) для навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань):
до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу, - не пізніше 1 серпня;
до вищих навчальних закладів II-IV рівнів акредитації - не пізніше 10 серпня;
б) для навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста - не пізніше 22 серпня.
Прийом документів, проведення вступних випробувань та зарахування на навчання до вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які є в структурі вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, можуть здійснюватися у строки, визначені приймальною комісією, у межах термінів, встановлених цими Умовами для даного вищого навчального закладу.
Прийом документів, проведення фахових вступних випробувань та зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра проводяться до 5 серпня (за згодою Міністерства освіти і науки, наданою на прохання керівників цих закладів, - до 30 серпня).
Строки прийому документів та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти на навчання без відриву від виробництва (вечірнє, заочне, екстернат) установлює вищий навчальний заклад. Прийом документів розпочинається не раніше ніж за 30 днів до початку конкурсу. Зарахування проводиться не пізніше ніж через 10 днів після закінчення конкурсу.
Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти від 08.12.95 N 340, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 03.01.96 за N 1/1026.
12. Вступники особисто подають заяву про вступ до вищого навчального закладу, у якій вказують напрям підготовки (спеціальність - у разі вступу на спеціальності медичного та ветеринарно-медичного спрямувань або на навчання за програмами молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра), форму навчання.
Вступники з числа осіб, які не є військовослужбовцями, що виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, для оформлення особової справи кандидата на навчання подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання у період з 1 січня до 1 червня року вступу.
Вступники з числа військовослужбовців подають рапорт за командою з 1 лютого до 1 квітня року вступу.
До заяви вступник додає:
документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень або документ про базову загальну середню освіту) і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;
медичну довідку за формою 086-о (оригінал або її завірену копію);
6 фотокарток розміром 3 х 4 см;
сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (оригінали або завірені копії) з загальноосвітніх предметів, що відповідають переліку вступних випробувань, визначеному правилами прийому вищого навчального закладу, для участі у конкурсі щодо вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).
Усі копії документів завіряються за оригіналом вищим навчальним закладом, до якого вони подаються, або в установленому порядку.
Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, оригінал сертифіката (сертифікатів) та оригінал медичної довідки за формою 086-о (при поданні їх копій) вступник пред'являє особисто.
Інші документи подаються вступником, якщо він претендує на пільги, встановлені чинним законодавством України або викликані обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими нормативно-правовими актами, у терміни, визначені для подання документів.
13. Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих навчальних закладів або на декілька напрямів підготовки (спеціальностей) чи на різні форми навчання в одному вищому навчальному закладі, у п'ятиденний строк після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням, а також за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів, зобов'язані подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифіката (сертифікатів) до приймальної комісії вищого навчального закладу (відбіркової комісії структурного підрозділу вищого навчального закладу), у якому вони вирішили навчатись за державним замовленням.
При вступі абітурієнта для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти, медичної довідки зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього терміну навчання.
Особи, які в установлений строк (п'ять днів) не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригіналів документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, утрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.
Для зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб вступник має право подати до приймальної (відбіркової) комісії завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки за умови його одночасного навчання у цьому або іншому навчальному закладі за іншою освітньо-професійною програмою і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом усього терміну навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів.
Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.
14. Особи, які вступають до вищих навчальних закладів на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (для закладів I-II рівнів акредитації - відповідними органами освіти районних (районних у містах Києві та Севастополі) державних адміністрацій), а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами, що уклали договори з вищими навчальними закладами відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
15. Для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) вступники, які атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з української мови і літератури з результатами оцінювання знань у поточному році.
Для осіб, які не вивчали української мови та літератури, приймальна комісія з урахуванням наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступне випробування з тієї мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
Вступники до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу, обов'язково проходять психологічне обстеження та оцінку рівня їх фізичної підготовки.
16. Для конкурсного відбору вступників зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень, підтверджені сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти (за шкалами оцінювання від 100 до 200 балів).
Приймальні комісії вищих навчальних закладів допускають до участі у конкурсі щодо вступу на навчання вступників, які подають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з відповідних загальноосвітніх предметів з результатами оцінювання їх знань у поточному році:
за освітньо-професійними програмами молодших спеціалістів не нижче 124 балів непрофільних та профільних предметів;
за освітньо-професійними програмами бакалаврів (спеціалістів, магістрів медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) - не нижче 124 балів з непрофільних та профільних предметів.
Вступники, які до заяви про вступ на навчання додають сертифікати з кількістю балів нижче встановленого рівня, до участі у конкурсі щодо зарахування не допускаються.
Вищий навчальний заклад на окремі напрями підготовки (спеціальності) може встановити більш високу кількість балів сертифікатів з профільних загальноосвітніх предметів, з якими абітурієнт допускається до участі у конкурсі щодо зарахування на навчання.
Вищі навчальні заклади проводять конкурсний відбір та/або вступні випробування виключно за загальноосвітніми предметами : українська мова та література, математика, історія України, біологія, фізика, хімія, географія, іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська).
При вступі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста (на базі повної загальної середньої освіти) та бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження у поточному році незалежного оцінювання є обов'язковим.
Перелік сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань) визначається правилами прийому до вищого навчального закладу з числа загальноосвітніх предметів, з яких Український центр оцінювання якості освіти проводитиме зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти: українська мова та література, математика, історія України, біологія, фізика, хімія, географія, іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська).
Конкурс щодо вступу на навчання проводиться:
за освітньо-професійними програмами молодших спеціалістів, бакалаврів (спеціалістів, магістрів медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) - не менше, як з двох загальноосвітніх предметів, у тому числі з української мови і літератури.
Категорії вступників з числа громадян України, які здобули повну загальну середню освіту за межами України, військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та державної спеціальної служби транспорту, звільнених з військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу, військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на власний вибір - з кількістю балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або з кількістю балів вступних випробувань із загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому вищого навчального закладу.
