Вітаю Вас Гість!
Неділя, 29.01.2023, 04:28
Головна | Реєстрація | Вхід | RSS

Меню сайту

Категорії розділу

Законодавча база щодо інвалідів [241]
Законодавча база щодо інвалідів
1-й в світі масовий стрибок незрячих з парашутом, 2009 рік [7]
Перший в світі масовий стрибок незрячих з парашутом, 2009 рік
1-й фестиваль творчості інвалідів "Неспокій серця" [13]
1-й фестиваль творчості інвалідів "Неспокій серця"
Законодавчі акти [17]
Законодавчі акти, що стосуються працевлаштування та роботи інвалідів
Статті про ВГО ВППІ [29]
Статті, які розміщувались в массмедіа про нас та нами
Звіти про діяльність структурних одиниць [2]
Тут розміщені звіти про діяльність структурних одиниць ВГО ВППІ за роки їх існування
Статті наші [15]
Тут розміщені статті, створені членами ВГО ВУППІ

Форма входу

Наше опитування

Яким проблемам інвалідів слід приділити увагу на нашому сайті
Всього відповідей: 129

Пошук

Друзі сайту

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей

Головна » Статті » Законодавчі акти

Діти, молодь, сім`я
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 січня 2001 р. N 40 Київ

Про затвердження Типового положення
про молодіжний центр праці
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1172 ( 1172-2003-п ) від 25.07.2003 )
Відповідно до статті 7 Закону України "Про сприяння
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Типове положення про молодіжний центр праці
(додається).

2. Державному комітетові у справах сім'ї та молоді
координувати роботу з утворення та організації діяльності
молодіжних центрів праці.
( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1172 ( 1172-2003-п ) від
25.07.2003 )

Перший
віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 січня 2001 р. N 40

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про молодіжний центр праці

1. Молодіжний центр праці (далі - центр) - це спеціалізована
державна установа, яка діє на госпрозрахунковій основі.

Метою діяльності центру є вирішення питань працевлаштування
молоді, забезпечення її зайнятості у вільний від навчання час,
сприяння розвитку молодіжних ініціатив у трудовій сфері,
перепідготовка та підвищення кваліфікації молоді.

2. Центр утворюється Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими,
районними, районними у містах Києві та Севастополі
держадміністраціями при їх структурних підрозділах, що займаються
реалізацією державної молодіжної політики.

3. Центр у своїй діяльності взаємодіє з місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, установами,
закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури,
органами внутрішніх справ, служби зайнятості, підприємствами,
організаціями та об'єднаннями громадян.

4. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки
в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба
України, власну символіку.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1172
( 1172-2003-п ) від 25.07.2003 )

5. Перевірка роботи і ревізія фінансово-господарської
діяльності центру здійснюються в порядку, встановленому
законодавством.

6. Основними завданнями центру є:

забезпечення прав та інтересів молодих громадян на ринку
праці;

сприяння працевлаштуванню, підготовці, перепідготовці та
підвищенню кваліфікації молоді;

організація зайнятості молоді у позанавчальний час;

залучення молоді до підприємницької діяльності, створення
відповідних умов функціонування та ефективного розвитку
молодіжного підприємництва;

надання молоді послуг, пов'язаних з профорієнтацією та
підготовкою до роботи за новою професією;

вивчення та поширення передового вітчизняного та міжнародного
досвіду з питань забезпечення зайнятості та професійної підготовки
молоді.

7. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) створює бази даних про молодь, яка звернулась до центру
щодо працевлаштування, та про наявність вільних робочих місць для
молоді на підприємствах регіону та за кордоном;

2) бере участь у дослідженні ринку праці в регіоні;

3) підбирає місця роботи для молодих громадян, які звернулися
з проханням про працевлаштування;

4) здійснює пошук місця роботи для учнівських і студентських
трудових загонів (бригад), молодіжних трудових об'єднань та сприяє
організації їх діяльності;

5) надає інформацію з питань отримання освіти або професії,
працевлаштування, ситуації на регіональному ринку праці,
діяльності молодіжних організацій, центрів науково-технічної та
художньої творчості, здійснювання культурно-освітніх заходів;

6) забезпечує участь у громадських роботах учнівської та
студентської молоді у позанавчальний час;

7) здійснює міжнародні зв'язки з метою сприяння навчанню
молоді, стажуванню та проходженню практики за кордоном; ( Підпункт
7 пункту 7 в редакції Постанови КМ N 1172 ( 1172-2003-п ) від
25.07.2003 )

8) сприяє створенню молодіжних підприємств шляхом надання
юридичних та інших консультаційних послуг, послуг з відкриття
розрахункових рахунків в установах банків, підготовки
засновницьких документів тощо;

9) організовує професійну підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації молоді; проводить семінари, тренінги, у
тому числі з сучасних методик саморегуляції, самонавчання та
самовдосконалення, основ підприємництва, інших напрямів знань, що
сприяють розв'язанню проблем працевлаштування та зайнятості
молоді;

10) організовує та здійснює разом з навчальними закладами,
заінтересованими установами та організаціями профорієнтаційні
заходи;

11) організовує консультації для молоді з економічних,
фінансових, юридичних та інших питань;

12) залучає молодь до участі в різноманітних фестивалях,
культурних акціях, олімпіадах тощо, які відповідають меті
діяльності центру;

13) здійснює заходи, спрямовані на підтримку вітчизняного
товаровиробника;

14) організовує ярмарки, виставки товарів, вироблених
молоддю;

15) організовує провадження видавничої, інформаційної та
іншої діяльності, що відповідає завданням центру та не суперечить
законодавству;

16) здійснює посередництво у працевлаштуванні молоді на
роботу за кордоном, за умови отримання відповідної ліцензії;
( Пункт 7 доповнено підпунктом 16 згідно з Постановою КМ N 1172
( 1172-2003-п ) від 25.07.2003 )

17) сприяє організації внутрішнього, іноземного та
зарубіжного туризму. ( Пункт 7 доповнено підпунктом 17 згідно з
Постановою КМ N 1172 ( 1172-2003-п ) від 25.07.2003 )

8. Для провадження видів діяльності, які згідно із
законодавством підлягають ліцензуванню, центр отримує відповідну
ліцензію.

9. З метою забезпечення виконання покладених на нього завдань
центр має право:

одержувати від органів державної служби зайнятості інформацію
про наявність вільних робочих місць (вакантних посад);

укладати договори про надання послуг з підприємствами,
установами та організаціями і одержувати для їх виконання
матеріальні ресурси;

укладати в установленому порядку договори оренди щодо
належного йому майна та інші угоди, що не суперечать завданням
діяльності центру та законодавству;

утворювати структурні підрозділи;

залучати окремих фахівців до виконання завдань центру (за
угодами); ( Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1172 ( 1172-2003-п ) від 25.07.2003 )

самостійно чи на пайових засадах здійснювати будівництво,
розвивати виробничу базу та іншу діяльність, спрямовану на
створення нових робочих місць; ( Пункт 9 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 1172 ( 1172-2003-п ) від 25.07.2003 )

вносити пропозиції до місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування з питань діяльності центру.
( Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1172
( 1172-2003-п ) від 25.07.2003 )

10. Майном центру є:

майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності,
яке передано йому в оперативне управління засновником або у
безоплатне користування громадянами, підприємствами, установами та
організаціями;

майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших
підставах, не заборонених законодавством.

11. Джерелами фінансування центру можуть бути:

кошти, отримані від госпрозрахункової діяльності;

благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб;

інші джерела, не заборонені законодавством України.

12. Кошти центру використовуються на провадження статутної
діяльності та утримання апарату центру.

13. Центр очолює директор, який призначається на посаду та
звільняється з посади керівником структурного підрозділу з
реалізації державної молодіжної політики Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських,
районних, районних у містах Києві та Севастополі
держадміністрацій.

14. Директор центру відповідно до покладених на нього
завдань:

самостійно вирішує питання діяльності та забезпечує
організацію роботи центру, розпоряджається його коштами;

діє від імені центру і представляє його інтереси в усіх
підприємствах, організаціях та установах;

видає накази та контролює їх виконання;

подає структурному підрозділу з реалізації державної
молодіжної політики Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
відповідних держадміністрацій на розгляд і затвердження
перспективні та поточні плани діяльності, а також звітує про
результати роботи відповідно до законодавства;

приймає на роботу і звільняє з роботи працівників центру;

вживає заходи щодо заохочення та накладення дисциплінарних
стягнень;

здійснює інші повноваження.

15. Умови праці, прийом та звільнення працівників центру
регулюються трудовим договором та законодавством України.

16. Реорганізація та ліквідація центру здійснюється в
порядку, встановленому законодавством. ( Положення доповнено
пунктом 16 згідно з Постановою КМ N 1172 ( 1172-2003-п ) від
25.07.2003 )
Категорія: Законодавчі акти | Додав: Moder (28.05.2012)
Переглядів: 500 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0