Категорії осіб з обмеженими фізичними можливостями (інваліди 1 та 2 груп, діти-інваліди) за бажанням беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на власний вибір - з кількістю балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або з кількістю балів вступних випробувань із загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому вищого навчального закладу за 100-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів.
Програми творчих конкурсів (для вступу на навчання до вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців з мистецтва, архітектури, фізичної культури, журналістики) розробляються вищими навчальними закладами і затверджуються міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких вони перебувають, але не пізніше, як за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до вступних випробувань питань, що виходять за межі зазначених програм.
При прийомі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра, а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра перелік показників для конкурсного відбору визначається приймальною комісією вищого навчального закладу.
17. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час, ті, знання яких було оцінено балами нижче встановленого рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях і в конкурсі не допускаються.
18. Зараховуються до вищого навчального закладу за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче встановленого пунктом 16 цих Умов рівня:
учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є предмет, зазначений у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти, з якого вони були учасниками олімпіад;
призери (особи, нагороджені дипломами I-III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є предмет, з якого вони є призерами олімпіад;
Якщо число поданих заяв від учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України на певний напрям підготовки (спеціальність) перевищує 50% від обсягу державного замовлення, доведеного вищому навчальному закладу на цей напрям підготовки (спеціальність), зарахування за рішенням приймальної комісії проводиться за сумою балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти.
( Абзац четвертий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 1065 від 25.11.2008 )
19. Дія пункту 18 стосовно учасників та призерів олімпіад і конкурсів поширюється відповідно тільки на учасників та призерів олімпіад, що проводилися Міністерством освіти і науки, які під час проведення олімпіад (конкурсів) навчались у поточному навчальному році в 11-х, 12-х класах старшої школи та на випускних курсах професійно-технічних навчальних закладів - при вступі до вищих навчальних закладів на базі повної загальної середньої освіти або в 9-х класах - при вступі до вищих навчальних закладів на основі базової загальної середньої освіти.
20. За наслідками співбесіди зараховуються до вищого навчального закладу особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право.
Програму співбесіди із зазначеною категорією осіб затверджує голова приймальної комісії.
Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у загальному конкурсі за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче встановленого пунктом 16 цих Умов рівня.
21. Особи, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами бакалаврів на базі здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів (кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста) відповідного напряму на навчання зі скороченими термінами підготовки, приймаються на перший (за скороченою програмою) або старші курси (на програму з нормативним терміном навчання). Прийом зазначеної категорії вступників здійснюється за умови навчання за інтегрованими навчальними планами відповідно до пункту 16 цих Умов.
22. Поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні відповідної кількості балів на вступних випробуваннях відповідно до пункту 16 цих Умов) не нижче встановленого цими Умовами рівня зараховуються:
особи, яким Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право;
діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, а також особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років;
інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю);
особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;
діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями;
діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків;
члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, що загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві "Шахта імені О.Ф.Засядька", згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 року N 6 "Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників";
особи, яким Законом України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надане таке право.
( Пункт 22 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 1065 від 25.11.2008 )
23. За рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення приймальна комісія розглядає питання про можливість зарахування до вищих навчальних закладів понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою.
24. Особи, допущені приймальною комісією до участі у конкурсі щодо зарахування на навчання, беруть участь у конкурсі з урахуванням кількості балів, зазначених у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти, та/або кількості балів фахових вступних випробувань з предметів, визначених приймальною комісією для вступу на певний напрям підготовки (спеціальність), якщо інше не передбачено законодавством України та пунктами 16, 18, 21, 22, 24 цих Умов.
Оцінювання знань вступників на фахових вступних випробуваннях та/або творчих конкурсах вищого навчального закладу (відповідно до пункту 16 цих Умов) повинно здійснюватися за 100-бальною шкалою від 100 до 200 балів.
За інших рівних умов переважне право на зарахування до вищих навчальних закладів мають:
особи, яким Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (із змінами) надане таке право;
особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 N 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді";
особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 N 849 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року "Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році";
особи, яким Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних закладів;
випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю;
особи, які проживають на території населеного пункту, якому в установленому порядку надано статус гірського.
25. Відповідно до суми набраних балів за окремим конкурсом зараховуються на навчання за освітньо-професійними програмами молодших спеціалістів, бакалаврів (спеціалістів, магістрів медичного та ветеринарно-медичного спрямувань):
на цільові місця особи, які мають цільове направлення згідно з постановою Кабінету Міністрів від 29.06.99 N 1159 "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості" (із змінами);
на цільові місця особи, які мають цільове направлення згідно з Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
на місця, що визначаються відповідним щорічним наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства оборони, до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу, військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу, випускники поточного року Київського військового ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою.
Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.
26. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія цього вищого навчального закладу, склад та порядок роботи якої затверджується наказом його керівника.
27. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування) до цього чи іншого вищого навчального закладу і не пройшли за конкурсом на навчання.
28. Роботи вступників, які не зараховані до вищих навчальних закладів, зберігаються 1 рік, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних випробувань, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.
29. Усі питання, пов'язані з прийомом до вищого навчального закладу, розв'язуються приймальною комісією. Інформація про правила прийому, ліцензійні обсяги прийому, а також щодо прийому за державним замовленням, у тому числі про кількість місць, що виділені для цільового прийому, повинна своєчасно оприлюднюватися. Рішення приймальної комісії повинні своєчасно доводитися до відома вступників засобами наочної інформації.

Директор Департаменту вищої освіти                                             Я.Я.Болюбаш
Категорія: Закони України про освіту | Додав: Moder (11.07.2012)
Переглядів: 1059 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0